Tâm quan trong của việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử

Đề tài Sử dụng đồ dùng trực quan để nâng cao hiệu quả bài dạy môn Lịch Sử

Cơ sở lí luận:

Trước yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục, ngoài việc đổi mới chương trình và SGK, là tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học. Dạy học thay vì lấy Dạy làm trung tâm sang lấy Học làm trung tâm. trong phương pháp tổ chức, người học - đối tượng của hoạt động Dạy, đồng thời là chủ thể của hoạt động học cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo viên tổ chức và chỉ đạo, thông qua đó HS tự khám phá những điều mình chưa rõ, chưa có chứ không thụ động tiếp thu những tri thức đã được GV sắp đặt. Giáo viên không chỉ đơn giản truyền đạt tri thức mà còn hướng dẫn HS tích cực hoạt động, lĩnh hội kiến thức.

Video liên quan