Thế nào là sinh sản hữu tính

Hay nhất

-Sinh sản hữu tính làkiểusinh sảntạo ra cá thể mới qua hình thành và hợp nhất 2 loại giao tử đơn bội đực và cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển cá thể mới. -Sinh sản hữu tínhtạo ra các cá thể mới đa dạng về các đặc điểm di truyền.

Video liên quan