Lịch ngày 2023 PDF

Dưới đây là tất cả các lịch năm 2023 của chúng tôi để tải xuống và in miễn phí. Theo các mô hình, ngày nghỉ học năm 2023, ngày nghỉ lễ năm 2023, số tuần, ngày thánh hoặc các giai đoạn âm lịch được chỉ định. Bạn sẽ tìm thấy lịch hàng năm 2023, lịch nửa năm 2023 cũng như lịch hàng tháng 2023, hầu hết chúng đều có thể tải xuống ở định dạng PDF và XLS

lịch vạn niên 2023

Đây là lịch hàng năm năm 2023 để tải xuống ở định dạng PDF và XLS

Lịch 2023 để in

Khổ A4 khổ ngang

Kì nghỉ ở trường
Ngày lễ (có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Lịch học kỳ 2023

Lịch học kỳ 2023 này là đầy đủ nhất vì chúng cung cấp thông tin về các ngày nghỉ học năm 2023, các giai đoạn âm lịch năm 2023, các ngày nghỉ lễ năm 2023, số tuần và các vị thánh trong ngày

Lịch 2023 học kỳ 1
Được in

Định dạng 6 tháng/trang khổ A4

Kì nghỉ ở trường
Ngày lễ (có tên)
thánh trong ngày
giai đoạn mặt trăng
số tuần

Tải xuống
PDF

Lịch 2023 học kỳ 2
Được in

Định dạng 6 tháng/trang khổ A4

Kì nghỉ ở trường
Ngày lễ (có tên)
thánh trong ngày
giai đoạn mặt trăng
số tuần

Tải xuống
PDF

Bên dưới, cũng có lịch học kỳ 2023 nhưng không có các vị thánh trong ngày, nhường chỗ cho những ô trống lớn có thể chứa ghi chú của bạn

Lịch 2023 học kỳ 1
Được in

Định dạng 6 tháng/trang khổ A4

Kì nghỉ ở trường
Ngày lễ (có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Lịch 2023 học kỳ 2
Được in

Định dạng 6 tháng/trang khổ A4

Kì nghỉ ở trường
Ngày lễ (có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Lịch tương tác Z'Animaux 2023 (một trích dẫn đầy cảm hứng mỗi ngày. )

Lịch Z'Animaux 2023 minh họa đã trở lại. Hình ảnh động vật tuyệt đẹp của tất cả các loại. tóc, lông, vảy, trên mặt đất hoặc trong không khí. Có một cái gì đó cho mọi hương vị. Quét hàng ngày QR-Code hiện tại mỗi tháng để khám phá một trích dẫn truyền cảm hứng mới mỗi ngày

lịch ảnh 2023
Z'Động vật
Được in

12 tháng năm 2023

Định dạng 1 tháng / trang A4 dọc

Kì nghỉ ở trường

Ngày lễ (không có tên)
số tuần
trích dẫn trong ngày

Tải xuống
PDF

Lịch Tiện Ích 2023

Lịch tiện ích 2023 này tập hợp tất cả các tháng trong năm 2023 ở định dạng vuông

Lịch Tiện Ích 2023
Được in

Khổ A4 khổ ngang

Ngày lễ (có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Lịch hàng tháng 2023

Tải xuống và in lịch hàng tháng năm 2023 này gồm 12 trang, tức là 1 tháng trên mỗi trang định dạng ngang A4. Các hộp lớn của nó cho phép bạn nhập tất cả các ghi chú của mình. Lịch đen trắng này có ưu điểm là tốn ít mực

Các tệp PDF và XLS bên dưới bao gồm tất cả 12 tháng của năm 2023 trong một tệp duy nhất

Lịch hàng tháng 2023
Được in

12 tháng năm 2023

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dưới 1 tháng/hồ sơ

Dương lịch tháng 1 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 2 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 3 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 4 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 5 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 6 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 7 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 8 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 9 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 10 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 11 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Dương lịch tháng 12 năm 2023
Được in

Định dạng 1 tháng/trang khổ A4

Ngày lễ (không có tên)
số tuần

Tải xuống
PDF
XLS

Chọn một năm khác

1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037