Top 16 cặp chất nào dưới đây đều bị oxi hóa khi tác dụng với hno3 đặc, nóng 2022

Top 1: Dung dịch Hydrochloric acid phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất ...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 265 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 1: Cho các chất ứng với các công thức hóa học sau: KCl, KHCO3, ZnO, Na2SO4, Ca3(PO4)2, H3PO4, NaOH, AlBr3, CuO, BaO, NH4NO3, P2O5, CaCl2, NH4HSO4, Cu(OH)2, AlCl3, AgNO3, HCl, Ca(HCO3)2, MgSO3, KOH, Mg(OH)2, Al(NO3)2, Al2O3, Na2SiO3, CuSO4, Ag2O, CuO, HNO3, Fe2(SO4)3, H2SO4, BaSO4, Ba(OH)2,. FeCl3, SO2, SO3, NaNO3, CO2, FeCl2, Fe3O4, CO, CaCO3.1.Tính phân tử khối của các chất trên.2.Cho biết hóa trị của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong các công thức hóa học trên.3.Phân loại các chất trên th
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebDãy nào dưới đây gồm các chất đều tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng? A. Fe, CaO, Fe(OH) 2 , BaCl 2 B. Cu, MgO, NaOH, BaCl 2 C. Fe, SO 2 , Ca(OH) 2­ , Na 2 SO 4 D. Ag , Al 2 O 3, KOH, CaCO 3 ...

Top 2: giải thích câu 7,9Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm giấy quỳ tím …

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 223 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 1. Dãy chất nào sau đây gồm các oxit tác dụng được với dung dịch NaOH?A. BaO, Na2O, SO2 B. Fe2O3, BaO, ZnOC. CO2, SO2, P2O5 D. ZnO, CaO, N2O5Câu 2. Dùng chất nào sau đây để phân biệt được 2 chất bột Na2CO3 và Na2SO4 A.  H2O B. dung dịch HClC. dung dịch NaCl D. CO2Câu 3. Oxit bazơ nào sau đây được dùng để làm khô nhiều nhất?A. CuO B. Fe2O3C. CaO D. Na2OCâu 4. Phản ứng giữa hai chất nà osauđây dùng để điều chế khí. lưu huỳnh đioxit trong phòng thí nghiệm?A. Na2SO3 và H2SO4 B. Na2SO3 v
Khớp với kết quả tìm kiếm: Webgiải thích câu 7,9. Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ A. Na 2 SO 4. B. HNO 3. C. KOH. D. BaCl 2.. Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với HCl tạo thành muối và nước A. Cu. B. Cu(OH) 2. C. CuSO 4. D. CO 2.. Câu 3: Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit clohiđric sinh ra chất khí nhẹ hơn ... ...

Top 3: Câu 21. Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính? A. ZnO. B. Fe2O3. C...

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu 1. Dãy chất nào sau đây gồm các oxit tác dụng được với dung dịch NaOH?A. BaO, Na2O, SO2 B. Fe2O3, BaO, ZnOC. CO2, SO2, P2O5 D. ZnO, CaO, N2O5Câu 2. Dùng chất nào sau đây để phân biệt được 2 chất bột Na2CO3 và Na2SO4 A.  H2O B. dung dịch HClC. dung dịch NaCl D. CO2Câu 3. Oxit bazơ nào sau đây được dùng để làm khô nhiều nhất?A. CuO B. Fe2O3C. CaO D. Na2OCâu 4. Phản ứng giữa hai chất nà osauđây dùng để điều chế khí. lưu huỳnh đioxit trong phòng thí nghiệm?A. Na2SO3 và H2SO4 B. Na2SO3 v
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebCâu 26: Chất nào dưới đây không tác dụng được với axit H2SO4 đặc, nguội. A. Cu B. Al C. Mg D. Zn. Câu 27 : Dung dịch kiềm không có những tính chất hóa học nào sau đây? A. Làm quì tím chuyển sang màu xanh B. Tác dụng với axit ...

Top 4: BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH BẬC ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI DÙNG …

Tác giả: issuu.com - Nhận 134 lượt đánh giá
Tóm tắt: BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH BẬC ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI DÙNG ÔN THI HỌC PHẦN BÀI TẬP HÓA PHÂN TÍCH BẬC ĐẠI HỌC CÓ LỜI GIẢI DÙNG ÔN THI HỌC PHẦNPublished on Apr 5, 2017LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B-aanuOGvhweSTZCQjdQNEZXT1U/view?usp=sharingDạy Kèm Quy Nhơn Official
Khớp với kết quả tìm kiếm: Web5/4/2017 · Thế oxi hóa tiêu. gl. chuẩn của cặp khi có dư ... đun nóng. Hg2Cl2 chỉ tan trong HNO3 đặc hoặc dung ... của anion nhóm III khi tác dụng với thuốc thử sơ bộ ... ...

Top 5: Câu Hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia 2022 ️ Trọn Bộ Có Đáp Án

Tác giả: scr.vn - Nhận 111 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu Hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia 2022. Những Câu Hỏi Olympia. Câu Đố Đường Lên Đỉnh Olympia. Câu Hỏi Olympia Từ 405 – 830. Câu Hỏi Olympia từ 831 – 1200. Câu Hỏi Olympia Từ 1201 – 1504. Câu Hỏi Olympia Lịch Sử. Tải Bộ Câu Hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia 2022 Những Câu Hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia 2022❤️ Trọn Bộ 1500 Câu Hỏi Olympia Có Đáp Án ✅ Các Câu Đố Môn Lịch Sử, Toán, Hoá, Lý, Tiếng Anh…1504 Câu Hỏi Olympia 2022Câu Hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia 2022Những Câu Hỏi OlympiaCác Câu Hỏi Olympia Câu Đố Đường
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebNhững Câu Hỏi Đường Lên Đỉnh Olympia 2022 ️ Trọn Bộ 1500 Câu Hỏi Olympia Có Đáp Án Các Câu Đố Môn Lịch Sử, Toán, Hoá, Lý, Tiếng Anh... ...

Top 6: Tổng Hợp Những Công Thức Tiếng Anh Lớp 11 Đầy Đủ Nhất

Tác giả: welearnvn.com - Nhận 129 lượt đánh giá
Tóm tắt: 8. Sử dụng COULD và BE ABLE TO. 1.1. Đối với động từ thường:. 1.2. Đối với động từ “tobe”. 1.3. Đối với động từ khiếm khuyết:. 3.1. Both… and…: Vừa…vừa…. 3.2. Not only…but also… : không những…mà còn…. 3.3. Either…or…: Hoặc…hoặc…. 3.4. Neither…nor…: không…cũng không…. 4.1. Cấu trúc của câu chẻ. 4.2. Câu chẻ trong thể bị động. 4.3. Cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh với WHAT. 4.4. Một số câu chẻ khác trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 11:. 6.1. Thì hiện tại đơn. 6.2. Thì hiện tại tiếp diễn. 6.3. Thì hiện tại. hoàn thành. 6.5. Thì quá khứ tiếp diễn. 6.6. Quá khứ hoàn thành. 6.9. Tương lai tiếp diễn. 6.10. Thì tương lai hoàn thành. 7.1. Hiện tại đơn => Quá khứ đơn. 7.2. Quá khứ đơn => Quá khứ hoàn thành. 7.3. Hiện tại tiếp diễn => Quá khứ tiếp diễn. 7.4 Hiện tại hoàn thành => Quá khứ hoàn thành. 7.5. Các mẫu câu tường thuật khác. 7.6. Câu tường thuật với danh động từ (Gerunds). 7.7. Câu tường thuật với động từ nguyên mẫu – to – werb infinitive.. 7.7. Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp. 9.1. Các động từ theo sau là Gerund (V – ing). 9.2. Các động từ theo sau là infinity (động từ nguyên thể):. 9.3. Các động từ theo sau là gerund và infinity nhưng ít thay đổi nghĩa 9.4. Các động từ theo sau là gerund và infinity nhưng có nghĩa khác nhau:. 9.5. Các động từ đặc biệt:. 9.6. Bare infinitive (động từ nguyên mẫu không “to”).
Khớp với kết quả tìm kiếm: Web2/11/2021 · Tôi thấy anh ấy đang chơi đá banh hôm qua. (chỉ thấy anh ấy chơi đá banh nhưng không biết chơi từ khi nào và bao giờ chơi xong.) 9.6. Bare infinitive (động từ nguyên mẫu không “to”) V + O + bare inf. let; make; had better; would rather; Chú ý: be + made + to-inf. help + V1 / to-inf; help + O + V1 ... ...

Top 7: Mẹo viết phương trình hóa học

Tác giả: hanghieugiatot.com - Nhận 96 lượt đánh giá
Tóm tắt: CHUYÊN ĐỀ 1: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌCI/ Phản ứng vừa có sự thay đổi số oxi hoá, vừa không có sự thay đổi số oxi hoá.1/ Phản ứng hoá hợp.- Đặc điểm của phản ứng: Có thể xảy ra sự thay đổi số oxi hoá hoặc không.Ví dụ:Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá.4Al (r) + 3O2 (k) ----> 2Al2O3 (r)Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hoá.BaO (r) + H2O (l) ----> Ba(OH)2 (dd)2/ Phản ứng phân huỷ.. - Đặc điểm của phản ứng: Có thể xảy ra sự thay đổi số oxi hoá hoặc không.Ví dụ:Phản ứng có sự thay đổi số oxi
Khớp với kết quả tìm kiếm: WebHướng dẫn: Lập bảng để thấy được các cặp chất tác dụng được với nhau rõ hơn. Bài 4: Cho các oxit sau: K2O, SO2, BaO, Fe3O4, N2O5. Viết phương trình hoá học(nếu có) của các oxit này lần lượt tác dụng với nước, axit sunfuric, dung dịch kali hiđroxit. ...

Top 8: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?. Kim loại nhôm không tác dụng được với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?. Phương trình ion rút gọn của phản ứng. xảy ra giữa NaHCO3 và HCl trong dung dịch. Rắc bột nhôm mịn lên ngọn lửa đèn cồn trong không khí.Quan sát hiện tượng, ta thấy bột nhôm cháy trong không khí với . Đốt. cháy hoàn toàn 70,2 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ, thu được 53,76 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là. Cho a mol hỗn hợp Fe và Cu tác dụng hết với a mol khí Cl2, thu. được chất rắn X, cho X vào nước (dư), thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chất tan có trong dung dịch Y gồm.
Khớp với kết quả tìm kiếm: + Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng ...+ Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng ... ...

Top 9: Dãy các chất nào sau đây tác dụng với HNO3 đặc nóng đều xảy ra ph

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 117 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong các loại vật liệu xây dựng thì sắt, thép là một trong những vật liệu phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng làm vật liệu cho công trình xây dựng, đồ dùng hay trong ngành công nghiệp, cơ khí, ...Các loại sắt, thép xây dựng được chế tạo thành các nhóm hợp kim khác nhau, tùy theo thành phần hóa học của các nguyên tố để tạo ra vật liệu phù hợp với mục đích sử dụng. Vật liệu sắt thép nhìn chung có nhiều ưu điểm. vượt trội hơn những vật liệu truyền thống, tự nhiên như: gỗ, đất, đá,... nhờ chất
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dãy các chất nào sau đây tác dụng với HNO3 đặc nóng đều xảy ra phản ứng oxi hóa khử là. a. Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3. b. Fe, FeO, Fe(NO3)2, FeCO3.Dãy các chất nào sau đây tác dụng với HNO3 đặc nóng đều xảy ra phản ứng oxi hóa khử là. a. Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3. b. Fe, FeO, Fe(NO3)2, FeCO3. ...

Top 10: HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dã

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 115 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Mặt khác, cho. dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg trong X là
Khớp với kết quả tìm kiếm: HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây? a. ... Mg, H2S, C, Fe3O4, Fe(OH)2. b. ... Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag. c. ... Al, FeCO3 ...HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây? a. ... Mg, H2S, C, Fe3O4, Fe(OH)2. b. ... Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag. c. ... Al, FeCO3 ... ...

Top 11: Dung dịch HNO3 đặc nóng phản ứng được với đây chất nào sau đây

Tác giả: hanghieugiatot.com - Nhận 174 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án A+ Dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) là một chất oxi hóa mạnh, khi tác dụng với các hợp chất sắt ở mức oxi hóa trung bình như +2 hoặc +8/3 thì sắt trong các oxit đó sẽ bị oxi hóa lên mức cao nhất là +3, đồng thời nitơ trong axit nitric sẽ bị khử về mức +4 tạo thành NO2.+ Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng oxi hóa khử nên. không tạo chất khí.CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Khớp với kết quả tìm kiếm: + Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng oxi hóa khử nên ...+ Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng oxi hóa khử nên ... ...

Top 12: Nhóm chất nào sau đây đều bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch ...

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 186 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tiền định nghĩa là gì. Bạch nguyệt quang nghĩa là gì. Cách tinh thể tích dịch ngoại bào. Tài trí có nghĩa là gì. Dẫn 3 36 lít CO2 vào 100ml dung dịch NaOH 1M thi sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối. Tổng quan nghĩa là gì Tiền định nghĩa là gìĐôi khi chúng ta không biết liệu những khái niệm như kiếp trước có thật hay. không nhưng có một số trường hợp bạn lại cảm giác người ấy trông rất quen ...Levo nghĩa là gìDưới đây là những mẫu câu có chứa từ levo-, trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - V
Khớp với kết quả tìm kiếm: Oxit nào sau đây bị oxi hoá khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng? A. MgO B. Fe2O3 C. FeO D. Al2O3 ...Bị thiếu: cặp | Phải bao gồm:cặpOxit nào sau đây bị oxi hoá khi phản ứng với dung dịch HNO3 loãng? A. MgO B. Fe2O3 C. FeO D. Al2O3 ...Bị thiếu: cặp | Phải bao gồm:cặp ...

Top 13: Top 8 nhưng chất bị oxi hóa bởi hno3 đặc, nóng 2022 - Hỏi Đáp

Tác giả: cunghoidap.com - Nhận 158 lượt đánh giá
Tóm tắt: Top 1: Các chất bị oxi hóa bởi HNO3 đặc, nóng - toidap.com. Top. 2: Chất nào sau đây không bị oxi hóa bởi HNO3 đặc, nóng. Top 3: Những chất bị oxi hóa bởi HNO3 đặc, nóng - Thả Rông. Top 4: Dãy các chất nào. sau đây tác dụng với HNO3 đặc nóng đều xảy ra ph. Top 5: Cho dãy các chất: CuO, S, Fe(OH)2, FeSO4, P, Fe3O4, Fe2(SO4)3 .... Top 6: Nhóm chất nào sau đây đều bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch .... Top 7: Dung dịch HNO3 có phản ứng oxi hóa khử với chất nào sau đây. Top 8: Dung dịch HNO3 đặc nóng phản ứng được với đây chất nào sau đây.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1. Chất oxi hóa là gì? · 2. Oxit nào sau đây bị oxi hoá khi phản ứng với dung dịch HNO3 …. · 3. Feo Hno3 Đặc Nóng Dư - Feo + Hno3 → Fe(No3)3 + No2 + H2O. · 4.1. Chất oxi hóa là gì? · 2. Oxit nào sau đây bị oxi hoá khi phản ứng với dung dịch HNO3 …. · 3. Feo Hno3 Đặc Nóng Dư - Feo + Hno3 → Fe(No3)3 + No2 + H2O. · 4. ...

Top 14: Đây oxit nào dưới đây tác dụng được với dung dịch HNO3 - Thả Rông

Tác giả: tharong.com - Nhận 161 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Đáp án A+ Dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) là một chất oxi hóa mạnh, khi tác dụng với các hợp chất sắt ở mức oxi hóa trung bình như +2 hoặc +8/3 thì sắt trong các oxit đó sẽ bị oxi hóa lên mức cao nhất là +3, đồng thời nitơ trong axit nitric sẽ bị khử về mức +4 tạo thành NO2.+ Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng oxi hóa khử nên. không tạo chất khí.Chọn đáp án B+ A loại vì
Khớp với kết quả tìm kiếm: + Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng oxi hóa khử nên ...+ Khi các hợp chất của sắt ở mức oxi hóa +3 tác dụng với axit nitric (đặc, nóng) thì chỉ đơn thuần là phản ứng trung hòa, không phải phản ứng oxi hóa khử nên ... ...

Top 15: Nhôm các chất nào sau đây đều bị oxi hóa khi tác dụng với dung ...

Tác giả: moicapnhap.com - Nhận 188 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tính chất hóa học của HNO3. HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?. Tính chất hóa học của Axit nitric. Câu hỏi vận dụng liên quan. B. Fe, FeO, FeNO32, FeCO3. C. Fe, FeSO4, Fe2SO43, FeCO3. D. Fe, FeO, FeNO32, FeNO33. 1. Axit nitric thể hiện tính axit. 2. Tính oxi hóa của HNO3. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Hợp chất FeS có tên gọi. Cho 4 phản ứng sau:(1) FeO +. H2 →t0  Fe + H2O(2) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (3) Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe(4) 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2SO43 + K2SO4+ 2MnSO4 + 8H2OHợp chất sắt(II) thể hiện tính khử trong phản ứng. Cho các sơ đồ phản. ứng hoá học sau đây, có bao nhiêu sơ đồ sai ?(5) Al + HNO3 → AlNO33+ H2(6) FeO + H2SO4 đặc nguội → Fe2SO43 + SO2 + H2O. Công thức hóa học của sắt(III) nitrat là. Cho 0,1 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là. Hợp chất sắt(II) sunfat có công thức là. Cho từng chất : Fe, FeO, FeOH2, FeOH3, Fe3O4, Fe2O3, FeNO32, FeNO33, FeSO4, Fe2SO43, FeCO3 lần lượt phản ứng với H2SO4 đặc nguội . Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa khử là. Muối X tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa màu nâu đỏ. X. là Công thức hóa học của sắt (III) oxit là. Công thức hóa học của sắt (III) oxit là. Nung 21,4 gam FeOH3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi,. thu được m gam một oxit. Giá trị của m là. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng xanh (xanh rêu). Chất X là. Cho các phản ứng sau: 1) dung dịch FeCl2 + dung dịch AgNO3 2). dung dịch FeSO4 dư + Zn 3) dung dịch FeSO4 + dung dịch KMnO4 + H2SO4 4) dung dịch FeSO4 + khí Cl2 Số phản ứng mà ion Fe2+ bị oxi hóa là. Trong các phương trình hoá học sau đây, có bao nhiêu phương trình hoá học viết. đúng (5) Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (6) 2FeOH3 + 6H2SO4 đặc nóng → Fe2SO43 + 3SO2 + 6H2O Nhận biết lọ đựng FeO và Fe2O3 trong lọ 3 hóa chất đựng hỗn hợp các chất rắn sau Fe và FeO; Fe và Fe2O3; FeO và Fe2O3 chỉ cần dùng loại thuốc thử nào dưới đây.
Khớp với kết quả tìm kiếm: HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây? A. Mg, H2S, C, Fe3O4, Fe(OH)2. B. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag ...Bị thiếu: cặp | Phải bao gồm:cặpHNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây? A. Mg, H2S, C, Fe3O4, Fe(OH)2. B. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag ...Bị thiếu: cặp | Phải bao gồm:cặp ...

Top 16: Dung dịch HNO3 thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau ...

Tác giả: biquyetxaynha.com - Nhận 182 lượt đánh giá
Tóm tắt: HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?. Kiến thức tham khảo về tính chất hóa học của Axit nitric. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ Nội dung đáp án và lời giải chi tiết câu hỏi được chúng tôi biên soạn đầy đủ, rõ ràng dưới đây. Mời các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo.HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào sau đây?A. FeOB. Fe(OH)2C. Fe2O3D. Fe3O4Đáp án và lời giải chi tiếtAxit HNO3không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với. Fe2O3 vì
Khớp với kết quả tìm kiếm: (Các nguyên tố á kim, ngoại trừ silic và halogen) tạo thành nito dioxit nếu là axit nitric đặc và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim. C + 4HNO3 ...(Các nguyên tố á kim, ngoại trừ silic và halogen) tạo thành nito dioxit nếu là axit nitric đặc và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim. C + 4HNO3 ... ...