Atm acb rút tối thiểu bao nhiêu tiền melbourne victoria, úc

Ngân hàng ACB có ra quy định số tiền tối đa được rút trong 1 ngày với mọi đối tượng khách hàng. Đương nhiên rằng tiền rút ra phải là tiền của khách hàng đã nạp vào trong tài khoản ngân hàng của mình. Bài viết hôm nay của weescape.vn sẽ nêu rõ cho bạn biết hạn mức rút tiền ATM ACB ? và ATM ACB rút tối thiểu bao nhiêu tiền?

Atm acb rút tối thiểu bao nhiêu tiền melbourne victoria, úc
Hạn mức rút tiền ATM ACB?

Contents

Hạn mức rút tiền ATM ACB?


Dưới đây là thông tin hạn mức rứt tiền ATM ACB tại cây ATM ACB và tại quầy giao dịch hoặc cây ATM khác như sau:

Loại thẻHạn mức rút tiền ATM ACBACB Green– Tại cây ATM: 10 triệu/lần và 100 triệu/ngày

– Tại quầy giao dịch: 40 triệu/lần/ngày

Thẻ ACB Visa Platinum Debit– Tại cây ATM ACB: 200 triệu/ngày

– Tại cây ATM khác:
+ Trong nước tối đa 100 triệu/ngày
+ Nước ngoài: 30 triệu/ngày

Thẻ ACB Visa Debit– Tại cây ATM ACB: 100 triệu/ngày

– Tại cây ATM ngân hàng khác:
+ Trong nước: 40 triệu/ngày
+ Nước ngoài: 30 triệu/ngày

– Tại quầy giao dịch:
+ Trong nước: 40 triệu/ngày
+ Nước ngoài: 30 triệu/ngày

Thẻ ACB JCB Debit– Tại cây ATM ACB: 100 triệu/ngày

– Tại cây ATM ngân hàng khác:
+ Trong nước: 40 triệu/ngày
+ Nước ngoài: 15 triệu/ngày

– Tại quầy giao dịch:
+ Trong nước: 40 triệu/ngày
+ Nước ngoài: 30 triệu/ngày

Thẻ ACB MasterCard Debit– Tại cây ATM ACB: 100 triệu/ngày

– Tại cây ATM ngân hàng khác:
+ Trong nước: 40 triệu/ngày
+ Nước ngoài: 15 triệu/ngày

– Tại quầy giao dịch:
+ Trong nước: 40 triệu/ngày
+ Nước ngoài: 30 triệu/ngày

ATM ACB rút tối thiểu bao nhiêu tiền?


ATM ACB rút tối thiểu bao nhiêu tiền?

ATM ACB rút tối thiểu được 50.000 VNĐ tùy trường hợp thẻ!

Atm acb rút tối thiểu bao nhiêu tiền melbourne victoria, úc
ATM ACB rút tối thiểu bao nhiêu tiền?

ATM ACB 1 ngày rút được bao nhiêu tiền ?


– Số tiền rút ATM ACB tối đa cho 1 lần giao dịch là 5.000.000 VNĐ/lần.

– Số tiền rút ATM ACB tối đa cho 1 ngàygiao dịch là 40.000.000 VNĐ/ngày.

– Thẻ ATM ACB giao dịch tối đa là 20 lần/ngày.

Atm acb rút tối thiểu bao nhiêu tiền melbourne victoria, úc
ATM ACB 1 ngày rút được bao nhiêu tiền ?

– Các loại thẻ ATM ACB khác ngoài thẻ ACB2GO thì có hạn mức là 5.000.000 VNĐ/lần và có hạn mức tối đa cho 1 ngày là 40.000.000 VNĐ/ngày.

– Nếu bạn sử dụng thẻ ATM của ngân hàng khác ngân hàng ACB và rút tại cây ATM ngân hàng ACB thì bạn chỉ rút tối đa số tiền là 3.500.000 VNĐ/lần.

– Đối với việc chuyển khoản thì ATM ACB cho chuyển khoản tối đa cho 1 lần30.000.000 VNĐ/lần nhưng chuyển khoản đối đa cho 1 ngày chỉ có 50.000.000 VNĐ/ngày

Ngân hàng ACB rút tối thiểu bao nhiêu tiền? Hạn mức rút tiền ATM ACB chi tiết


Bạn có muốn biết thẻ ACB rút tối thiểu bao nhiêu tiền ? Bảng biểu hạn mức rút tiền ATM ACB như sau:

Loại thẻHạn mức rút tiền ATM ACBHạn mức chuyển khoảnHạn mức thanh toánHạn mức thanh toán qua mạngACB Green– Tại cây ATM: 10 triệu/lần và 100 triệu/ngày

– Tại quầy giao dịch: 40 triệu/lần/ngày

– Tối đa 30 triệu/lần và 50 triệu/ngày50 triệu/lần50 triệu/lầnThẻ ACB Visa Platinum Debit– Tại cây ATM ACB: 200 triệu/ngày

– Tại cây ATM khác:+ Trong nước tối đa 100 triệu/ngày+ Nước ngoài: 30 triệu/ngày

100 triệu/ngàyTối đa 200 triệu/ngàyTối đa 100 triệu/ngàyThẻ ACB Visa Debit– Tại cây ATM ACB: 100 triệu/ngày

– Tại cây ATM ngân hàng khác:+ Trong nước: 40 triệu/ngày+ Nước ngoài: 30 triệu/ngày

– Tại quầy giao dịch: 40 triệu trong nước và 30 triệu nước ngoài

50 triệu/ngày100 triệu/ngày/lần50 triệu/ngày/lầnThẻ ACB JCB Debit– Tại cây ATM ACB: 100 triệu/ngày

– Tại cây ATM ngân hàng khác: 40 triệu/ngày trong nước và 15 triệu/ngày nếu nước ngoài

– Tại quầy giao dịch: 40 triệu trong nước và 30 triệu nước ngoài

50 triệu/ngày50 triệu/lần/ngày25 triệu/ngày/lầnThẻ ACB MasterCard Debit– Tại cây ATM ACB: 100 triệu/ngày

– Tại cây ATM ngân hàng khác: 40 triệu/ngày trong nước và 15 triệu/ngày nếu nước ngoài

– Tại quầy giao dịch: 40 triệu trong nước và 30 triệu nước ngoài

50 triệu/ngày50 triệu/lần/ngày50 triệu/ngày
Atm acb rút tối thiểu bao nhiêu tiền melbourne victoria, úc
Ngân hàng ACB rút tối thiểu bao nhiêu tiền

Thẻ ATM ngân hàng ACB rút tiền được ngân hàng nào?


Khi sở hữu thẻ ATM của ngân hàng ACB thì khách hàng có thể rút tiền tại máy ATM do ACB xây dựng và cả ở máy ATM ở các ngân hàng khác nữa. Tính năng tiện ích này xuất hiện bởi ngân hàng ACB thực hiện việc liên kết với nhiều ngân hàng khác tại Việt Nam nên khách hàng thoải mái rút tiền chéo với mức phí nhất định.

Tính năng này cực kỳ tiện lợi cho khách hàng, nếu chẳng may ở nơi mình làm việc, sinh sống có máy ATM của ngân hàng khác mà trong tay là thẻ ATM ACB thì bạn đều có thể rút được tiền sử dụng. Sau đây là sự liệt kê các ngân hàng mà thẻ ATM ACB có thể rút được tiền: