Top 10 cho phản ứng ở trạng thái cân bằng nh3 o2 2022

A. Tăng nhiệt độ.

.

Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: H2(k) + Cl2(k) ⇔2HCl(k) ; ∆H < 0

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch, khi tăng:

. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:4NH3(k) + 3O2(k) 2N2(k) + 6H2O(k) ; ∆H &lt; 0.Cân bằng sẽ chuyển dịch mạ?. CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG TRONG CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC.

Top 1: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:4NH3(k) + 3O2(k ...

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 204 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án C. Chuyển dịch theo chiều thuận khi+ Tăng nồng độ NH3, O2+ Giảm nồng độ N2, H2O+ Giảm nhiệt độ+ Giảm áp suấtĐáp án C CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:4NH3(k) + 3O2(k) ⇔2N2(k) + 6H2O(k) ; ∆H < 0. Cân bằng sẽ chuyển dịch mạnh ... ...

Top 2: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đáp án D. Đây là phản ứng tỏa nhiệtCân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ. Loại Anên khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Loại CChất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Loại BLoại bơ hơi nước, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra hơi nước hay cân bằng chuyển dịch theo chiều thuậnDo đó, chọn D CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3(k) + 3O2(k) ⇔ 2N2(k) + 6H2O(h) ; ∆H < 0 Cân bằng sẽ chuyển dịch theo ... ...

Top 3: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng 4NH3(k) + 3O2(k ...

Tác giả: vietjack.online - Nhận 201 lượt đánh giá
Tóm tắt: 18/06/20212,761A. Tăng nhiệt độ.Đáp án chính xácĐáp án D. Đây là phản ứng tỏa nhiệtCân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm nhiệt độ. Loại Anên khi tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch. Loại CChất xúc tác không ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng. Loại BLoại bơ hơi nước, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra hơi nước hay cân bằng chuyển dịch theo chiều thuậnDo đó, chọn DCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Cho phản ứng ở trạng thái cân bằng: H2(k) + Cl2(k) ⇔2HCl(k) ; ∆H < 0
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3(k) + 3O2(k) ⇔ 2N2(k) + 6H2O(h) ; ∆H < 0 Cân bằng sẽ chuyển dịch theo ... ...

Top 4: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:4NH3(k) + ... - Moon.vn

Tác giả: moon.vn - Nhận 202 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:4NH3(k) + 3O2(k) 2N2(k) + 6H2O(k) ; ∆H &lt; 0.Cân bằng sẽ chuyển dịch mạ?. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:4NH3(k) + 3O2(k) 2N2(k) + 6H2O(k) ; ∆H < 0.Cân bằng sẽ chuyển dịch mạnh nhất theo chiều thuận khi A.Tăng nhiệt độ, giảm áp suất.. B.Thêm chất xúc tác, giảm nhiệt độ. C.Giảm áp suất, giảm nhiệt độ. D.Tách hơi nước, tăng nhiệt độ.
Khớp với kết quả tìm kiếm: D. Tách hơi nước, tăng nhiệt độ. Đáp án C. Chuyển dịch theo chiều thuận khi + Tăng nồng độ NH3, O2 + Giảm nồng ... ...

Top 5: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 112 lượt đánh giá
Tóm tắt: Một cân bằng hóa học đạt được khi:Tìm câu sai: Tại thời điểm cân bằng hóa học được thiết lập thì:Sự chuyển dịch cân bằng là:Xét các cân bằng hóa học sau:. I. \(F{{\rm{e}}_3}{O_{4\,\,(r)}} + 4C{O_{(k)}} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} 3F{{\rm{e}}_{(r)}} + 4C{O_2}_{\,(k)}\). II.\(Ba{O_{(r)}} + C{O_{2\,\,(k)}} \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (k) (<-> ) 2N2(k) + 6H2O(k) ∆H < 0. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi: ...

Top 6: Câu hỏi cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4nh3 (k) + 3o2 ...

Tác giả: luyentap247.com - Nhận 220 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (k) (rightleftarrows ) 2N2(k) + 6H2O(k) ∆H < 0.Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi:A. B. C. D.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4NH3 (k) + 3O2 (k) (rightleftarrows ) 2N2(k) + 6H2O(k) ∆H < 0. Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận ... ...

Top 7: Khi phản ứng NH3 + O2 → N2 + H2O được cân bằng thì các hệ số của ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 234 lượt đánh giá
Tóm tắt: . . . Khi phản ứng NH3 + O2 → N2 + H2O được cân bằng thì các hệ số của NH3 và O2là: A. 2 và 1 B. 3 và 4 C. 1 và 2 D. 4 và 3.. Các câu hỏi tương tự Khi phản ứng .N2 (k) + 3H2 (k). ⇄. 2NH3 (k) đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành phần. 1,5 mol NH3, 2 molN2 và 3 mol H2. Vậy số mol ban đầu của H2 là. A. 3 mol B. 4 mol C. 5,25 mol D. 4,5 mol Trong các phản ứng sau, ở phản ứng nào. NH. 3.  đóng vai trò chất oxi hoá ?A. 2. NH. 3.  + 2Na → 2Na. NH.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi phản ứng .N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k) đạt đến trạng thái cân bằng thì hỗn hợp khí thu được có thành phần. 1,5. mol NH3, 2 mol N2 và 3 mol H2. ...

Top 8: Top 13 nh3 + o2 tạo thành n2 + h2o 2022 phongthuyvanan.vn

Tác giả: phongthuyvanan.vn - Nhận 125 lượt đánh giá
Tóm tắt: Lifestyle 1 Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH3 (amoniac) , O2 (oxi) ra H2O (nước) , N2 (nitơ) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính .. . Lifestyle 2 NH3 + O2 = N2 + H2O - Trình cân bằng phản ứng hoá học · Phương trình hoá học đã cân bằng · Reaction Information · Hướng dẫn · Ví dụ · Máy tính . Lifestyle 3 Phản ứng oxi hóa-khử thông thường NH3+O2---->N2+H2O câu hỏi 1407469 - h
Khớp với kết quả tìm kiếm: 12. Cho phản ứng oxi hóa khử sau: NH3 + O2 → N2+ H2O. Tổng hệ số ... 13. Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng:4NH3(k) + 3O2(k ... ...

Top 9: (DOC) TOC DO PHAN UNG | Mai Nguyen - Academia.edu

Tác giả: academia.edu - Nhận 97 lượt đánh giá
Tóm tắt: Academia.edu no longer supports Internet Explorer.To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Cân bằng hóa học: Trạng thái của phản ứng thuận nghịch mà tại đó vận tốc ... Cho phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng: 4 NH3 (k) + 3 O2 (k) ƒ 2 N2 ... ...

Top 10: CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG TRONG CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC - 123doc

Tác giả: text.123docz.net - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG TRONG CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌCBạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây(540.08 KB, 12 trang )CHUYỂN DICHCÂN BẰNG TRONG̣CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌCĐây không phải là mô ̣t câu hỏi khó, trong các đề thi đa ̣i ho ̣cthường có từ 3 đế n 5 câu này, nhưng nó la ̣i gây mô ̣t số khókhắ n nhấ t đinḥ cho các ba ̣n chưa nắ m vững về chuyể n dicḥ cânbằ ng. Hi vo ̣ng tài liê ̣u này sẽ giúp các ba ̣n dễ dàng nuô
Khớp với kết quả tìm kiếm: độ O2. C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. D. Cân bằng chuyển ... Câu 8: Cho phản ứng hóa học sau ở trạng thái cân bằng ...