Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Trích dẫn:

Từ bài viết của linhhh

Để thay đổi Font mặc định trong Powerpoint thầy có thể làm theo 2 cách như sau :

Cách 1 : Thay đổi font mặc định trong khi cài đặt PowerPoint

Cách 2 : Sửa đổi Slide Master và sau đó lưu lại dưới dạng Templates

Bước 1 : Vào menu View chọn Master _ Slide Master
Bước 2 : Click vào các đối tượng muốn thay đổi font
Ví dụ : Click vào Click to edit master title styles, sau đó đổi font là Times New Roman. Sau đó làm tương tự với Click to edit master text styles.
Bước 3 : Vào menu View chọn Normal.
Bước 4 : Vào menu File chọn Save as.
- Tại mục Save as type chọn là Design Templates.
- Tại mục File name : gõ vào là Blank (gõ chính xác tên đó)
Bước 5 : Thoát và mở lại Powerpoint để kiểm tra


Thank you very much

Thay đổi mặc định Font chữ trong powerpoint rất đơn giản, nhưng còn rất nhiều người mới sử dụng không biết thay đổi, và có thể bị lỗi khi thay đổi, vậy hãy cùng mình thực hiện cách thay đổi mặc định font chữ trong powerpoint.

Cách thay đổi mặc định font chữ trong powerpoint

Cách 1: Chuyển mặc định font chữ trong powerpoint sang font chữ khác

Bạn vào View, và chọn vào Slide Master.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Bạn vào View, và chọn vào Slide Master.

Bấm vào một slide bất kỳ, sau đó bấm vào Fonts và chọn vào Customize Fonts.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

sau đó bấm vào Fonts và chọn vào Customize Fonts.

Ở đây có 2 phần bạn cần phải quan tâm đó là phần Heading font Body font 

Heading font là phần tiêu đề của slide.

Body Font là phần diễn giải ở bên dưới phần tiêu đề.

Bạn chọn một kiểu font chữ cho tiêu để và văn bản.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Bạn chọn một kiểu font chữ cho tiêu để và văn bản.

Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng cho cái file powerpoint các bạn đang thao tác, vậy nếu để áp dụng cho tất cả các file powerpoint sau này khi các bạn mở lên thì làm như sau:

Cách 2: Chuyển Font chữ mặc định qua font chữ khác cho file powerpoint

Bấm vào File hoặc bạn bấm F12, chọn Save As, tiếp tục chọn Browse. Bạn cứ lưu như mặc định.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Bạn cứ lưu như mặc định

Các bạn khi lưu xong bạn tắt Powerpoint đi, khi bạn mở lại powerpoint ở cửa sổ Home và New, bạn sẽ không thấy cái file bạn vừa tạo, vậy để ghim nó ra bạn chọn vào New.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Để ghim nó ra bạn chọn vào New.

Khi bạn bấm vào New, ở cửa sổ New bạn bấm vào Personal và chọn vào Pin To List để Ghim ra phần Home.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Chọn vào Pin To List để Ghim ra phần Home.

Khi bạn Ghim ra sẽ tạo ra một cửa sổ đã được chuyển font chữ sang font chữ mà bạn đã cài đặt.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Khi bạn Ghim ra sẽ tạo ra một cửa sổ đã được chuyển font chữ sang font chữ mà bạn đã cài đặt.

Cách 3: Thay đổi kiểu chữ thông qua Replace font

Khi các bạn tải 1 file powerpoint của người khác hoặc trên mạng về, mà người ta sử dụng font chữ khác, nhưng các bạn muốn đổi lại một font chữ của các bạn, vậy bạn làm như sau để chuyển mặc định Font chữ trong powerpoint:

Bấm ở thẻ Home, cuối màn hình bên phải có chữ Replace.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Bạn trỏ xuống chọn Replace Fonts.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Bạn trỏ xuống chọn Replace Fonts.

Chọn Font chữ của file powerpoint này và chọn Font chữ muốn chuyển, và khi xong bạn chọn Replace để chuyển đổi.

Cach chinh phong cu mac dinh luon trong pp

Khi xong bạn chọn Replace để chuyển đổi

Nguồn video hướng dẫn cách thay đổi mặc định font chữ trong powerpoint:

Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách để chuyển đổi font chữ mặc định sang font chữ bạn muốn làm mặc định. Chúc các bạn thành công!