Mẫu đơn đơn xin cấp đất xây mộ

Đất mai táng và đất để xây dựng lăng mộ là một trong những loại đất phi nông nghiệp được quy định tại Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan. Sau đây, Văn phòng luật sư DFC sẽ gửi đến bạn tham khảo về mẫu đơn xin cấp đất mai táng, mẫu đơn xin cấp đất xây lăng mộ như sau.

Xem thêm: Những quy định về mua bán đất mồ mả

Mẫu đơn đơn xin cấp đất xây mộ

Mẫu đơn xin cấp đất mai táng, mẫu đơn xin cấp đất xây lăng mộ mới nhất

1. Mẫu đơn xin cấp đất mai táng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------

ĐƠN XIN CẤP ĐẤT MAI TÁNG NGƯỜI THÂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân xã/phường/ thị trấn ……………..………       

Tôi tên là: …………………………………………………………...

Địa chỉ cư trú:………………………………………………………….

Tôi làm đơn này Kính đề nghị UBND xã/ phường cho phép gia đình tôi được mang thi hài/ hài cốt/ tro cốt của người đã chết có thông tin cá nhân như sau:

- Họ và tên người chết: ………………………………………………..

- Ngày sinh: …………………………………………............................

- Nơi sinh: ……………………………………………………………..

- Quan hệ: ………………………………………………………………

- Ngày chết: ………………….. ………………………………………..

- Nơi chết: …………………………………………...............................

Được về chôn cất/ bảo quản tại: ………………………………………

Gia đình chúng tôi mong được UBND xã/ phường/ thị trấn xem xét và chấp thuận./.

Ý kiến của UBND xã/ phường/ thị trấn

   (ghi rõ đồng ý hay không đồng ý)

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

     Ngày …     tháng ….   năm ….

TM. UBND xã/ phường/ thị trấn…

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ngày …     tháng ….   năm …. 

                                          Người làm đơn

                                          (ký, ghi rõ họ tên)

 2. Mẫu đơn xin cấp đất xây lăng mộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------

……..…, ngày … tháng … năm 20..…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐẤT XÂY LĂNG MỘ

Kính gửi:  - Ủy ban Nhân dân huyện/quận/thị xã ………………;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường …………………...

- Tên tôi là: ……………………………………………………………………….

- Ngày tháng năm sinh:  .…/…/…….                      Giới tính: …………………..

- Nơi sinh: …………………  Dân tộc: ……………..   Quốc tịch: ………………

- Số CMND/CCCD: …………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: ……………

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……..…………………………………………..

- Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………….

    Tôi xin trình bày như sau:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, tôi và gia đình làm đơn này có mong muốn xây lăng mộ để thờ cúng tổ tiên. Kính mong Ủy ban Nhân dân huyện …………… tạo điều kiện để hoàn thành mong muốn này của gia đình tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Xác nhận của Ủy ban Nhân dân                                             Người làm đơn 

                                                                                           (ký, ghi rõ họ và tên)  

 ----------

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng luật sư DFC về nội dung mẫu đơn xin cấp đất mai tángmẫu đơn xin cấp đất xây lăng mộ mới nhất hiện nay. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc cần tư vấn và giải quyết, xin vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn Đất đai qua Hotline 19006512 để nhận được câu trả lời tư vấn chính xác và đầy đủ nhất. Trân trọng!