Top 27 bài tập cuối tuần 14 lớp 5 2022

Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 14. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5. Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 14. Phần 1: Trắc nghiệm. Nội dung Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2. Xem preview Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2. Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 kì 1 – Bộ đề 18 tuần có đáp án.

Top 1: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14 - Đề 1 - VnDoc.com

Tác giả: vndoc.com - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài tập cuối tuần lớp 5 tuần 14Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 14 Đề 1Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 14 Đề 1Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.>> Bài trước:Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ... ...

Top 2: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14 - Đề 2 - VnDoc.com

Tác giả: vndoc.com - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 1Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 - Đề 2Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14: Chi
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập ... ...

Top 3: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 1) - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14. Thời gian: 45 phút Tải xuống Câu 1: (1 điểm) 9: x = 4,5. Giá trị của x là:. Quảng cáo  A. x = 2  B. x = 0,2.  C. x = 40,5  D. x = 4,05 Câu 2: (1 điểm): Phân sốđược viết dưới dạng số thập phân là:.  A. 4,5  B. 0,8.  C. 5,4  D. 8 Câu 3: (1 điểm) Kết quả phép chia 81 : 4 là:.  A. 2,25  B. 2025.  C. 20,25  D. 202,5 Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 7: 0,5 bằng kết quả phép tính nào:.  A. 7 x 2  B. 7 x 3.  C. 7 x 4  D. 7 x 5 Câu 5: (1 điểm) Một khu đất hình chữ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án - Bộ 100 Bài tập Cuối tuần môn Toán lớp 5 chọn lọc, có đáp án ... ...

Top 4: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 3) - VietJack.com

Tác giả: vietjack.com - Nhận 172 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5. Tuần 14 - Thời gian: 45 phút Câu 1: (1 điểm) Phép chia 18: 0,25 bằng kết quả của phép tính:. Quảng cáo  A. 18 x 2  B. 18 x 4.  C. 18 x 5  D. 18 x 6 Câu 2: (1 điểm): Phân sốđược viết dưới dạng số thập phân là:.  A. 3,4  B. 4,3.  C. 0,75  D. 7,5 Câu 3: (1 điểm) Kết quả biểu thức 2,9 + 17,4: 1,45 là:.  A. 14  B. 1,4.  C. 149  D. 14,9 Câu 4: (1 điểm) Kết quả phép chia 987: 100 là:.  A. 9,87  B. 98,7.  C. 0,987  D. 0,0987 Câu 5: (1 điểm) Một thanh sắt dài 0,8m cân
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 có đáp án - Bộ 100 Bài tập Cuối tuần môn Toán lớp 5 chọn lọc, có đáp án ... ...

Top 5: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 14 - Giaitoan.com

Tác giả: giaitoan.com - Nhận 147 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1.725 lượt xem Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 14Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5: Tuần 14 được GiaiToan biên soạn gửi tới các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 5, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải các bài Toán đã được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 15Để tải phiếu bài tập, mời kích vào đường link sau: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Tuần 14I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán - Tuần 14, Bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán: Tuần 14 được GiaiToan biên soạn và gửi tới các em học sinh, giúp các em ôn tập ... ...

Top 6: Đề 2 ( Có đáp án và lời giải chi tiết) | Bài tập cuối tuần Toán 5 - Loigiaihay

Tác giả: m.loigiaihay.com - Nhận 205 lượt đánh giá
Tóm tắt: Đề bài Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A. 227 : 52 = 4,36 (dư 28)                          B. 227 : 52 = 43,6 (dư 28) C. 227 : 52 = 4,36 (dư 0,28)                        D. 227 : 52 = 43,6 (dư 0,28) Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Khi nào thương hai số bé hơn 1? A. Số bị chia lớn hơn số chia. B. Số bị chia bằng số chia. C. Số bị chia nh
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần Toán 5 tuần 14 - Đề 2 ( Có đáp án và lời giải chi tiết). Bài tập cuối tuần 14 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập gi. ...

Top 7: Phiếu bài tập Toán lớp 5 - Tuần 14

Tác giả: hoctoan123.com - Nhận 100 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 – Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. ...

Top 8: Phiếu bài tập tuần 14 toán 5 tập một (Đề A) - ConKec.com

Tác giả: conkec.com - Nhận 143 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Đúng ghi Đ; sai ghi S: 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :A. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 13)                 B. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 1,3)C. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 0,13)              D. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 0,013)3. Đúng ghi Đ; sai ghi S: 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :Tìm số dư trong phép chia (Phần th
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp 5 - BT cuối tuần toán 5 - Phiếu bài tập tuần 14 toán 5, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 14. ...

Top 9: Phiếu bài tập tuần 14 toán 5 tập một (Đề A) - Tech12h

Tác giả: tech12h.com - Nhận 140 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Đúng ghi Đ; sai ghi S: 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :A. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 13)                 B. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 1,3)C. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 0,13)              D. 45,67 : 18 = 2,53 (dư 0,013)3. Đúng ghi Đ; sai ghi S: 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :Tìm số dư trong phép chia (Phần t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiếu bài tập tuần 14 toán 5 tập một (Đề A). Trang chủ · Lớp 5 · BT cuối tuần toán 5. Phiếu bài ... ...

Top 10: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2 - Khotrithucso.com

Tác giả: khotrithucso.com - Nhận 167 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tài liệu "Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2" có mã là 1598821, dung lượng file chính 81 kb, có 1 file đính kèm với tài liệu này, dung lượng: 100 kb. Tài liệu thuộc chuyên mục: . Tài liệu thuộc loại BạcNội dung Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2Trước khi tải bạn có thể xem qua phần preview bên dưới. Hệ thống tự động lấy ngẫu nhiên 20% các trang trong tài liệu Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2 để tạo dạng ảnh để hiện thị ra. Ảnh hiển thị dưới dạng slide
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài liệu Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 - Đề 2 có mã là 1598821, dung lượng file chính 81 kb, có 1 file đính kèm với tài liệu này, ... ...

Top 11: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 3) - Haylamdo

Tác giả: haylamdo.com - Nhận 162 lượt đánh giá
Tóm tắt: Haylamdo biên soạn và sưu tầm Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 3) như là một đề kiểm tra cuối tuần chọn lọc, mới nhất gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Toán 5.. Câu 1: (1 điểm) Phép chia 18: 0,25 bằng kết quả của phép tính:.  A. 18 x 2  B. 18 x 4.  C. 18 x 5  D. 18 x 6 Câu 2: (1 điểm): Phân sốđược viết dưới dạng số thập phân là:.  A. 3,4  B. 4,3.  C. 0,75  D. 7,5 Câu 3: (1 điểm) Kết quả biểu thức 2,9 + 17,4: 1,45 là:.  A.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án (Đề 3) - Tổng hợp Bài tập Cuối tuần Toán lớp 5 chọn lọc, có đáp án như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần cơ bản, ... ...

Top 12: Phiếu cuối tuần 14 lớp 5 - Dung - Tài liệu - 123doc

Tác giả: 123docz.net - Nhận 139 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài liệu về Phiếu cuối tuần 14 lớp 5 - Dung - Tài liệu , Phieu cuoi tuan 14 lop 5 - Dung - Tai lieu tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam. ...

Top 13: Đề kiểm tra cuối tuần 14 Toán lớp 5 - Tài liệu học tập - Hoc360.net

Tác giả: hoc360.net - Nhận 141 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài 1:. Đặt tính rồi tính : a) 35 : 4            ;            45:12              ;             70:37.. b) 36: 3,2         ;             9:12,5             ;             23:2,4. Bài 2: . Tính rồi so sánh kết quả tính :. a) 2,3 x 0,4 v
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 7, 2018 — Bài 2: Tìm x : Bài 3: Một cửa hàng có 34,5kg bánh và 20, ... ...

Top 14: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án - VietJack.com

Tác giả: vietjack.me - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 Đề 1 có đáp án I, PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.Câu 1. Phép chia 23 : 13 = 1,76 có số dư là: A. 12                   B. 1,2                  C. 0,12       &n
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 14 có đáp án - Trọn bộ bài tập cuối tuần Toán lớp 5 có đáp án giúp học sinh ôn tập để biết cách làm bài tập Toán 5. ...

Top 15: Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Tiếng Việt lớp 2 | TH Lê Văn Thọ

Tác giả: thlevanthogv.hcm.edu.vn - Nhận 228 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ bảy, 25/12/2021, 0:5. Lượt đọc: 212. Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Tiếng Việt lớp 2 ... môn Tiếng Việt lớp 2. File thứ 1: pbt-tv-tuan-14_251220210.docx ... ...

Top 16: Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 14 Lớp 5 - Tìm Văn Bản

Tác giả: timvanban.vn - Nhận 125 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải Phiếu Bài Tập Toán Tuần 14 Lớp 5.doc .pdf .xls .ppt .txt và hàng tỷ văn bản, tài liệu, học liệu, sách, được tải xuống miễn phí trên toàn thế giới. ...

Top 17: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14.pdf (.docx) | Tải miễn phí

Tác giả: tailieuvang.com - Nhận 170 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Download file Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14.docx .pdf .xls .ppt free và các tài liệu, luận văn, biểu mẫu, sách, giáo trình, văn bản khác. ...

Top 18: Bài tập cuối tuần lớp 5 - Kinh nghiệm dạy học

Tác giả: kinhnghiemdayhoc.net - Nhận 113 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần lớp 5. Gõ từ để tìm tài liệu. Mẫu chữ lớp 1. Mau Chu Lop 1. KHBD Lớp 1 soạn theo 2345. Khbd Lop 1. KHBD Lớp 2 soạn theo 2345. ...

Top 19: ✓ Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 14 - Đề 1 | Tip.edu.vn

Tác giả: tip.edu.vn - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: By Mắt CậnOn Th12 15, 2021Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.. >> Bài trước: . Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 – Đề 1 Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 13 – Đề 2 . Đề bài kiểm tra
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 12, 2021 — Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 14 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học ... ...

Top 20: Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Toán + Tiếng Việt lớp 5 - Loga.vn

Tác giả: loga.vn - Nhận 164 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hä vµ tªn : . §iÓm : Líp: 5... Bµi tËp cuèi tuÇn 14M«n : To¸n1 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: a) 1574,8 : 25,4 + 72 x 0,5 b) 375,42 + 95,8 x 0,1 - 206,7 2 : T×m X : a) 107,8 -
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 5, 2022 — Chào các bạn học sinh và quý thầy cô, hôm nay LogaVN gửi tới bạn đọc tài liệu "Phiếu bài tập cuối tuần 14 môn Toán + Tiếng Việt lớp 5". ...

Top 21: Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 14 - Top lời giải

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 139 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tổng hợp các đề tham khảo Phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 14 hay nhất. Seri phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 với đầy đủ các môn học giúp cho các thầy cô giáo và phụ huynh có nhiều lựa chọn đề bài ôn tập cho các con.. Đề số 1. Phần 1. Bài tập trắc nghiệm :. 1. Đúng ghi Đ , sai ghi S :. Đặt tính rồi tính : 2. Đúng ghi Đ , sai ghi S :. Tìm x biết :  x + 19 = 47. a) x + 19 = 47                               
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5. Tấm vải trắng dài 85 dm , dài hơn tấm vải xanh là 18 dm . Hỏi tấm vải xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét ? ...

Top 22: Bài tập cuối tuần môn toán lớp 5 20/12/2020 - TH Định Trung

Tác giả: thdinhtrung.vinhphuc.edu.vn - Nhận 177 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 20 thg 12, 2020 — Tuần 14 : 1. Toán: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân – Đề số 1. Bài 1: Đặt tính rồi tính :. ...

Top 23: Download Bài tập cuối tuần lớp 5 -Tải về Mới nhất- taimienphi.vn

Tác giả: taimienphi.vn - Nhận 154 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Download Bài tập cuối tuần lớp 5... Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới. ...

Top 24: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 - Gia sư Tiến Bộ - abcdonline

Tác giả: abcdonline.vn - Nhận 145 lượt đánh giá
Tóm tắt: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán dành cho học sinh khối 5 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.Phiếu bài tập tuần 11 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 87,46 – 2,678 = …..   2 9023,6 – 2586,45 – 677,457 = ….   3...Phiếu bài tập tuần 12 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 0,001 x 5,672 = ….   2 41480 : 41,48 = ….   3 Một hình...Phiếu bài tập tuần 13 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 12 x 0,5 …. 12 : 2. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là…
Khớp với kết quả tìm kiếm: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán dành cho học sinh khối 5 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. ...

Top 25: Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 kì 1 - Bộ đề 18 tuần có đáp án

Tác giả: giaovienvietnam.com - Nhận 143 lượt đánh giá
Tóm tắt: . . . Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 kì 1 – Bộ đề 18 tuần có đáp án. . . . Chia sẻ - lưu lại facebook. . . . Email. . . . . . . Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 kì 1 là bộ đề thi được tổng hợp đầy đủ và chi tiết
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bộ đề kiểm tra cuối tuần sẽ giúp các bé ôn tập lại kiến thức trên lớp trong tuần học đó. ... 2 Kĩ năng làm bài tập Toán lớp 5 đạt điểm cao. ...

Top 26: Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 | Lớp 5 - SoanVan.NET

Tác giả: soanvan.net - Nhận 126 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 bao gồm các bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn đã học trong tuần đầy đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi. ...

Top 27: Ejercicio online de Toán tuần 14 - Live Worksheets

Tác giả: es.liveworksheets.com - Nhận 94 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: ID: 2713299. Idioma: vietnamita. Asignatura: Môn Toán Curso/nivel: 5. Edad: 9-11. Tema principal: Ôn tập toán tuần 14 lớp 5. Otros contenidos: Ôn tập toán ... ...