Chủ đề: tiida

Có 1 bài viết

tiida là gì - Nghĩa của từ tiida
tiida là gì - Nghĩa của từ tiida

tiida có nghĩa là1. (danh từ) Một trải nghiệm xấu xí và đáng quên, bắt đầu với giả định rằng nó cảm thấy tốt. 2. (Động từ) Để cam kết với một ...