Ví dụ nào sau đây được xem là một quần thể giao phối

Tập hợp những sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối?

A. Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.

B.Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.

C.Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.

D.Những con cá sống trong một cái hồ.

Video liên quan