Chính sách chất lượng giáo dục là gì năm 2024

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng chính sách chất lượng như sau:

Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng
1. Xây dựng chính sách chất lượng:
a) Đơn vị phụ trách chủ trì tổ chức xây dựng chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.
b) Chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm các yêu cầu sau:
- Phù hợp với chính sách phát triển chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể và các quy định liên quan khác;
- Cụ thể hóa chủ trương và định hướng chung của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
- Được lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, người học và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;
- Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu;
- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan.
...

Theo đó, việc xây dựng chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 7 nêu trên.

Chính sách chất lượng giáo dục là gì năm 2024

Chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Hình từ Internet)

Việc xây dựng mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thế nào?

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH quy định về xây dựng mục tiêu chất lượng như sau:

Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng
...
2. Xây dựng mục tiêu chất lượng:
a) Đơn vị phụ trách chủ trì tổ chức xây dựng mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.
b) Mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm các yêu cầu sau:
- Được xác định phù hợp với chính sách chất lượng;
- Được xác định theo thứ tự ưu tiên nhằm cụ thể hóa chính sách chất lượng theo từng giai đoạn cụ thể;
- Được lấy ý kiến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đại diện các tổ chức đoàn thể, người học và các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc;
- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi của các định hướng chiến lược hay các quy định khác có liên quan;
- Được trình bày cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, thuận tiện đánh giá.
c) Mục tiêu chất lượng của các đơn vị thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm yêu cầu tại điểm b khoản 2 Điều này và phù hợp với chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề ra.
...

Theo đó, việc xây dựng mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 nêu trên.

Việc xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được quy định thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH về xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng như sau:

Xây dựng hệ thống tài liệu bảo đảm chất lượng
...
3. Xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng;
a) Đơn vị phụ trách xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng theo mẫu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này trình người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp phê duyệt.
b) Sổ tay bảo đảm chất lượng đảm bảo các yêu cầu sau:
- Phản ánh trung thực, chính xác các quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Được rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật phù hợp với thực tế phát triển của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sự thay đổi định hướng chiến lược hay quy định khác có liên quan.
...

Như vậy, việc xây dựng sổ tay bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 nêu trên.

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khi sở hữu cho mình một chính sách có chất lượng. Do đó, việc xây dựng và thiết lập hệ thống chính sách tốt sẽ đảm bảo các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp đạt được những bước phát triển bền vững. Vậy thế nào là một chính sách chất lượng. Qua các thông tin sau, Vinacontrol CE hy vọng được hỗ trợ và đồng hành với Quý doanh nghiệp trong hoạt động đảm bảo chất lượng cho chính sách của tổ chức.

1. Chính sách chất lượng là gì?

Chính sách chất lượng là một tuyên bố ngắn gọn phù hợp với mục đích và định hướng chiến lược của tổ chức doanh nghiệp, nó cung cấp một khuôn khổ cho các mục tiêu chất lượng và bao gồm sự cam kết đáp ứng các yêu cầu hiện hành (ISO 9001, khách hàng, luật định hoặc quy định) cũng như cải tiến liên tục cho tổ chức.

Chính sách Chất lượng là một yêu cầu được xác định trong Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. tại Phần 5.2. Thông thường, chính sách chất lượng sẽ được kết hợp với tầm nhìn hoặc tuyên bố sứ mệnh của tổ chức và các giá trị cốt lõi. Standard Stores đã tạo ra một biểu mẫu để giúp bạn trả lời “Cách viết Chính sách Chất lượng ISO 9001”.

Chính sách chất lượng giáo dục là gì năm 2024

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả khi sở hữu cho mình một chính sách có chất lượng

2. Ai chịu trách nhiệm chính sách chất lượng trong doanh nghiệp?

Lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm thiết lập, lập thành văn bản và truyền đạt chính sách chất lượng cũng như cung cấp cho các bên liên quan. Nhiều tổ chức sẽ thực hiện các yêu cầu này bằng cách ghi lại chính sách chất lượng trong sổ tay chất lượng của họ, thông báo cho nhân viên về chính sách chất lượng trong một buổi đào tạo và đăng các bản in về chính sách chất lượng trong toàn bộ tòa nhà.

Việc thiết lập, thực hiện và duy trì chính sách chất lượng có nghĩa là:

- Thực hiện tức là làm theo những gì đã tuyên bố, hoạch định và cam kết trong chính sách.

- Sau khi thiết lập thì phải đảm bảo nó luôn luôn hoạt động và phù hợp theo những gì đã hoạch định để đảm bảo chính sách chất lượng luôn luôn có hiệu lực và đạt hiệu quả, đó được gọi là duy trì chính sách.

Chính sách chất lượng giáo dục là gì năm 2024

Lãnh đạo cao nhất chịu trách nhiệm về chính sách chất lượng

✍ Xem thêm: Chất lượng là gì? Tìm hiểu để hiểu rõ hơn về bản chất

3. Những lưu ý khi thiết lập chính sách chất lượng là gì?

Trên cơ sở các yêu cầu cần có khi thiết lập chính sách chất lượng thì để thiết lập hiệu quả và phù hợp với mục tiêu, chiến lược hoạt động của tổ chức cần lưu ý:

 • Nhất quán với chính sách chung của tổ chức và cung cấp cơ sở cho việc thiết lập mục tiêu chất lượng;
 • Nhu cầu mong đợi của tổ chức và các bên liên quan;
 • Nguồn lực cần thiết để thực hiện chính sách chất lượng;
 • Xác định mức độ cải tiến cần thiết để thực hiện chính sách chất lượng thành công;
 • Mức độ thỏa mãn của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty;
 • Mức độ phát triển của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong tổ chức khi có chính sách chất lượng.

Chính sách chất lượng giáo dục là gì năm 2024

ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

✍ Xem thêm : Hướng dẫn áp dụng đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 | Tỷ lệ đạt 100%

4. Thiết lập chính sách chất lượng theo ISO 9001:2015

Sau đây là các tiêu chí mà doanh nghiệp cần biết để có thể dựa vào đó thiết lập bộ chính sách chất lượng đạt chuẩn ISO:

4.1. Phù hợp với mục đích và bối cảnh của tổ chức nhằm hỗ trợ định hướng chiến lược phát triển của tổ chức

Nhu cầu của con người luôn thay đổi, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều cùng với xu thế hội nhập ngày càng “mở” thì kéo đó chính sách chất lượng cũng cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp và thích ứng với xu hướng phát triển.

Các tổ chức cần thường xuyên xem xét bối cảnh để xác định ảnh hưởng của nó lên chính sách chất lượng như thế nào?. Trên cơ sở đánh giá để xác định mức độ phù hợp và có sự điều chỉnh tương ứng. Bối cảnh ở đây thường là tổ chức phải xác định được 02 yếu tố sau:

 • Khách hàng mục tiêu của mình là ai? Tìm kiếm họ ở đâu trên thị trường? Họ mong muốn nhận được giá trị gì? Bằng cách nào để mang lại giá trị cho họ?
 • Đối thủ cạnh tranh của mình gồm những ai?

Tóm lại, trên cơ sở sứ mệnh hoạt động đưa ra ban đầu thì chính sách chất lượng phải gắn liền với những mục đích và hoạt động cốt lõi của tổ chức. Đồng thời, ngoài việc viết thật chi tiết các định hướng thì làm sao cho nó linh động khi cần thay đổi cũng là điều nên cân nhắc, và khi đã thay đổi định hướng thì cũng nên cập nhật lại cho phù hợp với sự thay đổi của tổ chức.

4.2. Đưa ra khuôn khổ cho việc thiết lập mục tiêu chất lượng

Chính sách chất lượng giúp định hướng thiết lập mục tiêu chất lượng. Điều này có thể thỏa mãn bằng những câu khẩu hiệu đơn thuần như “Chúng tôi cam kết sẽ thiết lập và xem mục tiêu chất lượng là văn hóa nỗ lực cải tiến không ngừng nghĩ” hoặc cũng có thể đưa ra những mục tiêu có thể đo lường được.

Chính sách chất lượng giáo dục là gì năm 2024

Khuôn khổ cho việc thiết lập mục tiêu chính sách chất lượng

4.3. Cam kết đáp ứng yêu cầu và thường xuyên cải tiến, xem xét để đảm bảo hiệu lực cũng như sự phù hợp của chính sách chất lượng

Hiệu lực của chính sách chất lượng được đánh giá, đo lường dựa trên mức độ đáp ứng mục tiêu đã đưa ra. Do đó những thay đổi và cải tiến chính sách chất lượng sẽ giúp cải thiện kết quả đầu ra đáp ứng các bên liên quan.

Để làm được điều này cần sử dụng những từ ngữ chính xác trong chính sách của tổ chức, mỗi tổ chức sẽ có những cách diễn giải các cam kết theo cách riêng của mình. Đồng thời lãnh đạo phải chứng minh được sự cải thiện tối ưu trên hệ thống quản lý mà công ty đang áp dụng.

Tổ chức có thể dễ dàng đáp ứng yêu cầu này bằng cách nhấn mạnh cam kết của các hoạt động cải tiến bằng những từ ngữ cụ thể trong chính sách chất lượng như “cam kết cải tiến để luôn thỏa mãn khách hàng” “cam kết hành động khắc phục với những vấn đề xảy ra”….

Chính sách chất lượng giáo dục là gì năm 2024

Các cam kết là bộ phận quan trọng của một chính sách chất lượng

4.4. Truyền đạt và được thấu hiểu trong toàn bộ tổ chức

Dù nỗ lực xây dựng, có hô hào khẩu hiệu hay đến đâu thì người thực hiện và thực hiện như thế nào cho đúng mới là vấn đề quyết định. Và đó là những người tiếp xúc gần sản phẩm, công nhân, nhân viên kỹ thuật,….

Chính sách chất lượng cần được truyền thông rộng rãi đến tất cả mọi người và bằng cách nào đó để cho mọi người hiểu và làm theo.

 • Thứ nhất, chính sách chất lượng phải được truyền đạt, tức là làm cách nào đó cho toàn bộ mọi người trong tổ chức biết về chính sách chất lượng
 • Thứ hai, chính sách chất lượng cần được thấy hiểu, nghĩa là phải giải thích ý nghĩa của nó và tại sao phải có nó.
 • Và cuối cùng là tổ chức phải triển khai áp dụng thành công các hoạt động đã nêu ra trong chính sách để đảm bảo chính sách luôn tồn tại và làm được những gì đã ban hành ra.

Mục đích của yêu cầu này là nhằm hướng hành động của toàn bộ nhân viên phù hợp với chính sách chất lượng. Khi tất cả mọi người đặc biệt là những người tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm hiểu, nắm bắt được chính sách chất lượng một cách rõ ràng, rành mạch và chấp nhận nó thì hành động của họ luôn căn cứ vào đó để đạt được hiệu quả cao.

Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục là gì?

Đảm bảo chất lượng giáo dục được hiểu là một cơ chế quản lý nhằm duy trì các chuẩn mực và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm định chất lượng được hiểu là quá trình đánh giá từ bên ngoài để công nhận các cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục đạt được sứ mạng và các chuẩn mực đã được tuyên bố.nulltổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở việt namkdclgd.files.wordpress.com › 2014/02 › kiem-dinh-clgd-o-vnnull

Định nghĩa chính sách chất lượng là gì?

Chính sách chất lượng là một tuyên bố ngắn gọn phù hợp với mục đích và định hướng chiến lược của tổ chức doanh nghiệp, nó cung cấp một khuôn khổ cho các mục tiêu chất lượng và bao gồm sự cam kết đáp ứng các yêu cầu hiện hành (ISO 9001, khách hàng, luật định hoặc quy định) cũng như cải tiến liên tục cho tổ chức.nullChính sách chất lượng là gì? 6 Lưu ý khi thiết lập tiêu chívnce.vn › chinh-sach-chat-luong-la-ginull

Đảm bảo chất lượng đào tạo là gì?

Đảm bảo chất lượng đào tạo là làm đúng ở mọi khâu, mọi hoạt động giáo dục; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhàt rường, bao gồm nâng cao về: kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư tưởng đạo đức, lối sống...; khả năng sử dụng công nghệ mới trong giáo dục và ...nullMỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG GIAI ...daivietsaigon.edu.vn › dao-tao › bai-viet › mot-so-giai-phap-dam-bao-chat...null

Kiểm soát chất lượng trọng giáo dục là gì?

Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá, công nhận cơ sở giáo dục hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.nullKiểm định chất lượng giáo dục là gì? Nhà trường có nhiệm vụ phải công ...thuvienphapluat.vn › phap-luat › kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-la-gi-nha...null