Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Fujifilm X-Space Việt Nam

2 đánh giá
Địa chỉ: 37 Đ. Tôn Đức Thắng,Bến Nghé,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02838380947
Website: http://fujifilm-xspace.vn/

(Bản dịch của Google) Nơi duy nhất tại Việt Nam bạn có thể dùng thử tất cả các sản phẩm của Fujifilm bao gồm cả máy ảnh và ống kính. Tất cả các sản phẩm đều có sẵn để chạm và thử, đội ngũ nhân viên hữu ích hiểu biết về sản phẩm và nhiếp ảnh. Hội thảo hàng tháng dành cho những người đam mê máy ảnh.

#FujifilmCamera #FujifilmGFX

(Bài đánh giá gốc)
The only place in Vietnam where you can try all Fujifilm products including cameras and lenses full range. All products are available for touch \u0026 try, helpful staffs know about products and photography. Workshops every month for camera enthusiast.

#FujifilmCamera #FujifilmGFX

Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022
Top 1 cửa hàng fujifilm Huyện Châu Thành Bến Tre 2022

Very helpful staffs, they have a wide variety of camera bodies for you to try it out. It can be tricky to find the place, best ask the information desk near the entrance and the staff will direct you to the shop.