Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930 -- 1931

Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931

Yếu tố nào dưới đây biểu hiện tính triệt để của phong trào cách mạng 1930-1931

A. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa và đã giành được chính quyền ở nông thôn Ngệ Tĩnh

B. Phong trào đã có sự liên minh công – nông vững chắc

C. Phong trào đã đánh bại thực dân Pháp và phong kiến tay sai

D. Tất cả các yếu tố đó

Yếutốnàodướiđâybiểuhiệntínhtriệtđểcủaphongtràocáchmạng 1930-­1931

A.

Phongtràođãsửdụnghìnhthứcvìtrangkhởinghĩavàđãgiànhđược chínhquyềnởnôngthônNghệ Tĩnh

B.

Phongtràođãcósựliênminhcông–nôngvữngchắc

C.

PhongtràođãđánhbạithựcdânPhápvàphongkiếntaysai

D.

Tấtcảcácyếutốđó

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phongtràođãsửdụnghìnhthứcvìtrangkhởinghĩavàđãgiànhđược chínhquyềnởnôngthônNghệ Tĩnh

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.