Tôi đã từng trải qua Tiếng Anh là gì

Hãy cho chúng tôi biết nếu trải nghiệm quảng cáo bị xác định nhầm

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn tin rằng chúng tôi đã xác định nhầm một trải nghiệm quảng cáo trên trang web của bạn.

  1. Truy cập vàoBáo cáo trải nghiệm quảng cáo.
  2. Chọn Thiết bị để bàn hoặc Thiết bị di độngở bảng điều khiển bên, tùy vào báo cáo mà bạn muốn xem.
  3. Khi xem ví dụ về trải nghiệm quảng cáo, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh tùy chọn Nếu ví dụ này không phải là<tên của trải nghiệm quảng cáo>, hãy cho chúng tôi biết(ví dụ: "Nếu ví dụ này không phải là quảng cáo bật lên, hãy cho chúng tôi biết").
  4. Cung cấp thông tin nói rõ trải nghiệm quảng cáo bị xác định nhầm ra sao. Chẳng hạn, bạn có thể viết: URL này là trang hiển thị biểu mẫu đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chứ không phải là quảng cáo bật lên". Hoặc, nếu video được đưa vào như một phần của quá trình xem xét, thì bạn có thể viết: "Video này hiển thị biểu mẫu đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chứ không phải là quảng cáo bật lên".
  5. Nhấp vào Gửi. Ngày yêu cầu cùng với nội dung mô tả sẽ hiển thị ở cuối trang ví dụ. Bạn và chủ sở hữu của trang web sẽ nhận được email cho biết bạn đã yêu cầu xem xét trải nghiệm quảng cáo.

Hãy lặp lại các bước nêu trên đối với từng trải nghiệm quảng cáo bị xác định nhầm.

  • Bạn chỉ có thể gửi mỗi trải nghiệm quảng cáo bị xác định nhầm một lần.
  • Vui lòng chỉ gửi thông tin bằng tiếng Anh. Thông tin gửi bằng các ngôn ngữ khác sẽ được dịch thông qua Google Dịch.

Video liên quan