Trăng non ngày 21 tháng 1 năm 2023 là mấy giờ?

Trăng tròn
Ngày 6 - 23 tháng 1. 08 UTC
Quý trước
Ngày 15 - 02 tháng 1. 10 UTC
Trăng non
21 - 20 tháng 1. 53 UTC
Quý đầu tiên
28 - 15 tháng 1. 19 UTC

Trăng tròn
6 tháng 1
23:08 UTC

Quý trước
Ngày 15 tháng 1
02:10 UTC

Trăng non
ngày 21 tháng 1
20:53 UTC

Quý đầu tiên
ngày 28 tháng 1
15. 19 giờ UTC⟩

Đánh dấu lịch của bạn cho Trăng non tháng 1 năm 2023 tiếp theo. Trăng non tháng giêng tiếp theo là thứ bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 3. 53 giờ chiều theo giờ EST hoặc 8 giờ. 53 giờ chiều UTC dựa trên dữ liệu do NASA cung cấp. Đây sẽ là lần trăng non đầu tiên trong lịch trăng non năm 2023

Trăng non là giai đoạn mặt trăng đầu tiên xảy ra khoảng một tháng một lần hoặc 29. trung bình 53 ngày. Bản thân mặt trăng không thể nhìn thấy được, mặc dù bạn có thể “nhìn thấy” nó vì nó chặn tầm nhìn của các ngôi sao phía sau nó

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu sâu hơn một chút về Trăng non tháng Giêng chưa?

Mục lục

Ngày và giờ do NASA cung cấp theo Giờ miền Đông (ET) của Hoa Kỳ tính theo cả Giờ chuẩn miền Đông (EST) và Giờ ban ngày miền Đông (EDT) cho một phần trong năm ở Hoa Kỳ. Bên dưới cũng là giờ Phối hợp quốc tế (UTC). Điều này trước đây được gọi là Giờ trung bình Greenwich (GMT). Vì bạn có thể ở múi giờ khác nên ngày chính xác có thể thay đổi một chút đối với lịch của bạn

Khi nào trăng mới vào tháng 1 năm 2023?

Trăng non tháng 1 sẽ rơi vào thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 lúc 3 giờ. 53 giờ chiều theo giờ EST hoặc 8 giờ. 53 giờ chiều theo giờ UTC. Trăng non ngày 21/1 sẽ là trăng non đầu tiên của năm 2023 và trăng non ở cung Bảo Bình

Trăng non tháng 1 năm 2023 tên là gì?

Trăng non tháng 1 năm 2023 sẽ được gọi là Trăng non tuyết vì đây là thời điểm bắt đầu chu kỳ trăng tròn tháng 2. Tùy theo năm mà tên sẽ thay đổi. Cái tên này phù hợp với mùa vì đây là một phần của Mùa đông

Các biệt danh khác khi Trăng non tháng Giêng bắt đầu chu kỳ trăng tròn của tháng Hai bao gồm Hunger Moon, Chaste Moon và Storm Moon. Trăng Tuyết cũng được dùng làm biệt danh thay thế cho Trăng tròn tháng Một. Đôi khi tên trùng nhau tùy theo nguồn

Mùa nào bao gồm trăng non tháng giêng?

Năm 2023, Trăng non tháng Giêng sẽ là trăng non thứ hai của mùa đông 2022-2023. Đây sẽ là lần trăng non thứ hai sau ngày Đông chí vào năm 2022

Ngày Đông chí đánh dấu ngày đầu tiên của mùa đông và là ngày ngắn nhất trong năm khi Trái đất nghiêng xa mặt trời nhất trong cả năm

Năm 2022, Ngày Đông chí sẽ diễn ra vào Thứ Tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 lúc 4 giờ. 48 giờ tối theo giờ ET hoặc 9 giờ. 48 giờ tối theo giờ UTC

Khi nào trăng tròn của Trăng Tuyết Mới 2023?

Trăng tròn tuyết sẽ diễn ra vào tháng 2 vào Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 lúc 1. 29 giờ tối theo giờ EST hoặc 6 giờ. 29 giờ tối theo giờ UTC và sẽ là trăng tròn ở cung Sư Tử

Trăng tròn diễn ra vào tháng 1 năm 2023 sẽ là giữa chu kỳ mặt trăng bắt đầu vào tháng 12 năm 2022

Các giai đoạn mặt trăng tháng 1 năm 2023 theo giờ phương Đông và UTC

Dưới đây là các giai đoạn của mặt trăng trong tháng 1 năm 2023 bao gồm trăng non, trăng non, trăng tròn và quý cuối cùng theo lịch trình của mỗi tháng. Ngày và giờ dựa trên cả Múi giờ Miền Đông Hoa Kỳ và UTC, được điều chỉnh theo giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giai đoạn âm lịchNgày và giờ Miền Đông Hoa Kỳ Ngày và giờ UTC Ngày và giờ Trăng tròn tháng 1 Ngày 6 tháng 1 năm 2023 6. 08 giờ tối theo giờ ESTNgày 6 tháng 1 năm 2023 11. 08 giờ tối UTCQuý cuối cùng của tháng 1Ngày 14 tháng 1 năm 2023 9. 10 giờ tối giờ EST ngày 15 tháng 1 năm 2023 2. 10 giờ sáng UTC Tháng Giêng Trăng non Ngày 21 tháng 1 năm 2023 3. 53 giờ chiều EST ngày 21 tháng 1 năm 2023 8. 53 giờ chiều UTC Tháng Giêng Quý I Ngày 28 tháng 1 năm 2023 10. 19 giờ sáng ESTNgày 28 tháng 1 năm 2023 3. 19 giờ tối theo giờ UTC

Các câu hỏi thường gặp

Bạn có thêm câu hỏi về Trăng non tháng Một?

Sẽ có bao nhiêu mặt trăng mới vào tháng 1 năm 2023?

Năm 2023 sẽ có 1 lần trăng non vào tháng 1. Trăng non tháng Giêng sẽ diễn ra vào Thứ Bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 lúc 3 giờ. 53 giờ chiều theo giờ EST hoặc 8 giờ. 53 giờ chiều theo giờ UTC. Có những năm khác có 2 lần trăng non, lần thứ hai gọi là trăng đen, nhưng không phải năm 2023

Lịch trăng non trong tương lai

Và nếu bạn đang tìm thời điểm trăng non xuất hiện trong thời gian còn lại của năm, hãy xem các lịch trăng tròn trong tương lai này

Trăng non ngày 21 tháng 1 là lúc mấy giờ?

Khi nào trăng mới?

Trăng non bắt đầu vào lúc mấy giờ vào tháng 1 năm 2023?

Chiều Thứ Bảy, ngày 21 tháng 1 năm 2023, lúc 3. 53 giờ chiều EST , sẽ là Mặt trăng mới, khi Mặt trăng đi qua giữa Trái đất và Mặt trời và sẽ không thể nhìn thấy được từ Trái đất.

Có trăng non ở cung Bảo Bình vào ngày 21 tháng 1 năm 2023 không?

Mặt trăng mới ở cung Bảo Bình vào ngày 21 tháng 1 năm 2023 là thời điểm đặt ra những ý định giúp bạn đặt tần suất để thu hút cuộc sống mà bạn muốn sống.

Ngày 21 tháng 1 năm 2023 có phải là chiêm tinh Trăng non không?

Trăng non ở cung Bảo Bình vào ngày 21 tháng 1 năm 2023 đánh dấu thời điểm để bạn đứng lên bảo vệ những gì bạn tin tưởng . Dù bạn có tin hay không, mặc dù sự tiến bộ dường như là một vòng quay chậm, nhưng mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ đều tạo ra sự thay đổi lâu dài và có ý nghĩa.