Viết đoạn văn sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người

Đề bài: Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới (M.Go-rơ-ki), vận dụng bài Lập dàn ý bài văn nghị luận để lập dàn ý như sau:

I. Mở bài

- Nêu vai trò của sách từ xưa đến nay trong đời sống tinh thần của con người.

- Trích dẫn câu nói của M.Go-rơ-ki.

II. Thân bài

1. Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.

a). Sách là sản phẩm của văn minh nhân loại.

- Trước khi có chữ viết, con người đã có những sáng tác truyền miệng, nhưng nền văn minh nhân loại chỉ bùng phát từ khi có chữ viết, nhất là từ khi chữ viết được sử dụng để ghi chép lại tất cả những giá trị văn minh.

- Sách chứa đựng nền văn minh, là sản phẩm của nền văn minh.

b). Sách là kết quả của lao động trí tuệ:

+ Những kinh nghiệm lao động sản xuất.

+ Kinh nghiệm ứng xử xã hội.

+ Kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe.

c). Sách có sức mạnh vượt thời gian và không gian.

2. Sách mở rộng những chân trời mới.

a). Sách cung cấp những hiểu biết về thế giới xung quanh, về vũ trụ bao la, về các đất nước xa xôi trên thế giới.

b). Sách giúp hiểu biết về cuộc sống con người qua các thời kì khác nhau, hiểu biết đời sống văn hóa, tâm tư, tình cảm, khát vọng của con người. Sách giúp cho người đời sau học tập, kế thừa người đi trước, giúp cho nước này biết thành tựu của nước khác để học hỏi, cùng nhau tiến bộ.

c). Sách giúp con người tự khám phá dân tộc, bản thân và chắp cánh ước mơ, nuôi dưỡng khát vọng. Sách ghi lại những sáng tạo về văn hóa, văn học, phong tục, tín ngưỡng... những phát triển khoa học - kĩ thuật.

3. Thái độ đúng với sách và việc đọc sách.

a). Đọc sách mang lại nhiều lợi ích nên chọn sách đọc, học hỏi những điều tốt đẹp trong sách.

b). Sách rất quan trọng nhưng phải học hỏi cả trong thực tế.

III. Kết bài

- Khẳng định tác dụng của sách.

- Phương hướng hành động của cá nhân.

Bài tập

Bạn chưa đăng nhập !

Vui lòng đăng nhập trước khi thực hiện thao tác này.

Video liên quan