Vốn dài hạn là gì

Tình hình em đang làm bài báo cáo thực tập!! làm phần vốn dài hạn!!! mà ko bít nó gồm những khoản mục nào!!!!
Có phải là vốn dài hạn là vốn cố định, bao gồm rài sản cố định.
hay là vốn dài hạn gồm nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu vậy các bác!!!
mong các bác hướng dẫn tân tình!!!!! Thanks!!!!

Video liên quan