Chiều nào anh với em nép bên thềm năm 2024

Chút kỷ niệm buồn (Instrumental) Lyrics

Chiều nào anh với em, nép bên thềm mưa hai đứa xem Dù đôi ta mới quen, chút kỷ niệm nhưng em khó quên Ngồi bên nhau trú mưa, biết em về không ai đón đưa Đường xa trơn lối khuya, chúng ta cùng đi chung dưới mưa

Rồi từ khi chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại Chỉ mình em nơi đây, ngóng trông hoài một bóng hình ai Chiều mùa thu mưa bay, buồn này anh đâu hay Tình nồng lên men cay để em ôm ấp giấc mơ u hoài

Chiều nay không có anh, gió mưa về nghe thương nhớ thêm Làm sao em biết tên, chút kỷ niệm sao anh nỡ quên? Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu anh chẳng qua? Để em nghe xót xa, mối duyên tình của hai chúng ta

Chiều nào anh với em, nép bên thềm mưa hai đứa xem Dù đôi ta mới quen, chút kỷ niệm nhưng em khó quên Ngồi bên nhau trú mưa, biết em về không ai đón đưa Đường xa trơn lối khuya, chúng ta cùng đi chung dưới mưa

Rồi từ khi chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại Chỉ mình em nơi đây, ngóng trông hoài một bóng hình ai Chiều mùa thu mưa bay, buồn này anh đâu hay? Tình nồng lên men cay để em ôm ấp giấc mơ u hoài

Chiều nay không có anh, gió mưa về nghe thương nhớ thêm Làm sao em biết tên, chút kỷ niệm sao anh nỡ quên? Đường xa đâu quá xa, cớ sao từ lâu anh chẳng qua? Để em nghe xót xa, mối duyên tình của hai chúng ta Để em nghe xót xa, mối duyên tình của hai chúng ta

Writer(s): Sonto Thanh<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com

More from Chút kỷ niệm buồn (Instrumental)

Loading

You Might Like

Loading

FAQs for Chút kỷ niệm buồn (Instrumental)

Bài hát: Chút kỉ niệm buồn - Vũ Duy

Chiều nào anh với em nép bên thềm mưa hai đứa xem Dù đôi ta mới quen chút kỷ niệm nhưng em khó quên Ngồi bên nhau trú mưa biết em về không ai đón đưa Đường xa trơn lối khuya chúng ta cùng đi chung dưới mưa Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa trở lại Chỉ mình em nơi đây ngóng trông hoài một bóng hình ai

Chiều mùa thu mưa bay buồn này anh đâu hay Tình nồng lên men cay để em ôm ấp giấc mơ u hoài Chiều nay không có anh Gió mưa về nghe thương nhớ thêm Làm sao em biết tên Chút kỷ niệm sao anh nỡ quên Đường xa đâu quá xa Cớ sao từ lâu anh chẳng qua Để em nghe xót xa Mối duyên tình của hai chúng ta...

Chiều nào anh với em Nép bên thềm mưa hai đứa xem Dù đôi ta mới quen Chút kỷ niệm nhưng anh khó quên.

Ngồi bên nhau trú mưa Biết em về không ai đón đưa Đường xa trơn lối thưa Chúng ta cùng đi chung dưới mưa.

[ĐK:] Rồi từ khi chia tay Biết bao lần gió mưa trở lại Chỉ mình anh nơi đây Ngóng trông hoài một bóng hình ai.

Chiều mùa thu mưa bay Buồn này em đâu hay Tình nồng lên men cay Để anh ôm ấp giấc mơ u hoài.

Chiều nay không có em Gió mưa về nghe thương nhớ thêm Làm sao anh biết tên Chút kỷ niệm sao em nỡ quên.

Đường xa đâu quá xa Cớ sao từ lâu em chẳng qua Để anh nghe xót xa Mối duyên tình của hai chúng ta.