Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024

Chuyên đề Toán học lớp 8: Bất phương trình một ẩn được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 8 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Show

A. Lý thuyết

1. Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình ẩn x là hệ thức A(x) > B(x) hoặc A(x) < B(x) hoặc A(x) ≥ B(x) hoặc A(x) ≤ B(x).

Trong đó: A(x) gọi là vế trái; B(x) gọi là vế phải.

Nghiệm của bất phương trình là giá trị của ẩn thay vào bất phương trình ta được một khẳng định đúng.

Ví dụ:

Các phương trình một ẩn như: x - 1 < 2x - 3; (x + 1)/2 > - 3; 2(x - 1) ≤ 1 - 3x; 1 - x ≥ 2; ...

2. Tập nghiệm của bất phương trình

Tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình đó.

Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.

Ví dụ 1: Tập nghiệm của bất phương trình x > 2 là tập hợp các số lớn hơn 2, tức là tập hợp {x| x > 2}.

Tất Cả300 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Toán 2024Toán 12Giải Toán 12 Kết Nối Tri ThứcGiải Toán 12 Chân Trời Sáng TạoGiải Toán 12 Cánh DiềuToán 11100 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 1150 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Toán 11Toán 10Toán 9Toán 8Toán 7Toán 6Toán 6-Kết Nối Tri ThứcToán 6 Chân Trời Sáng TạoToán 6 Cánh Diều

Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024

100 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 11

Đề Thi HK 2 Toán 11 Kết Nối Tri Thức Cấu…

Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024

100 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 11

Đề Ôn Thi Học Kỳ 2 Toán 11 Kết Nối Tri…

Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024

Toán 10

Đề Ôn Tập HK2 Toán 10 Cánh Diều 2023-2024 Giải Chi…

Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024

Toán 10

Đề Ôn Thi HK2 Toán 10 Cánh Diều Giải Chi Tiết-Đề…

 • Vật lí
 • Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024Vật Lí 12Vật Lí 11Vật Lí 10Vật Lí Lớp 9Vật Lí Lớp 8Vật Lí Lớp 7Vật Lí Lớp 6

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Lý 2024 Tốt…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Giải Chi Tiết Đề Tham Khảo Vật Lí 2024 Tốt Nghiệp…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024

  Đề Minh Họa Vật Lí 2024 Thi Tốt Nghiệp THPT Bộ…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Vật Lí 12

  Đề Thi HSG Môn Lý 12 Sở GD Quảng Nam 2023-2024…Hóa Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024Hóa 12Hóa 11Hóa 10Hóa Học Lớp 9Hóa Học Lớp 8

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Giải Chi Tiết Đề Tham Khảo Môn Hóa 2024 Tốt Nghiệp…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Hóa 11

  Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Hóa 11 Kết Nối…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Giao Lưu Kiến Thức Hóa 12 THPT Quảng Xương 2023-2024…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024

  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2024 Môn Hóa Phát Triển Từ…Tiếng Anh Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024Tiếng Anh 12Tiếng Anh 11Tiếng Anh Lớp 10Tiếng Anh Lớp 9Tiếng Anh Lớp 8Tiếng Anh Lớp 7Tiếng Anh Lớp 6Tiếng Anh 6 KNTT

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tiếng Anh 11

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Anh 11 Tham Khảo 2023-2024…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Âm Nhạc 11

  Đề Thi Giữa HK2 Tiếng Anh 10 I Learn Smart World…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Bộ Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Tiếng Anh Phát Triển…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Giải Chi Tiết Đề Tham Khảo Tiếng Anh 2024 Tốt Nghiệp…Sinh Học Tất Cả200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024Sinh Học Lớp 12Sinh Học Lớp 11Sinh Học Lớp 10Sinh Học 9Sinh Học 8Sinh Học 7Sinh Học 6

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Bộ Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Môn Sinh Phát Triển…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề Minh Họa Môn Sinh 2024 Thi Tốt Nghiệp THPT Bộ…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Sinh Học Lớp 12

  Đề Thi HSG Sinh 12 Sở GD Quảng Nam 2023-2024 Có…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  KHTN Lớp 8

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 KHTN 8 Kết Nối Tri…Lịch Sử Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch SửLịch Sử Lớp 12Lịch Sử Lớp 11Lịch Sử Lớp 10Lịch Sử 9Lịch Sử 8Lịch Sử 7Lịch Sử 6

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Lịch Sử Lớp 11

  Đề Chọn HSG Lịch Sử 11 Cấp Trường 2023-2024 Có Đáp…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch Sử

  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2024 Môn Lịch Sử Phát Triển…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch Sử

  Đề Minh Họa Môn Sử 2024 Thi Tốt Nghiệp THPT Bộ…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Lịch Sử Lớp 12

  Đề Thi HSG Sử 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam 2023-2024…Địa Lí Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa LíĐịa Lí Lớp 12Địa Lí Lớp 11Địa Lí Lớp 10Địa Lí 9Địa Lí 8Địa Lí 7Địa Lí 6

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa Lí

  20 Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Môn Địa Lí Phát…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa Lí

  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp 2024 Môn Địa Phát Triển Từ…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa Lí

  Đề Minh Họa Môn Địa 2024 Thi Tốt Nghiệp THPT Bộ…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Địa Lí Lớp 12

  Đề Thi HSG Môn Địa Lớp 12 Sở Giáo Dục Quảng…GDCD Tất CảĐề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023Công Dân Lớp 12Công Dân Lớp 11Công Dân Lớp 10Công Dân Lớp 9Công Dân Lớp 8Công Dân Lớp 7Công Dân Lớp 6GDCD 6 Sách Chân Trời Sáng TạoGDCD 6 Sách Kết Nối Tri ThứcGDCD 6 Sách Cánh Diều

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023

  Đề Minh Họa GDCD 2024 Thi Tốt Nghiệp THPT Bộ GD&ĐT…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Công Dân Lớp 11

  Đề Ôn Tập Giữa HK2 Kinh Tế Và Pháp Luật 11…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Công Dân Lớp 10

  Đề Ôn Giữa HK2 Kinh Tế Và Pháp Luật 10 Kết…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Công Dân Lớp 10

  Đề Cương Ôn Tập Giữa HK2 Kinh Tế Và Pháp Luật…Ngữ Văn Tất Cả200 Đề Thi Thử 2024 Môn VănNgữ Văn Lớp 12Ngữ Văn Lớp 11Ngữ Văn Lớp 10Ngữ Văn Lớp 9Ngữ Văn Lớp 8Ngữ Văn Lớp 7Ngữ Văn Lớp 6Ngữ Văn 6 Sách Chân Trời Sáng TạoNgữ Văn 6 Sách Kết Nối Tri ThứcNgữ Văn 6 Sách Cánh Diều

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử 2024 Môn Văn

  Bộ Đề Ôn Thi Tốt Nghiệp 2024 Ngữ Văn Phát Triển…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  200 Đề Thi Thử 2024 Môn Văn

  Đề Minh Họa Ngữ Văn 2024 Thi Tốt Nghiệp THPT Bộ…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 12

  Đề Thi HSG Môn Văn 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 11

  Ma Trận Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2…Tin Tất CảTin Học Lớp 6Tin Học Lớp 7Tin Học Lớp 8Tin Học Lớp 9Tin Học Lớp 10Tin Học Lớp 11Tin Học Lớp 12

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Thi HSG Môn Tin 12 Sở Giáo Dục Quảng Nam…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Tin 10 Kết…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Tin 11 Kết…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tin Học Lớp 6

  Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Tin 6 Kết Nối…Thể Dục Tất CảThể Dục Lớp 10Thể Dục Lớp 11Thể Dục Lớp 12Thể Dục Lớp 6Thể Dục Lớp 7Thể Dục Lớp 8Thể Dục Lớp 9

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Cầu Lông 12 Chân Trời Sáng…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Rổ 12 Chân Trời Sáng…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Chuyền 12 Chân Trời Sáng…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Thể Dục

  Kế Hoạch Dạy Học Môn Giáo Dục Thể Chất 8 Kết…GDQP Tất CảGD Quốc Phòng Lớp 10GD Quốc Phòng Lớp 11GD Quốc Phòng Lớp 12

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 12

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 GDQP 12 Năm 2023-2024 Có…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 11

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 12

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 10

  Giáo Án Giáo Dục Quốc Phòng 10 Kết Nối Tri Thức…Công Nghệ Tất CảCông Nghệ Lớp 12Công Nghệ Lớp 11Công Nghệ Lớp 10Công Nghệ Lớp 9Công Nghệ Lớp 8Công Nghệ Lớp 7Công Nghệ Lớp 6

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ 10 Kết Nối…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa HK2 Công Nghệ 12 Năm Học…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ 10…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Công Nghệ Nông…KHTN Tất CảKHTN Lớp 8KHTN Lớp 7KHTN 7 KNTTKHTN 7 Cánh DiềuKHTN 7 CTSTKHTN Lớp 6KHTN Lớp 6 Kết Nối Tri ThứcKHTN Lớp 6 Chân Trời Sáng TạoKHTN Lớp 6 Cánh Diều

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  KHTN Lớp 6

  Đề Kiểm Tra Giữa HK2 KHTN 6 Chân Trời Sáng Tạo…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  KHTN Lớp 7

  Đề Kiểm Tra Giữa HK2 KHTN 7 Chân Trời Sáng Tạo…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  KHTN Lớp 8

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 KHTN 8 Kết Nối Tri…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  KHTN Lớp 7

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 KHTN 7 Chân Trời Sáng…Âm Nhạc Tất CảÂm Nhạc 8Âm Nhạc 11Âm Nhạc 7

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Âm Nhạc 11

  Đề Thi Giữa HK2 Tiếng Anh 10 I Learn Smart World…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Giáo Án Âm Nhạc 8 Kết Nối Tri Thức Cả Năm…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Bản Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Âm…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Phân Phối Chương Trình Âm Nhạc 8 Cánh DiềuMĩ Thuật Tất CảMĩ Thuật 8Mĩ Thuật 7Tài Liệu Mĩ Thuật Lớp 6

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Cánh Diều

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Chân Trời Sáng…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Kết Nối Tri…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Mĩ Thuật 7

  Phân Phối Chương Trình Môn Mĩ Thuật Lớp 7 Kết Nối…HĐTN Tất CảHoạt Động Trải Nghiệm 7Hoạt Động Trải Nghiệm 10Hoạt Động Trải Nghiệm 8Hoạt Động Trải Nghiệm 11Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 11

  Giáo Án Hoạt Động Trải Nghiệm 11 Kết Nối Tri Thức…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Giáo Án HĐTN 6 Kết Nối Tri Thức Trọn Bộ Cả…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 7

  Đề Kiểm Tra HK1 Hoạt Động Trải Nghiệm 7 Có Đáp…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 8

  Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Hoạt Động Trải Nghiệm…PowerPoint

  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vượt Chướng Ngại Vật

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay Năm Mới

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay May Mắn

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ô Chữ

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ai Là Triệu Phú Có Hướng DẫnChủ Nhiệm

  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Duy Trì Sĩ Số Học Sinh…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Tạo Hứng Thú Học Tập Cho Học Sinh Qua Việc…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Xây Dựng Môi Trường…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Hình Thành Năng Lực Phẩm Chất…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  Kế Hoạch Xây Dựng Lớp Học An Toàn Và Phòng Chống…Lớp 1 Tất CảTài Liệu Toán Lớp 1Toán 1 Kết Nối Tri ThứcToán 1 Cánh DiềuToán 1 Chân Trời Sáng TạoTài Liệu Tiếng Việt Lớp 1Tài Liệu Âm Nhạc Lớp 1Tài Liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 1Tài Liệu Mỹ Thuật Lớp 1Tài Liệu Giáo Dục Thể Chất Lớp 1Tài Liệu Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1Tài Liệu Đạo Đức Lớp 1

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Toán 1 Cánh Diều

  Bộ 5 Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Toán 1…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  SKKN Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Phân…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  Giáo Án Chuẩn Bị Cho Bé Vào Lớp 1

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Toán 1 Kết Nối Tri Thức

  Bài Tập Ôn Hè Tiếng Việt 1 Lên 2 Theo Từng…Lớp 2 Tất CảLớp 2 Chân Trời Sáng TạoLớp 2 Kết Nối Tri ThứcLớp 2 Cánh DiềuTài liệu Toán lớp 2Tài liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Phiếu Bài Tập Toán 2 Học Kỳ 2 Năm 2024

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Đề Kiểm Tra HK1 Toán 2 Năm 2023-2024 Có Đáp Án…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tiếng Việt 2 Năm…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Toán 2 Năm 2023-2024…Lớp 3 Tất CảLớp 3 Kết Nối Tri ThứcTiếng Anh 3 KNTTToán 3 KNTTTiếng Việt 3 KNTTCông Nghệ 3 KNTTTin 3 KNTTĐạo Đức 3 KNTTHĐTN 3 KNTTLớp 3 Chân Trời Sáng TạoCông Nghệ 3 CTSTTin 3 CTSTToán 3 CTSTTiếng Việt 3 CTSTHĐTN 3 CTSTĐạo Đức 3 CTSTTNXH 3 CTSTLớp 3 Cánh DiềuTin 3 Cánh DiềuToán 3 Cánh DiềuTiếng Việt 3 Cánh DiềuTNXH 3 Cánh DiềuHĐTN 3 Cánh DiềuĐạo Đức 3 Cánh DiềuCông Nghệ 3 Cánh Diều

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  10 Đề Ôn Tập Cuối Học Kỳ 2 Toán 3 Năm…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Tiếng Việt 3…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Toán 3 Kết…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Giáo Án Toán 3 Kết Nối Tri Thức 2 Buổi Học…Lớp 4 Tất CảTiếng Anh 4Tin Học 4Toán 4Tiếng Việt 4Âm Nhạc 4Công Nghệ 4Đạo Đức 4Giáo Dục Thể Chất 4Hoạt Động Trải Nghiệm 4Khoa Học 4Mĩ Thuật 4Lịch Sử Và Địa Lí 4

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Thi Học Kỳ 1 Khoa Học 4 Năm 2023-2024 Có…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tin 4 Năm 2023-2024 Có…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Lịch Sử Địa Lí 4…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tiếng Việt 4 Năm 2023-2024…Lớp 5 Tất CảÂm Nhạc 5Mĩ Thuật 5Khoa Học 5Toán 5Tiếng Việt 5Tiếng Anh 5Công Nghệ 5Tin Học 5Giáo Dục Thể Chất 5

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Đề Cương Ôn Tập HK2 Tiếng Anh 5 Năm Học 2023-2024…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  15 Đề Ôn Hè Toán 5 Lên 6 Năm Học 2023-2024…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  15 Đề Ôn Hè Tiếng Việt 5 Lên 6 Năm Học…

  Bài tập toán 8 bất phương trình một ẩn năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 5 Cánh…Trắc Nghiệm Online

  Tất CảTrắc Nghiệm Online Địa LíTrắc Nghiệm Online Địa Lí Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Địa Lí 12Trắc Nghiệm Online Môn HóaTrắc Nghiệm Online Môn Hóa Ôn Thi TNTHPTTrắc Nghiệm Online Hóa 12Trắc Nghiệm Online Môn SinhTrắc Nghiệm Online Môn Sinh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng AnhTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh 12Trắc Nghiệm Online KHTNTrắc Nghiệm Online KHTN 7Trắc Nghiệm Online GDCDTrắc Nghiệm Online GDCD Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online GDCD 12Trắc Nghiệm Online Lịch SửTrắc Nghiệm Online Lịch Sử 12Trắc Nghiệm Online Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Lịch SửTrắc Nghiệm Online Vật LýVật Lí 12Trắc nghiệm Vật Lý Thi THPT Quốc GiaTrắc Nghiệm ToánTrắc Nghiệm Online Toán 10Trắc Nghiệm Toán Luyện Thi Quốc GiaLớp 12Lớp 11Trắc Nghiệm HóaLuyện Thi Quốc Gia