Bài tập nâng cao về giảm phát tiện ích năm 2024

Bài tập nâng cao về giảm phát tiện ích năm 2024

Câu hỏi và bài giải chương I

1/ Những nội dung nào sau đây thuộc về kinh tế vi mô và vĩ mô?

  1. Quyết định của một doanh nghiệp thuê bao nhiêu lao động.
  1. Quyết định của một hộ gia đình trong việc tiết kiệm bao nhiêu trong thu nhập.
  1. Ảnh hưởng của các quy định mà Chính phủ áp dụng cho các khí thải của ô tô.
  1. Mối quan hệ giữa tỷ lệ lạm phát và những thay đổi trong cung ứng tiền tệ.
  1. Khi Chính phủ đánh thuế vào một mặt hàng nào đó thì giá mặt hàng đó chắc chắn sẽ

tăng.

  1. Doanh nghiệp phải nỗ lực giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm

đảm bảo đứng vững trên thị trường.

Giải:

Kinh tế vĩ mô: d.

Kinh tế vi mô: a;b,c,e,f

2/ Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động kinh tế là gì ?

Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động kinh tế là nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội

trước việc sử dụng các nguồn lực có hạn. Mục tiêu của hoạt động kinh tế là nhằm giải quyết

3 vấn đề cơ bản là Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào?sản xuất cho ai?

3/ Đường giới hạn khả năng sản xuất cho chúng ta biết được nội dung kinh tế gì ?

Khả năng thực tế của tổ chức mình trước nguồn lực sẵn có.

4/ Ba vấn đề kinh tế của nền kinh tế là gì ? Tại sao mọi chế độ xã hội đều phải giải quyết ba vấn đề

cơ bản của nền kinh tế ?

•SX cái gì ?

•SX như thế nào?

•SX cho ai?

Để tồn tại và phát triển mọi chế độ xã hội đều phải giải quyết 3 vấn đề cơ bản này, 3

vấn đề cơ bản này cho biết cơ chế phân bổ nguồn lực của xã hội trước yêu cầu của thực tế.

5/ Giả sử bạn là người lái xe tải, bạn hãy xử lý tình huống sau:

Bạn đang ở tỉnh X, có một khách hàng thuê bạn chở 1 lô hàng có trọng lượng 4 tấn từ tỉnh X đến

tỉnh Y với giá thỏa thuận 4 triệu đồng. Khi đến tỉnh Y giao hàng xong bạn dự định quay xe trở về

thì có một khách hàng đến thuê bạn chở 1 lô hàng cũng có trọng lượng 4 tấn đến tỉnh X nhưng chỉ

trả với giá 2 triệu đồng. Như vậy, bạn có nhận chở hay không? Tại sao ?

Giải :

Nhận, vì thay vì đi xe không về chi phí về nhiên liệu cũng phát sinh, chi phí về

công vận chuyển cũng phải thực hiện, thù lao 2 triệu so với 4 triệu của chuyến đi tuy chỉ

bằng ½ nhưng vẫn cao hơn là không có chi phí. Đây cũng là quyết định của các hãng xe

Taxi đang áp dụng nếu đi trên 30Km và đi khứ hồi thì lượt về giá vận chuyển chỉ bằng ½

lượt đi.