Top 9 de thi kinh tế vĩ mô ftu 2022

Top 1: ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K46-FTU 2 - StuDocu - StuDocu

Tác giả: studocu.com - 174 Rating
Tóm tắt: Why is this page out of focus? ĐỀ 16ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K46-FTUChọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lờiCâu 1: Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí TC=100 đơn vị tiền. Chi phí biên của sản phẩm thứ 98, 99,100 lần lượt là 5, 10, 15. Vậy chi phí trung bình của 100 sản phẩm là:A. Cả ba câu đều saiB 13C 30D 130Câu 2: Chi phí biên để sản xuất sản phẩm là 10, co giãn của cầu theo giá (Ep) của sản phẩm này bằng -3. Để tối đa hóa lợi nhuận thì giá bán sản phẩm này
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (3) đề 16 đề thi kinh tế vi mô chọn câu đúng trong các câu và đánh dấu vào bảng trả lời câu doanh nghiệp sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí đơn vị tiền. chi phí ...Xếp hạng 5,0 sao (3) đề 16 đề thi kinh tế vi mô chọn câu đúng trong các câu và đánh dấu vào bảng trả lời câu doanh nghiệp sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí đơn vị tiền. chi phí ... ...

Top 2: Đề thi kinh tế vĩ mô FTU - ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỀ ... - StuDocu

Tác giả: studocu.com - 193 Rating
Tóm tắt: Why is this page out of focus?. Why is this page out of focus? ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỀ THI CUỐI KỲ K47* ĐỀ SỐ 1 :Câu 1 : GDP danh ngh"a năm 1997 l' 6000 t+. GDP danh ngh"a năm 1998l' 6500 t+. Ch/ s1 gi3 năm 1997 l' 120. Ch/ s1 gi3 năm 1998 l' 125. T+ lê6tăng trư9ng năm 1998 l' :a. 8,33% b. 4% c. 4,5% d. 10%Câu 2 : Khi n?n kinh tA đang cC lDm ph3t cao nên :. a. giGm lưHng cung ti?n, tăng lIi suJt c. a v' b đ?uđLngb. giGm chi ngân s3ch v' tăng thuA d. a v' b đ?u saiCâu 3 : Cho biAt t+ lê6 ti?n mă
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (6) De thi trac nghiem kinh te vi mo đại học ngoại thương đề thi cuối kỳ k47 đề số câu gdp danh nghĩa năm 1997 là tỷ. gdp danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ. chi.Xếp hạng 5,0 sao (6) De thi trac nghiem kinh te vi mo đại học ngoại thương đề thi cuối kỳ k47 đề số câu gdp danh nghĩa năm 1997 là tỷ. gdp danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ. chi. ...

Top 3: CÁC DẠNG VÀ ĐỀ THI CUỐI MÔN KINH TẾ VĨ MÔ FTU - 123doc

Tác giả: 123docz.net - 154 Rating
Tóm tắt: Ngày đăng: 16/12/2018, 21:18 Phạm Thị Lệ_email: Facebook: https://www.facebook.com/phamthilethaibinh DẠNG VÀ ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MƠ CĨ LỜI GIẢI CHI TIẾT Các dạng cuối kỳ cô Hồng Trắc nghiệm Bài tập APE (tương tự thi kỳ) Xét kinh tế với thông tin sau: Tiêu dùng tự định 300 Đầu tư nước 800 Chi tiêu mua hàng hóa dịch vụ phủ 1200 Xuất ròng 500 Thuế suất. 10% Xu hướng tiêu dùng cận biên 80% a Viết phương trình đường chi tiêu dự định Tính SLCB b Trạng thái cán cân ngân sách? c Muốn đưa mức SLCB Y=12000
Khớp với kết quả tìm kiếm: 16 thg 12, 2018 · AD2 AD1 (vẽ thêm vào hình câu a) Đề cuối kỳ Kinh tế Vĩ mô cô Thủy Đề Phần 1: 15 trắc nghiệm Phạm Thị Lệ_email: [email protected] ...16 thg 12, 2018 · AD2 AD1 (vẽ thêm vào hình câu a) Đề cuối kỳ Kinh tế Vĩ mô cô Thủy Đề Phần 1: 15 trắc nghiệm Phạm Thị Lệ_email: [email protected] ... ...

Top 4: đề thi kinh tế vi mô có đáp án ftu - 123doc

Tác giả: 123docz.net - 165 Rating
Tóm tắt: đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 16-k33 đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 6-k33 . đề thi kinh tế vi mô (có đáp án) 11-k33 16 đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án 70 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi Kinh tế Vĩ mô (có đáp án) 16 bộ đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án . 16 đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án . đề thi trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án 16 đề thi trắc nghiệm kinh tế vi mô có đáp án ĐH kinh tế . Bộ đề trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm kiếm đề thi kinh tế vi mô có đáp án ftu , de thi kinh te vi mo co dap an ftu tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.Tìm kiếm đề thi kinh tế vi mô có đáp án ftu , de thi kinh te vi mo co dap an ftu tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam. ...

Top 5: Đề thi trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô 1 ĐH Ngoại Thương - Tham khảo

Tác giả: slideshare.net - 166 Rating
Tóm tắt: We’ve updated our privacy policy so that we are compliant with changing global privacy regulations and to provide you with insight into the limited ways in which we use your data.You can read the details below. By accepting, you agree to the updated privacy policy.Thank you! View updated privacy policyWe've encountered a problem, please try again.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Contact me for more document: http://www.facebook.com/JoeJoeCalderone.Contact me for more document: http://www.facebook.com/JoeJoeCalderone. ...

Top 6: ĐỀ CƯƠNG VĨ MÔ 1 NĂM 2016 - Khoa Luật

Tác giả: law.ftu.edu.vn - 96 Rating
Tóm tắt: ĐỀ CƯƠNG VĨ MÔ 1Tên học phần: Kinh tế học vĩ mô IMã học phần: KTE 203. Bộ môn phụ trách: Kinh tế vĩ môSố tín chỉ: 3Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô 1THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN. STT. Tên giảng viên. Email. Điện thoại. Văn phòng. 1.. Hoàng Xuân Bình 0912782608. Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương. 2.. Nguyễn Thị Thùy Vinh 0977514377. Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương. 3. Hoàng Tuấn Dũng 0914788868. Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương. 4. Phạm Xuân Trường 0983564296. Khoa Kinh tế quốc tế,
Khớp với kết quả tìm kiếm: ĐỀ CƯƠNG VĨ MÔ 1 NĂM 2016 ; 6, Hồ Thị Hoài Thương, [email protected], 0946701929, Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương ; 7, Nguyễn Thị Hồng, hongnt.ftu@ ...ĐỀ CƯƠNG VĨ MÔ 1 NĂM 2016 ; 6, Hồ Thị Hoài Thương, [email protected], 0946701929, Khoa Kinh tế quốc tế, Đại học Ngoại thương ; 7, Nguyễn Thị Hồng, hongnt.ftu@ ... ...

Top 7: Đại Học Ngoại Thương - FTU - giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi

Tác giả: cuuduongthancong.com - 162 Rating
Tóm tắt: Tài Chính Doanh Nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Lan - Lý thuyết Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế - Lý thuyết [Ktvm] Kinh Tế Vĩ Mô - Nguyễn Thị Thùy Vinh - Lý thuyết Kinh. Doanh Quốc Tế - Lê Quang Nhật - Lý thuyết - Đề thi Đầu Tư Nước Ngoài - Đinh Hoàng Minh - Lý thuyết Bảo Hiểm Trong Kinh Doanh - Lý thuyết Kế Toán Tài Chính - Lý thuyết - Bài tập, thực hành [Ktvm] Kinh Tế Vĩ Mô - Cô Thủy - Lý thuyết Quản Trị Nhân Lực - Ngô Quý Nhâm - Lý thuyết - Đề thi Pháp Luật Và Tài Chính Ngân Hàng - Dương Quốc Anh - Lý t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tài liệu học tập Đại Học Ngoại Thương - FTU - NGOAITHUONG. Tài Chính Doanh Nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Lan - Lý thuyết. [Ktvm] Kinh Tế Vĩ Mô - Nguyễn Thị Thùy ...Tài liệu học tập Đại Học Ngoại Thương - FTU - NGOAITHUONG. Tài Chính Doanh Nghiệp - Nguyễn Thị Ngọc Lan - Lý thuyết. [Ktvm] Kinh Tế Vĩ Mô - Nguyễn Thị Thùy ... ...

Top 8: Đề Thi Giữa Kì Kinh Tế Vi Mô Đại Học Ngoại Thương K46.Pdf

Tác giả: cuuduongthancong.com - 195 Rating
Tóm tắt: ch01_micro 2.pdf ch02 - demand and supply.pdf. ch02 - demand and supply.pdf. ch02 - elasticity of demand.pdf. ch03_consumer behavior.pdf. ch03_consumer behavior.pdf. ch05_lý thuyết hành vi của doanh nghiệp.pdf. ch06 - part 2.pdf. ch06_production.pdf ch07_labour. market.pdf ch07_thị trường lao động.pdf. ch08_profit max and mkt supply.pdf ch09_the analysis of competitive mkt.pdf ch09_the analysis of competitive mkt.pdf. ch20-monopoly and monosony.pdf chuong 8 thất bại của thị trường và sự điều tiết của chín
Khớp với kết quả tìm kiếm: Download tài liệu đề thi giữa kì kinh tế vi mô đại học ngoại thương k46.pdf ... Bài giảng/Slide/Giáo trình Kinh Tế Vi Mô ... mẫu đề thi kinh tế vĩ mô 1.pdf.Download tài liệu đề thi giữa kì kinh tế vi mô đại học ngoại thương k46.pdf ... Bài giảng/Slide/Giáo trình Kinh Tế Vi Mô ... mẫu đề thi kinh tế vĩ mô 1.pdf. ...

Top 9: Đề Thi FTU123 - Google Sites

Tác giả: sites.google.com - 72 Rating
Tóm tắt: Tổng hợp đề thi Ngân hàng . Đề thi FTUTổng hợp đề thi Ngân hàng. ĐỀ THI FTU123 ċ. View. Đề thi thị trường và các định chế tài chính FTU Đề thi thị trường và các định chế tài chính 2015 Đề thi thị trường và các định chế tài chính có đáp án  . Oct 14, 2015, 1:33 AM. Nguyễn Trung ċ. View.   . Oct 14, 2015, 1:25 AM. Nguyễn Trung ċ. View.   . Oct 14, 2015, 1:25 AM. Nguyễn Trung ċ. View.   . Oct 14, 2015, 1:25 AM. Nguyễn Trung ċ. View.   . Oct 14, 2015, 1:25 AM. Nguyễn Trung ċ
Khớp với kết quả tìm kiếm: View, Slide kinh tế vĩ mô 1 FTU Slide kinh tế vĩ mô 2015, Oct 14, 2015, ... View, Đề thi kinh tế vĩ mô FTU Đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án Trắc nghiệm kinh ...View, Slide kinh tế vĩ mô 1 FTU Slide kinh tế vĩ mô 2015, Oct 14, 2015, ... View, Đề thi kinh tế vĩ mô FTU Đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án Trắc nghiệm kinh ... ...