Tại sao khi mặt trời lên ta không còn thấy sương mù

Tại sao vào mùa đông một số vùng lại có sương mù? Khi mặt trời lên tại sao ta không thấy sương mù?

Video liên quan