Đề bài - giải hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 64 bài 15 sgk tự nhiên và xã hội lớp 2 chân trời sáng tạo

Xếp hình các con vật dưới đây vào sơ đồ cho phù hợp

Đề bài

Xếp hình các con vật dưới đây vào sơ đồ cho phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hình 8: Con bạch tuộc

- Hình 9: Con chim cánh cụt

- Hình 10: Con cá heo

- Hình 11: Con thỏ

- Hình 12: Con vịt

- Hình 13: Con ếch

- Hình 14: Con dê

- Hình 15: Con chim

- Hình 16: Con thạch sùng

Lời giải chi tiết