Ngày tốt tháng 2 năm 2023

Là doanh nhân, chúng tôi tin rằng khởi nghiệp vào ngày tốt sẽ mang lại thành công và may mắn. Vì vậy, nó làm tăng sự tự tin của chúng tôi và tạo ra một lưu ý tích cực cho sự khởi đầu mới. Vì vậy, nếu bạn đang tìm ngày tốt để khởi nghiệp năm 2023, thì đây là một số ngày tốt để bạn bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình

Danh sách ngày tốt khởi nghiệp năm 2023

Tháng Giêng 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 1 tháng 1 năm 2023

Chủ nhật

4. 47 PM – 7. 00 giờ chiều

ngày 2 tháng 1 năm 2023

Thứ hai

8. 00 giờ sáng – 8. 40 giờ sáng

ngày 9 tháng 1 năm 2023

Thứ hai

8. 11 giờ sáng – 12 giờ. 40 giờ chiều

ngày 11 tháng 1 năm 2023

Thứ Tư

2. 31 giờ tối – 4. 37 giờ chiều

ngày 25 tháng 1 năm 2023

Thứ Tư

12. 34 giờ chiều – 10. 28 giờ sáng

ngày 30 tháng 1 năm 2023

Thứ hai

11. 23AM – 12. 58 giờ chiều

tháng 2 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 10 tháng 2 năm 2023

Thứ sáu

7. 58 giờ sáng – 9. 08 giờ sáng

ngày 13 tháng 2 năm 2023

Thứ hai

7. 35 giờ sáng – 9. 00 giờ sáng

ngày 24 tháng 2 năm 2023

Thứ sáu

1. 34AM - 12. 31 giờ sáng

ngày 26 tháng 2 năm 2023

Chủ nhật

7. 20 giờ sáng – 1. 00 giờ chiều

tháng 3 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 11 tháng 3 năm 2023

Thứ bảy

10. 06:00 – 10. 01 giờ chiều

ngày 12 tháng 3 năm 2023

Chủ nhật

8. 40AM – 12. 10 GIƠ TÔI

ngày 25 tháng 3 năm 2023

Thứ bảy

4. 23 CH - 4. 33 giờ chiều

tháng 4 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 3 tháng 4 năm 2023

Thứ hai

10. 40 giờ sáng – 1. 00 giờ chiều

ngày 10 tháng 4 năm 2023

Thứ hai

8. 37 AM – 7. 18 giờ sáng

ngày 21 tháng 4 năm 2023

Thứ sáu

9. 30 giờ sáng – 2. 15 giờ chiều

ngày 22 tháng 4 năm 2023

Thứ bảy

7. 35 giờ sáng – 2. 10 GIƠ TÔI

ngày 24 tháng 4 năm 2023

Thứ hai

8. 25 giờ sáng – 9. 40 giờ sáng

tháng 5 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 1 tháng 5 năm 2023

Thứ hai

8. 55 giờ sáng – 11 giờ. 00 giờ sáng

ngày 6 tháng 5 năm 2023

Thứ bảy

6. 45 AM – 10. 50 giờ sáng

ngày 9 tháng 5 năm 2023

Thứ ba

4. 08 giờ tối – 1. 49 giờ tối

ngày 15 tháng 5 năm 2023

Thứ hai

6. 05 giờ sáng – 10 giờ. 18 giờ sáng

ngày 24 tháng 5 năm 2023

Thứ Tư

12. 58 giờ sáng – 3. 01 giờ sáng

tháng 6 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 2 tháng 6 năm 2023

Thứ sáu

7. 20 giờ tối – 1. 15 giờ sáng (Nửa đêm)

ngày 7 tháng 6 năm 2023

Thứ Tư

9. 51 PM- 6. 59 giờ chiều

ngày 15 tháng 6 năm 2023

Thứ năm

10. 35AM – 12. 51 giờ tối

ngày 16 tháng 6 năm 2023

Thứ sáu

8. 09 giờ tối – 10. 35 giờ chiều

ngày 22 tháng 6 năm 2023

Thứ năm

5. 28 giờ tối – 7. 54 giờ chiều

ngày 25 tháng 6 năm 2023

Chủ nhật

7. 35AM – 12. 15 giờ chiều

tháng 7 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 7 tháng 7 năm 2023

Thứ sáu

3. 13 giờ sáng – 12 giờ. 17 giờ sáng

ngày 13 tháng 7 năm 2023

Thứ năm

6. 35 giờ sáng – 1. 15 giờ chiều

ngày 22 tháng 7 năm 2023

Thứ bảy

9. 26 AM – 11. 45 giờ sáng

tháng 8 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 5 tháng 8 năm 2023

Thứ bảy

9. 40 giờ sáng – 7. 10 giờ sáng

ngày 18 tháng 8 năm 2023

Thứ sáu

7. 20 giờ sáng – 1. 16 giờ chiều

ngày 21 tháng 8 năm 2023

Thứ hai

12. 22 giờ sáng – 2. 00 giờ sáng

ngày 23 tháng 8 năm 2023

Thứ Tư

10. 36AM – 12. 55 giờ chiều

ngày 27 tháng 8 năm 2023

Chủ nhật

10. 30AM – 12. 42 CH

tháng 9 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 1 tháng 9 năm 2023

Thứ sáu

7. 45AM – 12. 25 giờ chiều

ngày 3 tháng 9 năm 2023

Chủ nhật

6. 24 giờ chiều – 4. 42 CH

ngày 6 tháng 9 năm 2023

Thứ Tư

7. 25 giờ chiều – 9. 40 giờ chiều

ngày 19 tháng 9 năm 2023

Thứ ba

1. 43 giờ chiều – 2. 16 giờ chiều

ngày 20 tháng 9 năm 2023

Thứ Tư

6. 40 giờ sáng – 1. 25 giờ chiều

tháng 10 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 3 tháng 10 năm 2023

Thứ ba

6. 12 giờ sáng – 5. 33 giờ sáng

ngày 19 tháng 10 năm 2023

Thứ năm

1. 12 giờ trưa – 12 giờ. 32 giờ sáng

ngày 21 tháng 10 năm 2023

Thứ bảy

6. 56 giờ sáng – 1. 26 giờ chiều

ngày 30 tháng 10 năm 2023

Thứ hai

7. 02AM – 12. 56 CH

tháng 11 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

ngày 1 tháng 11 năm 2023

Thứ Tư

9. 19 giờ tối – 9. 52 giờ chiều

ngày 8 tháng 11 năm 2023

Thứ Tư

10. 10 giờ sáng – 12 giờ. 10 GIƠ TÔI

ngày 17 tháng 11 năm 2023

Thứ sáu

11. 03:00 – 9. 18 giờ sáng

tháng 12 năm 2023

Ngày

Ngày

Thời điểm tốt nhất

Ngày 1 tháng 12 năm 2023

Thứ sáu

3. 31 giờ tối – 5. 14 giờ chiều

ngày 14 tháng 12 năm 2023

Thứ năm

11. 35 giờ sáng – 1. 04 giờ chiều

ngày 15 tháng 12 năm 2023

Thứ sáu

7. 35 giờ sáng – 9. 14 giờ sáng

ngày 16 tháng 12 năm 2023

Thứ bảy

8. 00 giờ chiều – 5. 33 giờ chiều

ngày 24 tháng 12 năm 2023

Chủ nhật

7. 42AM – 10. 54 giờ sáng

Ngoài những ngày được đề cập ở trên, đây là bảy ngày tốt lành nhất mà bạn nên đánh dấu trong lịch của mình

 1. Ngày 14 tháng 1 năm 2023 - Makar Sankranti
 2. Ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 - Chaitra Navratri
 3. Ngày 22 tháng 4 năm 2023 - Akshaya Tritiya
 4. Ngày 3 tháng 6 năm 2023 - Vaikasi Visakam
 5. Ngày 19 tháng 9 năm 2023 - Ganesh Chaturthi
 6. Ngày 27 tháng 11 năm 2023 - Kartik Purnima
 7. Ngày 10 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2023 - Deepawali

Vì vậy, hãy đảm bảo bạn không bỏ lỡ và đăng ký công ty trực tuyến vào bất kỳ ngày nào trong số này

Ngày tốt trong tháng để bắt đầu kinh doanh

Có một số ngày được coi là rất tốt lành để thành lập doanh nghiệp, chẳng hạn như Thứ Hai (Somvaar), Thứ Tư (Budhvaar), Thứ Sáu (Shukravaar), Thứ Bảy (Shanivaar) và Chủ Nhật (Ravivaar)

Ngày Âm Lịch Khởi Nghiệp Năm 2023

Ngày tốt tháng 2 năm 2023

Khởi nghiệp không hề dễ dàng và đòi hỏi rất nhiều nỗ lực

Nhưng bạn có biết rằng các giai đoạn khác nhau của mặt trăng cũng có thể ảnh hưởng đến cơ hội thành công của bạn không?

Các giai đoạn của mặt trăng được biết là có ảnh hưởng đến hành vi của con người và điều này cũng đúng khi bắt đầu kinh doanh

Chiêm tinh chỉ ra rằng bắt đầu một dự án mới trong thời gian Trăng tròn (Poornima) có thể dẫn đến kết quả thuận lợi và giúp tránh mọi điều xui xẻo hoặc xui xẻo

Với mục đích này, đây là danh sách Ngày Rằm Âm Lịch năm 2023

Trăng tròn (Poornima)

Ngày

Thời gian

Ngày

7 tháng một 2023

4. 38 giờ sáng

Thứ bảy

5 tháng hai 2023

11. 59 giờ chiều

Chủ nhật

7 tháng 3 năm 2023

6. 10 GIƠ TÔI

Thứ ba

6 tháng 4 năm 2023

10. 05 giờ sáng

Thứ năm

5 tháng năm 2023

11. 04 giờ chiều

Thứ sáu

4 tháng sáu 2023

9. 12 giờ sáng

Chủ nhật

3 Tháng bảy 2023

5. 09 giờ tối

Thứ hai

2 tháng tám 2023

12. 01 giờ sáng

Thứ Tư

29 tháng chín 2023

3. 27 giờ tối

Thứ sáu

29 tháng mười 2023

1. 54 giờ sáng

Chủ nhật

27 tháng mười một 2023

2. 46 CH

Thứ hai

20 Tháng mười hai 2023

12. 09 giờ sáng

Thứ Tư

Tránh những ngày trăng non (amavasya) để bắt đầu một công việc kinh doanh mới hoặc thực hiện bất kỳ dự án mới nào. Vấn đề với ngày trăng non là chúng thường liên quan đến năng lượng thấp và năng suất thấp hơn. Đó là bởi vì trăng non là thời điểm thế giới chìm vào bóng tối và điều này có nghĩa là không có ánh sáng

Trăng non (Amavasya) (Tránh những ngày này vào năm 2023)

Ngày

Thời gian

Ngày

22 tháng một 2023

2. 23 giờ sáng

Chủ nhật

20 Tháng hai 2023

12. 36 giờ chiều

Thứ hai

21 Tháng ba 2023

10. 53 giờ chiều

Thứ ba

20 Tháng tư 2023

9. 42 giờ sáng

Thứ năm

19 tháng năm 2023

9. 23 giờ chiều

Thứ sáu

18 tháng sáu 2023

10. 07 giờ sáng

Chủ nhật

18 tháng bảy 2023

12. 02 giờ sáng

Thứ ba

16 tháng tám 2023

3. 08 giờ tối

Thứ Tư

15 tháng chín 2023

7. 10 giờ sáng

Thứ sáu

14 tháng mười 2023

11. 25 giờ chiều

Thứ bảy

13 tháng mười một 2023

2. 57 giờ chiều

Thứ hai

Nakshatras tốt lành để bắt đầu kinh doanh vào năm 2023

Theo Chiêm tinh học Vệ đà, các Nakshatras trong Janam Kundali của bạn đóng vai trò chính trong việc xác định sự thành công trong kinh doanh của bạn. Vì vậy, sau khi đã chọn được ngày tốt thành lập công ty năm 2023, hãy đảm bảo rằng các vận hạn của bạn cũng được thuận lợi.

Các nakshatra có lợi nhất để bắt đầu kinh doanh mới là Pushya, Chitra, Ashwini, Revati và Anuradha.  

Sự hiện diện của những nakshatras này hứa hẹn tiền tài, danh vọng và thành công trong kinh doanh

Những thứ nên để trên bàn làm việc để may mắn trong kinh doanh

Bùa may mắn hay đồ vật may mắn đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.  

Có một thứ mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp chúng tôi trong cuộc sống và chúng tôi sẽ luôn mang nó bên mình để thu hút may mắn

Mặt khác, cũng có nhiều điều mê tín thời hiện đại có thể được sử dụng để giúp các chủ doanh nghiệp và giám đốc điều hành.  

Ví dụ, người ta nói rằng nếu bạn đặt một chiếc bát thủy tinh đựng tiền xu trên bàn làm việc, nó sẽ làm tăng sự giàu có của bạn.

Dưới đây là danh sách các vật phẩm để giữ trên bàn làm việc của bạn để mang lại may mắn

 • lông trắng
 • cỏ bốn lá
 • Ảnh về người truyền cảm hứng cho bạn nhiều nhất
 • Cây nhỏ để bàn - Hoa loa kèn, mọng nước, thường xanh Trung Quốc (Tránh trồng những cây có gai như xương rồng)
 • pha lê
 • Ly nước
 • Đối tượng bằng gỗ
 • đối tượng bạc
 • Đèn
 • Cuốn sách hoặc tạp chí yêu thích của bạn

Ngày tốt tháng 2 năm 2023

Bạn có thể dễ dàng mua những mặt hàng này từ Amazon. TRONG. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm các sản phẩm thẩm mỹ hơn, bạn có thể khám phá Etsy. TRONG

Lý do tại sao bạn phải để những thứ này trên bàn làm việc là

 • Nó giúp cải thiện năng suất bằng cách cung cấp một triển vọng tích cực và động lực
 • Nó giúp tăng khả năng sáng tạo bằng cách cung cấp một góc nhìn mới có thể giúp giải quyết vấn đề
 • Nó làm tăng cơ hội thành công của bạn bằng cách tăng sự tự tin, dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn

Các yếu tố cần quan tâm khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2023

Năm 2023 là một năm sôi động với rất nhiều cơ hội phát triển cũng như cơ hội kinh doanh mới. Để đảm bảo rằng việc khởi nghiệp kinh doanh của bạn sẽ không kết thúc trong thất bại, bạn cần tính đến các yếu tố sau

Tháng 2 năm 2023 là những ngày tốt nào?

1 tháng 2 • Jaya Ekadashi. Chất lượng của luật tự nhiên. Chiến thắng đối thủ và chướng ngại vật. .
2 tháng 2 • Guru Pradosh. .
13 tháng 2 • Kumbha Sankranti. .
13 tháng 2 • Masik Kalashtami. .
16 tháng 2 • Vijaya Ekadashi. .
18 tháng 2 • Maha Shivaratri • Ngày của thần Shiva. .
19 tháng 2 • Shukra Pradosh. .
23 tháng 2 • Vinayaka Chaturthi

Ngày tốt chuyển nhà tháng 2 năm 2023 là ngày nào tốt?

Xem ngày tốt nhập trạch tháng 2 năm 2023

Ngày 12 tháng 2 năm 2023 có tốt không?

ngày 12 tháng 2 năm 2023 (Chủ Nhật) . Hầu hết mọi người sẽ đến dự đám cưới và bạn sẽ được bao quanh bởi những người bạn tốt nhất suốt cả ngày. Panchang chi tiết về ngày này được đưa ra dưới đây; . Shashti tối đa 09. 49. 00. get married on the 12th of February, Sunday. Most people will make it to the wedding and you will be surrounded by the best company all day long. Panchang details about this day are given below; Tithi: Shashti upto 09:49:00.

Ngày 22 tháng 2 năm 2023 có tốt không?

Tốt – Giờ tốt vào ngày 22 tháng 2 năm 2023 theo Lịch Hindu – Giờ tốt và tốt lành trong cả ngày . Nakshatra – Purva Bhadrapada hoặc Pooruruttathi nakshatra đến 9. 29h ngày 22/02.