Vươn vai nghĩa là gì

Ý nghĩa của từ vươn là gì:
vươn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ vươn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vươn mình

Video liên quan