Tên tài khoản tiếng Anh là gì

Tên tiếng Anh các tài khoản ngân hàng.

-Tiếng Anh chuyên ngành: bao bì công nghiệp

-Tên tiếng Anh các nguyên tố hóa học.

Tên tiếng Anh các tài khoản ngân hàng.

1. account: tài khoản

2. bank account: tài khoản ngân hàng

3. business account: tài khoản doanh nghiệp, tài khoản làm ăn

4. checking account: tài khoản thanh toán

5. credit account: tài khoản tín dụng

6. deposit (v): ký gửi, ký thác, đặt cọc

7. membership account: tài khoản hội viên

8. personal account: tài khoản cá nhân

9. savings account: tài khoản tiết kiệm