Thế nào là hai lực cân bằng lớp 10

Thế nào là hai lực cân bằng?Lấy ví dụ.

Video liên quan