Top 8 khi xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch naoh (đun nóng ta thu được sản phẩm là) 2022

Top 1: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 173 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ. 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là. đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?. Etyl axetat không tác dụng với ?. Chất X đơn chức có công thức phân tử . Cho 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng. hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,8 gam chất rắn khan. Công thức của X là. Este A được điều chế từ α-amino axit và ancol. metylic. Tỉ khối hơi của A so với hiđro bằng 44,5. Công thức cấu tạo của A là. Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là. Xà phòng hóa hoàn toàn 265,2 gam chất béo (X) bằng dung dịch KOH thu được 288gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của X là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. C17H35COOH và ... đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M.Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là A. C17H35COOH và ... đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. ...

Top 2: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH (đun ... - Khóa học

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 200 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho một hợp chất hữu cơ X có tỉ lệ về khối lượng C : H : O : N lần lượt là 3 : 1 : 4 : 7. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Đem. m1 gam chất X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng nhẹ để các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m2 gam chất rắn khan. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là. Thủy phân. hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?. Oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp cùng số mol Cu và Al thu được 13,1 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là. Cho 22,5 gam hỗn hợp các amino axit (chỉ có Gly, Ala, Val) tác dụng với 0,6 mol HCl, toàn bộ sản phẩm sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 1,2 mol NaOH. Khối lượng muối thu. được là. Cho phản ứng. của Fe với oxi như hình vẽ sau:Vai trò của lớp nước ở đáy bình là. Hòa tan hoàn toàn 37,22 gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được 3,584 lít khí (đktc) H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch H2SO4 dư vào Y, thu được 41,94 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hoàn toàn 0,3 mol khí CO2. vào Y, thu được m gam kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của m là.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH (đun nóng), thu được sản phẩm là A. C17H35COONa và glixerol B. C15H31COOH và glixerol.Khi xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH (đun nóng), thu được sản phẩm là A. C17H35COONa và glixerol B. C15H31COOH và glixerol. ...

Top 3: [TRẢ LỜI] Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là?

Tác giả: tailieu.com - Nhận 161 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nội dung câu trả lời được đội ngũ chuyên gia biên soạn dễ hiểu, rõ ràng hỗ trợ các em ôn luyện kiến thức Hóa học lớp 12 đạt hiệu quả.Trả lời câu hỏiKhi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là?A. C17H35COOH và glixerolB. C15H31COOH. và glixerolC. C15H31COONa và etanolD. C17H35COONa và glixerolĐáp án:Chọn đáp án DXà phòng hóa tristearin là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm:• (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3.⇒ sản phẩm thu được là C17H3
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 1,8 sao (61) Phản ứng xà phòng hóa chất béo được định nghĩ là phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo gryxerol và hỗn hợp các muối Na hoặc K. · Chỉ số axit.Xếp hạng 1,8 sao (61) Phản ứng xà phòng hóa chất béo được định nghĩ là phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm NaOH/KOH, tạo gryxerol và hỗn hợp các muối Na hoặc K. · Chỉ số axit. ...

Top 4: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dd NaOH, thu được sản phẩm là gì?

Tác giả: hoc247.net - Nhận 187 lượt đánh giá
Tóm tắt: Copyright © 2022 Hoc247.netĐơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCMGiấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dd NaOH, thu được sản phẩm là gì? A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol.Câu hỏi: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dd NaOH, thu được sản phẩm là gì? A. C15H31COONa và etanol. B. C17H35COOH và glixerol. C. C15H31COOH và glixerol. ...

Top 5: Khi xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH ... - Tailieumoi.vn

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 193 lượt đánh giá
Tóm tắt: A. C17H35COONa và glixerol B. C15H31COOH và glixerol.. C. C17H35COOH và glixerol. D. C15H31COONa và etanol. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Cho một hợp chất hữu cơ X có tỉ lệ về khối lượng C : H : O : N lần lượt là 3 : 1 : 4 : 7. Hợp chất X có công thức đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Đem m1 gam chất X tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng nhẹ. để các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được m2 gam chất rắn khan. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là. Oxi hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp. cùng số mol Cu và Al thu được 13,1 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là. Cho 22,5 gam hỗn hợp các amino axit (chỉ có Gly, Ala, Val) tác dụng với 0,6 mol HCl, toàn bộ sản phẩm sau phản ứng tác dụng. vừa đủ với 1,2 mol NaOH. Khối lượng muối thu được là. Cho phản ứng của Fe với oxi như hình vẽ sau:Vai trò của lớp nước ở đáy bình là. Hòa tan. hoàn toàn 37,22 gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Al và Al2O3 vào nước dư, thu được 3,584 lít khí (đktc) H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch H2SO4 dư vào Y, thu được 41,94 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hoàn toàn 0,3 mol khí CO2 vào Y, thu được m. gam kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa một chất tan duy nhất. Giá trị của m là. Phát biểu nào sau đây đúng?. Phát biểu nào sau đây sai?. Kim loại Fe tan trong dung dịch chất nào sau đây?. Cho các phát biểu sau:(a) CH2=CH2 là monome tạo nên từng mắt xích của polietilen.(b) Poli(vinyl clorua) và poliacrilonitrin đều là polime trùng hợp.(c). Trùng ngưng axit 6-aminohexanoic thu được tơ nilon-6.(d) Tơ lapsan thuộc loại tơ nhân tạo.(e) Hầu hết cảc polime ở thể rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định.(f) Các polime như nilon-6,6, tơ lapsan, tơ olon đều được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.Số phát biểu đúng là. Hòa tan hoàn toàn 28,96 gam hỗn hợp E gồm Fe, Cu, Fe3O4 và MgO trong dung dịch chứa NaNO3. và x mol H2SO4, sau khi kết thúc phản úng, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối sunfat của kim loại và 0,2 mol hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 12,2. Trong điều kiện không có O2, cho Ba(OH)2 dư vào X thu được 192,64 gam kết tủa. Giá trị của. x là. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?. Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?. Thành phần chính của quặng boxit là. Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?. Hợp chất hữu cơ X mạch hở, có công thức phân tử. C8H12O5. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được glixerol và hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức Y và Z (phân tử Z nhiều hơn phân tử Y một nguyên tử cacbon). Phát biểu nào sau đây đúng?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (417) Khi xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH (đun nóng), thu được sản phẩm là. A. C17H35COONa và ...Xếp hạng 4,5 sao (417) Khi xà phòng hóa tristearin bằng dung dịch NaOH (đun nóng), thu được sản phẩm là. A. C17H35COONa và ... ...

Top 6: Khi xà phòng hoá hoàn toàn tristearin bằng dung dịch NaOH (đun ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 187 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khi xà phòng hoá hoàn toàn tristearin bằng dung dịch NaOH (đun nóng), thu được sản phẩm là: A. C17H35COONa và glixerol.      B. C17H31COONa và glixerol. C. C17H35COOH. và glixerol.                    D. C17H31COONa và etanol.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3. Tristearin glixerol. Đáp án A. Các câu hỏi liên quan. Previous.Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3. Tristearin glixerol. Đáp án A. Các câu hỏi liên quan. Previous. ...

Top 7: Khi xà phòng hoá hoàn toàn tristearin bằng dung dịch NaOH (t°), thu ...

Tác giả: zix.vn - Nhận 185 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khi xà phòng hoá hoàn toàn tristearin bằng dung dịch NaOH (t°), thu được sản phẩm là . Câu hỏi này có trong đề thi . . Home. What's new Latest activity. Authors Diễn đàn . Bài viết mới Search forums Tài liệu. Đánh giá mới nhất Tìm tài liệu. Thi online Có gì mới? . Bài viết mới Tài liệu mới Dòng thời gian Hoạt động. mới nhất Nhóm Tìm nhóm. Sự kiện sắp diễn ra Bảng xếp hạng Classes. Đăng nhập Đăng kí Có gì mới?. Tìm kiếmTìm kiếm Chỉ tìm trong tiêu đề By: Tìm nâng cao… Bài viết mới. Search fo
Khớp với kết quả tìm kiếm: 2 thg 6, 2021 · Khi xà phòng hoá hoàn toàn tristearin bằng dung dịch NaOH (t°), thu được sản phẩm là C17H33COONa và etanol. C17H35COOH và glixerol.2 thg 6, 2021 · Khi xà phòng hoá hoàn toàn tristearin bằng dung dịch NaOH (t°), thu được sản phẩm là C17H33COONa và etanol. C17H35COOH và glixerol. ...

Top 8: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là - Vừng ơi

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 105 lượt đánh giá
Tóm tắt:  Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml dung dịch NaOH 40%.Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.Cho các. phát biểu sau:(a) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.(b) Thêm dung dịch NaC
Khớp với kết quả tìm kiếm: d. C17H35COONa và glixerol. Đáp án đúng: d.d. C17H35COONa và glixerol. Đáp án đúng: d. ...