Cách gửi hình ảnh qua tin nhắn SMS

Gửi và nhận tin nhắn chứa ảnh, video và âm thanh trên iPhone

Trong ứng dụng Tin nhắn , bạn có thể gửi tin nhắn chứa ảnh, video và âm thanh bằng iMessage hoặc dịch vụ SMS/MMS. Bạn cũng có thể chia sẻ, lưu hoặc in tệp đính kèm. Nhà cung cấp của bạn có thể đặt giới hạn kích cỡ cho tệp đính kèm; iPhone có thể nén các tệp đính kèm ảnh và video khi cần.

Để biết thông tin về cách gửi tệp đính kèm SMS/MMS trên các kiểu máy có SIM kép, hãy xem sử dụng công cụ sửa ảnh để sửa ảnh, sau đó chạm vào Xong.

 • Chạm vào Xong, thêm tin nhắn, sau đó chạm vào nút Gửi để gửi ảnh hoặc chạm vào nút Xóa để xóa ảnh khỏi bong bóng tin nhắn.

 • Thêm hiệu ứng của camera cho ảnh hoặc video

  Khi bạn chụp ảnh hoặc quay video trong cuộc hội thoại Tin nhắn, bạn có thể thêm các hiệu ứng của camera cho ảnh hoặc video đó chẳng hạn như các bộ lọc, nhãn dán, nhãn và hình.

  1. Trong một cuộc hội thoại Tin nhắn, chạm vào nút Camera, sau đó chọn chế độ Ảnh hoặc Video.

  2. Chạm vào nút Hiệu ứng, sau đó thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

   • Chạm vào nút Memoji, sau đó chọn một Memoji (trên các kiểu máy được hỗ trợ).

   • Chạm vào nút Bộ lọc, sau đó chọn một bộ lọc để áp dụng cho hình ảnh của bạn.

   • Chạm vào nút Văn bản để thêm nhãn văn bản hoặc nút Hình để thêm hình.

   • Chạm vào nút Nhãn dán Memoji để thêm nhãn dán Memoji hoặc nút Biểu tượng để thêm nhãn dán Biểu tượng.

  3. Chạm vào nút Đóng để đóng cửa sổ hiệu ứng.

  4. Chạm vào nút Chụp ảnh để chụp ảnh hoặc nút Quay video để quay video.

  5. Chạm vào Xong để thêm ảnh hoặc video vào bong bóng tin nhắn, nơi bạn có thể thêm tin nhắn hoặc chạm vào nút Gửi để gửi trực tiếp ảnh hoặc video.

  Gửi tin nhắn âm thanh

  1. Trong cuộc hội thoại, hãy chạm và giữ nút Ghi âm thanh để ghi tin nhắn âm thanh.

  2. Chạm vào nút Phát tin nhắn để nghe tin nhắn của bạn trước khi gửi.

  3. Chạm vào nút Gửi âm thanh để gửi tin nhắn hoặc nút Xóa bản ghi âm thanh để hủy.

  Ghi chú: Để tiết kiệm dung lượng, iPhone tự động xóa tin nhắn âm thanh trong vòng hai phút sau khi bạn nghe chúng, trừ khi bạn chạm vào Giữ. Để luôn giữ các tin nhắn âm thanh, hãy đi tới Cài đặt > Tin nhắn> Hết hạn (bên dưới Tin nhắn âm thanh), sau đó chạm vào Không bao giờ.

  Nghe và trả lời tin nhắn âm thanh

  1. Đưa iPhone lên tai bạn để phát tin nhắn âm thanh đến.

  2. Đưa lên lần nữa để trả lời.

  Để bật hoặc tắt tính năng này, hãy đi tới Cài đặt> Tin nhắn, sau đó tắt Đưa lên để nghe.

  Chia sẻ, lưu, in, sao chép hoặc xóa tin nhắn hoặc tệp đính kèm

  Trong cuộc hội thoại, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây với tệp đính kèm:

  • Chia sẻ, lưu hoặc in tệp đính kèm: Chạm vào tệp đính kèm, sau đó chạm vào nút Chia sẻ.

  • Sao chép tệp đính kèm: Chạm và giữ tệp đính kèm, sau đó chạm Sao chép.

  • Chia sẻ các mục từ một ứng dụng khác: Trong ứng dụng khác, chạm vào Chia sẻ hoặc nút Chia sẻ, sau đó chạm vào Tin nhắn.

  • Chuyển tiếp tin nhắn hoặc tệp đính kèm: Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm vào Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm vào nút Chuyển tiếp.

  • Xóa một tệp đính kèm: Chạm và giữ tin nhắn hoặc tệp đính kèm, chạm vào Thêm, chọn các mục bổ sung nếu muốn, sau đó chạm vào nút Thùng rác.

  Ghi chú: Các tệp đính kèm bạn gửi qua iMessage (chẳng hạn như ảnh hoặc video) có thể được tải lên Apple và được mã hóa sao cho không ai ngoài người gửi và người nhận có thể truy cập vào các tệp đính kèm đó. Để cải thiện hiệu suất, thiết bị của bạn có thể tự động tải các tệp đính kèm lên Apple trong khi bạn đang soạn iMessage. Nếu tin nhắn của bạn không được gửi đi thì các tệp đính kèm sẽ bị xóa khỏi máy chủ sau vài ngày.

  Video liên quan