Cách cấp quyền tin cậy cho ứng dụng trên iPhone

Kiểm soát quyền truy cập vào thông tin trong các ứng dụng trên iPhone

Bạn kiểm soát xem các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào thông tin trong Danh bạ, Ảnh, Lịch và các ứng dụng khác không.

Xem lại và thay đổi quyền truy cập vào thông tin trong các ứng dụng

Lần đầu tiên ứng dụng muốn sử dụng thông tin từ một ứng dụng khác, bạn nhận được một yêu cầu với lời giải thích. Ví dụ: một ứng dụng nhắn tin có thể yêu cầu truy cập vào danh bạ của bạn để tìm bạn bè cũng đang sử dụng ứng dụng đó. Sau khi chấp thuận hoặc từ chối quyền truy cập, bạn có thể thay đổi quyền truy cập sau này.

  1. Đi tới Cài đặt > Quyền riêng tư.

  2. Chạm vào một danh mục thông tin, chẳng hạn như Lịch, Lời nhắc hoặc Di chuyển & Thể chất.

Danh sách hiển thị các ứng dụng đã yêu cầu quyền truy cập. Bạn có thể bật hoặc tắt quyền truy cập cho bất kỳ ứng dụng nào trên danh sách.

Ghi chú: Để tìm hiểu cách ứng dụng thứ ba sử dụng dữ liệu đang yêu cầu, hãy xem lại các điều khoản và chính sách quyền riêng tư của ứng dụng. Hãy xem bài viết Hỗ trợ của Apple Giới thiệu về quyền riêng tư và Dịch vụ định vị.

Video liên quan