Top 4 cửa hàng viettel pay Huyện Bắc Yên Sơn La 2022

Bài viết đánh giá Top 4 cửa hàng viettel pay Huyện Bắc Yên Sơn La 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Viettel Bắc Yên

13 đánh giá
Địa chỉ: 6CWV+RMG,TT. Bắc Yên,Bắc Yên,Sơn La, Việt Nam
Liên lạc: 0326718888

Nằm cạnh ql37 gần cây xăng.chào đón thân thiên tuy nhiên phục vụ chưa tốt.

Tốt, đáng để trải nghiệm

Phục vụ tốt!

Rất tốt

Thuat

(Bản dịch của Google) Được

(Bài đánh giá gốc)
Ok

(Bản dịch của Google) vì

(Bài đánh giá gốc)
Ad

Cửa Hàng Giao Dịch Viettel Xã Phiêng Ban

2 đánh giá
Địa chỉ: 6CWX+396, Đường 99,TT. Bắc Yên,Bắc Yên,Sơn La, Việt Nam
Liên lạc: 0979525462

Điểm Nạp Viettel Pay Bến Xe

Địa chỉ: Số nhà 316 Phiêng Ban, 2,TT. Bắc Yên,Bắc Yên,Sơn La, Việt Nam

Cửa hàng viettel Tùng Yến

Địa chỉ: 6CWM+RR6,TT. Bắc Yên,Bắc Yên,Sơn La, Việt Nam
Liên lạc: 0869819888