v power là gì - Nghĩa của từ v power

v power có nghĩa là

v Power Vee-pow-er

1. Xăng dùng cho ô tô.
2. Sức mạnh âm đạo.

Ví dụ

damnnnnn cô gái bạn đã được giải tán Chó cái đó, cô gái C'Mon V Power !!!

* Làm cho V với ngón giữa và ngón trỏ và V-Cao Fives Các cô gái khác V Power

v power có nghĩa là

khi bạn đặt con trỏgiữa ngón tay trước miệng trong Sahpe của một "V" và sau đó dán lưỡi của bạn thông qua chúng như bạn chỉ cần Tongued Chết tiệt của một số âm hộ!

ví dụ

i đã cho cô ấy sức mạnh v!