Bảng đánh giá ý kiến khách hàng năm 2024

Để cải thiện dịch vụ báo cáo phân tích thị trường mà công ty tôi đang cung cấp, tôi muốn xin mẫu bảng khảo sát khách hàng 2024. Rất mong được hướng dẫn cụ thể. – Như Ý (Hà Nội).

1. Mẫu bảng khảo sát khách hàng 2024 về dịch vụ báo cáo phân tích thị trường

Bảng đánh giá ý kiến khách hàng năm 2024
Mẫu bảng khảo sát khách hàng 2024 và hướng dẫn sử dụng

Quý khách tham khảo Mẫu bảng khảo sát khách hàng 2024 (hay còn được gọi là Mẫu phiếu lấy ý kiến khách hàng) về chất lượng dịch vụ báo cáo phân tích thị trường dưới đây:

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

(Về chất lượng dịch vụ báo cáo phân tích thị trường)

Để cải thiện chất lượng dịch vụ báo cáo phân tích thị trường và giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Quý khách, Công ty ....................... kính mong Quý khách thực hiện đánh giá thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát dưới đây.

  1. PHẦN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Họ và Tên:………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

Email:………………………………………………………………………………………..

  1. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

1. Theo Quý khách hàng, mức giá đối với các báo cáo của chúng tôi hiện nay đã phù hợp chưa?

☐ Phù hợp

☐ Mức giá nên giảm khoảng 10-15%

☐ Mức giá có thể tăng nếu đáp ứng các yêu cầu sau: (điền số thứ tự phương án chọn) ........

(1) Thông tin cập nhật hơn và đa dạng hơn.

(2) Có sự đóng góp của các chuyên gia uyên thâm trong ngành.

(3) Yêu cầu khác (vui lòng ghi rõ)

....................................................................................................................................................

2. Quý khách hàng lựa chọn các báo cáo theo tần suất?

☐ Tuần ☐ Tháng

☐ Quý ☐ Năm

3. Mục đích Quý khách hàng sử dụng các thông tin trong báo cáo là (có thể chọn nhiều phương án):

☐ Xây dựng chiến lược kinh doanh, marketing

☐ Xây dựng dự án đầu tư

☐ Viết báo cáo phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh

☐ Tham khảo để viết luận văn/luận án/bài báo

☐ Mục đích khác (vui lòng ghi rõ)

....................................................................................................................................................

4. Theo Quý khách hàng, các báo cáo cần bổ sung, điều chỉnh như thế nào?

☐ Phân tích chuyên sâu hơn

☐ Giảm phân tích, tăng số liệu

☐ Tăng thông tin thế giới

☐ Tăng thông tin trong nước

☐ Cung cấp thông tin doanh nghiệp

☐ Số liệu cần cập nhật hơn

☐ Báo cáo cần dài hơn

☐ Báo cáo cần súc tích hơn

☐ Điều chỉnh khác (vui lòng ghi rõ)

....................................................................................................................................................

5. Quý khách hàng sẽ sử dụng dịch vụ theo hình thức nào?

☐ Hợp đồng theo năm (gồm báo cáo tháng, quý, năm) với mức giá thấp hơn …..% so với giá bán lẻ

☐ Hợp đồng theo năm với giá thấp hơn …..% so với bán lẻ và ưu đãi giảm giá ….% đối với các báo cáo gia tăng như: Báo cáo tổng hợp chính sách về ngành hàng trong năm; Báo cáo tổng hợp về hàng rào kỹ thuật đối với ngành hàng trong năm; Báo cáo tổng hợp về các kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh thành công đối với ngành hàng trong năm,…

☐ Mua lẻ

6. Quý khách hàng có muốn cập nhật thông tin thường xuyên về các sản phẩm mới của chúng tôi hay không?

☐ Có ☐ Không

Nếu có, xin vui lòng cho biết hình thức cập nhật mà Quý khách hàng lựa chọn:

☐ Đăng tải trên website ...........................

☐ Gửi thông tin vào hòm thư điện tử cá nhân của Quý khách hàng

☐ Gửi thông tin qua tin nhắn điện thoại của Quý khách hàng

☐ Gửi thông tin qua zalo của Quý khách hàng

☐ Gọi điện thông báo trực tiếp

☐ Hình thức khác (vui lòng ghi rõ)

............................................................................................................................

  1. CÁC Ý KIẾN KHÁC

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng vì đã dành thời gian để thực hiện khảo sát này.


Điền cụ thể tên công ty cung cấp dịch vụ báo cáo phân tích thị trường cần lấy ý kiến khách hàng.

Có thể ghi mức giảm giá khác phù hợp với dịch vụ báo cáo phân tích thị trường mà công ty cung ứng.

Đây là một số yêu cầu minh họa để tăng chất lượng dịch vụ nhằm tăng giá, có thể thay thế bằng các yêu cầu khác.

Điền mức % giảm giá dịch vụ khi khách hàng lựa chọn hình thức hợp đồng theo năm.

Điền mức % ưu đãi giảm giá đối với các báo cáo gia tăng ngoài báo cáo phân tích thị trường.

Điền tên và địa chỉ website mà công ty sẽ cập nhật thông tin của những sản phẩm mới trên đó.

Bảng đánh giá ý kiến khách hàng năm 2024

Mẫu bảng khảo sát khách hàng 2024 (lấy ý kiến khách hàng)

(Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

2. Các hình thức hợp đồng dịch vụ áp dụng hiện nay

Các hình thức hợp đồng dịch vụ được áp dụng hiện nay theo quy định tại Điều 74 Luật Thương mại 2005 bao gồm:

- Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói.

- Hợp đồng dịch vụ bằng văn bản.

- Hợp đồng dịch vụ được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Bên cạnh đó, đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

3. Quyền cung ứng và sử dụng dịch vụ của thương nhân

(i) Quyền cung ứng dịch vụ

Trừ trường hợp pháp luật hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác, thương nhân có các quyền cung ứng dịch vụ sau đây:

- Cung ứng dịch vụ cho người cư trú tại Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Cung ứng dịch vụ cho người không cư trú tại Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Cung ứng dịch vụ cho người cư trú tại Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ nước ngoài.

- Cung ứng dịch vụ cho người không cư trú tại Việt Nam sử dụng trên lãnh thổ nước ngoài.

(ii) Quyền sử dụng dịch vụ

Trừ trường hợp pháp luật hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác, thương nhân có các quyền sử dụng dịch vụ sau đây:

- Sử dụng dịch vụ do người cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Sử dụng dịch vụ do người không cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Sử dụng dịch vụ do người cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ nước ngoài.

- Sử dụng dịch vụ do người không cư trú tại Việt Nam cung ứng trên lãnh thổ nước ngoài.

Lưu ý: Chính phủ quy định cụ thể đối tượng người cư trú, người không cư trú để thực hiện các chính sách thuế, quản lý xuất khẩu, nhập khẩu đối với các loại hình dịch vụ.