ưu nhược điểm của các phương pháp bảo quản thóc, ngô

. Nêu ưu, nhược điểm của 2 phương pháp bảo quản thóc, ngô bằng cách đổ rời và đóng bao?

.Bước nào trong quy trình đóng hộp dễ khiến đồ hộp bị hư hỏng?

. Nêu tác dụng của bước bài khí, ghép mí trong quy trình đóng hộp rau quả?

Video liên quan