Từ vựng về giác quan

Tiếng Anh chủ đề: Các giác quan (Senses) của con người.

-Tiếng Anh theo chủ đề: Các bộ phận cơ thể con người.

Các giác quan (Senses) của con người

1. Hearing: thính giác
2. to hear: nghe
3. sight: thị giác
4. to see: nhìn
5. smell: khứu giác
6. to smell: ngửi
7. taste: vị giác
8. to taste: nếm
9. touch: xúc giác
10. to touch: sờ

== Chúc các bạn vui vẻ ==