Viết chương trình nhập dãy n số nguyên n 250 đếm và in ra màn hình các số chẵn và le

Vòng lặp là một khái niệm cơ bản của ngôn ngữ lập trình và được sử dụng rất nhiều trong các giải thuật. Ngoài việc nắm vững lý thuyết, bạn cũng cần luyện tập thường xuyên để nắm vững kiến thức và thuần thục cách sử dụng vòng lặp. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp cho bạn 25 bài tập vòng lặp C++ có lời giải đầy đủ và chi tiết.

25 bài tập vòng lặp C++ có lời giải

25 bài tập vòng lặp C++ có lời giải

Bạn có thể tải các ứng công cụ lập trình như Dev-C++, Sublime Text 3trên các máy tính, laptop chạy hệ điều hành Windows, MacOS để thực hành bài tập.

I. Đề 1 - Đề 5

Viết chương trình in các số từ 1 đến 1000 theo thứ tự tăng dần.

Đề 1

Đề 1

answer Đáp án: Đề 1

Viết chương trình in các số từ 1 đến 1000 theo thứ tự giảm dần.

Đề 2

Đề 2

answerĐáp án: Đề 2

Viết chương trình in bảng số từ 1 đến 200.

Đề 3

Đề 3

answerĐáp án: Đề 3

Viết chương trình nhập một số nguyên, tìm bội số của số đó với các số từ 1 đến 20, sau đó in kết quả ra màn hình.

Đề 4

Đề 4

answerĐáp án: Đề 4

Viết chương trình in bảng cửu chương rút gọn của các số từ 1 đến 100.

Đề 5

Đề 5

answerĐáp án: Đề 5

II. Đề 6 - Đề 10

Nhập số nguyên n bất kỳ. Viết chương trình in các số chẵn từ 1 đến n.

Đề 6

Đề 6

answerĐáp án: Đề 6

Nhập số nguyên n bất kỳ. Viết chương trình in các số lẻ từ 1 đến n.

Đề 7

Đề 7

answerĐáp án: Đề 7

Viết chương trình nhập một câu bất kỳ, đếm số từ và ký tự trong câu đó, và in kết quả ra màn hình.

Đề 8

Đề 8

answer Đáp án: Đề 8

Viết chương trình nhập một số nguyên và in kết quả ra màn hình dưới dạng số đảo ngược (về thứ tự) của số nguyên vừa nhập đó.

Đề 9

Đề 9

answer Đáp án: Đề 9

Nhập một số n nguyên dương bất kỳ, viết chương trình in các số nguyên tố từ 0 đến n bằng vòng lặp FOR.

Đề 10

Đề 10

answer Đáp án: Đề 10

III. Đề 11 - Đề 15

Nhập một số n nguyên dương bất kỳ, viết chương trình in các số nguyên tố từ 0 đến n bằng vòng lặp WHILE.

Đề 11

Đề 11

answer Đáp án: Đề 11

Nhập số nguyên dương n bất kỳ, viết chương trình in n phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci.

Đề 12

Đề 12

answer Đáp án: Đề 12

Nhập số nguyên n bất kỳ, viết chương trình in các phần tử đầu tiên của dãy Fibonacci từ 0 đến n.

Đề 13

Đề 13

answer Đáp án: Đề 13

Nhập số nguyên dương x bất kỳ. Viết chương trình tính giai thừa của x.

Đề 14

Đề 14

answer Đáp án: Đề 14

Nhập số nguyên dương n bất kỳ. Viết chương trình vẽ tam giác "*" có chiều cao là n hàng.

Đề 15

Đề 15

answer Đáp án: Đề 15

IV. Đề 16 - Đề 20

Viết chương trình nhập n số dương. Chương trình sẽ kết thúc nếu một trong các số đó là số âm.

Đề 16

Đề 16

answer Đáp án: Đề 16

Nhập số nguyên dương n bất kỳ. Viết chương trình vẽ tam giác cân "*" rỗng có chiều cao là n hàng.

Đề 17

Đề 17

answer Đáp án: Đề 17

Viết chương trình tính kết quả biểu thức S= 1+1/23+1/33+...+1/n3 (làm tròn 5 chữ số thập phân).

Đề 18

Đề 18

answer Đáp án: Đề 18

Nhập 2 số nguyên x và y. Viết chương trình tính tổng bình phương các số từ x đến y.

Đề 19

Đề 19

answer Đáp án: Đề 19

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n và in tất cả các số từ n đến -100. bắt nhập lại nếu người dùng nhập -1.

Đề 20

Đề 20

answer Đáp án: Đề 20

V. Đề 21 - Đề 25

Nhập một số nguyên dương n. Viết chương trình kiểm tra số n có phải là số hoàn hảo hay không?

Đề 21

Đề 21

bSố hoàn hảo là số có tổng ước số của nó (không tính nó) bằng chính nó. Ví dụ như Số 28 là số hoàn hảo vì ước chung lớn nhất của 28 (không tính số 28) gồm: 1; 2; 4; 7; 14.

answer Đáp án: Đề 21

Nhập x là số thực, y là số tự nhiên. Hãy tính xy.

Đề 22

Đề 22

answer Đáp án: Đề 22

Nhập một số nguyên dương n bất kỳ. Viết chương trình kiểm tra số n có phải là số nguyên tố không?

Đề 23

Đề 23

answer Đáp án: Đề 23

Nhập vào hai số nguyên dương a và b. Tìm tổng của tất cả các số lẻ và chẵn nằm giữa hai số đó.

Đề 24

Đề 24

answer Đáp án: Đề 24

Nhập số nguyên n. Tính giá trị biểu thức S= 1.2 + 2.3 + 3.4 + ... + n(n+1).

Đề 25

Đề 25

answer Đáp án: Đề 25

Xem thêm:

  • Các kiểu dữ liệu trong C/C++ thường gặp
  • Top 10 phần mềm lập trình C/C++ tốt nhất hiện nay cho máy tính Windows, MacOS, Linux
  • Cách tải và cài đặt IDE Dev-C++ mới nhất | Compiler C++

Bài viết trên đã tổng hợp cho bạn 25 bài tập vòng lặp C++ có lời giải đầy đủ và chi tiết. Hy vọng với những bài tập trên sẽ giúp bạn luyện tập thật chăm chỉ và hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

Video liên quan