Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất tư bản Pháp ở Việt Nam tập trung vào lĩnh vực nào

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, tư bản Pháp tập trung đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

A. Công nghiệp hóa chất.

B. Chế tạo máy.

C. Luyện kim.

D. Khai thác mỏ.

Video liên quan