Nghị quyết số 88 2023 qh14

Nghị quyết số 88 2023 qh14
Vùng DTTS và miền núi cần một nguồn lực tập trung để tạo đột phá trong phát triển. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những năm qua đã có rất nhiều chính sách, nguồn lực ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho đồng bào DTTS. Trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 có 184 chính sách; giai đoạn 2016 - 2020 có 118 chính sách được ban hành.

Tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Đề án Tổng thể), diễn ra ngày 26/11/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh: Hiện nay, chính sách đối với đồng bào DTTS không phải là ít, nhưng lại không tập trung, mà nằm rải rác ở các lĩnh vực, các bộ, ngành, chương trình, đề án. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn tới thực trạng, dù được đầu tư nhiều nhưng vùng DTTS và miền núi đã và đang là “lõi nghèo của cả nước”.

Thực tế, tình trạng dàn trải chính sách những năm qua đã đặt ra yêu cầu phải tích hợp chính sách để tập trung đầu tư, phát triển vùng DTTS và miền núi. Nhưng tích hợp ở đây không phải là một phép cộng cơ học (dồn các chính sách hiện hành và chính sách mới thành một) mà phải là một sự tích hợp toàn diện, đầu tiên là phải tích hợp đầu mối quản lý, theo dõi chính sách.

Tại phiên thảo luận về Đề án Tổng thể sáng 1/11/2019 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Y Khút Niê (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đăk Lăk) cho rằng, lâu nay, mỗi lĩnh vực phân tán, mạnh ai nấy làm, để rồi làm suy yếu hiệu quả của Đề án, làm khó khăn cho việc thực hiện đánh giá chính sách. Ngay với nguồn lực thực hiện chính sách cũng vậy, đại biểu Y Khút Niê đề nghị việc huy động mọi nguồn lực đầu tư cần phải tập trung một đầu mối để điều chỉnh thống nhất từ Trung ương đến địa phương, tránh mỗi bộ, ngành một đầu mối.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, sau khi Quốc hội phê duyệt Đề án Tổng thể, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan tham mưu, xây dựng trình Chính phủ ban hành nghị quyết triển khai.

Ngày 15/2/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết 12/NQ-CP là Chính phủ giao UBDT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của UBDT làm đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc; đề xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đồng thời, Chính phủ giao UBDT tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT làm Phó Trưởng Ban thường trực, có sự tham gia của bộ, ban, ngành liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình. 

 • Trang chủ
 • Thông tin - Chiến lược
 • Văn bản pháp luật về PBGDPL

09/03/2020

Lượt xem: 267

Nghị quyết số 88 2023 qh14
Nghị quyết số 88 2023 qh14

 • Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

  21/01/2022

 • Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28...

  07/01/2022

 • Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

  03/01/2022

 • Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều...

  12/10/2021

 • Nghị định số 124/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28...

  17/04/2019

 • Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  19/02/2019

 • Kế hoạch giao chỉ tiêu xây dựng xã, thị trấn, bản, tiểu khu, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không...

  12/02/2019

 • Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

  12/02/2019

 • Liên hệ

 • Kế hoạch số: 163/KH-UBND
 • Ngày : 06/09/2022
 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022

 • Quyết định số: 04/QĐ-BCĐ
 • Ngày : 17/08/2022
 • Quyết định về việc thành lập các Tố giúp việc Ban Chí đạo các Chuông trình mục tiêu quốc gia huyện...

 • Thông báo số: 03/TB-BCĐ
 • Ngày : 17/08/2022
 • Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc...

 • Quyết định số: 02/QĐ-BCĐCTMTQG
 • Ngày : 17/08/2022
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chuông trình mục tiêu quốc gia...

 • Kế hoạch số: 04/KH-BCĐ
 • Ngày : 30/08/2022
 • Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022

 • Quyết định số: 934/QĐ-UBND
 • Ngày : 31/08/2022
 • Quyết định về việc thu hồi, hủy Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 17/5/2021, Quyết định số...

 • Công văn số: 1655/UBND-VP
 • Ngày : 29/08/2022
 • V/v triển khai Công điện số 775/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 • Kế hoạch số: 119-KH/HU
 • Ngày : 25/08/2022
 • Kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính...

 • Kế hoạch số: 118-KH/HU
 • Ngày : 25/08/2022
 • Kế hoạch tổ chức phỗ biến, quán triệt Kết luận số 23-KL/TW ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư, Kết...

 • Thông báo số: 19-TB/BCĐ
 • Ngày : 23/08/2022
 • Thông báo Kết luận của đồng chí Đỗ Văn Xiêm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND...

 • Kế hoạch số: 162/KH-UBND
 • Ngày : 26/08/2022
 • Kế hoach triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện...

 • Kế hoạch số: 161/KH-UBND
 • Ngày : 26/08/2022
 • Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư...

 • Kế hoạch số: 160/KH-UBND
 • Ngày : 25/08/2022
 • Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày...

 • Công văn số: 1588/UBND-VP
 • Ngày : 22/08/2022
 • V/v thực hiện Công văn số 3161/UBND - KGVX của UBND tỉnh

 • Công văn số: 1587/UBND-VP
 • Ngày : 22/08/2022
 • V/v triển khai Thông báo số 392/TB-VPUB ngày 19/8/2022 của văn phòng UBND tỉnh

 • Kế hoạch số: 158/KH-UBND
 • Ngày : 19/08/2022
 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-202

 • Kế hoạch số: 157/KH-UBND
 • Ngày : 17/08/2022
 • Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025 trên địa bàn huyện Bắc...

 • Kế hoạch số: 156/KH-UBND
 • Ngày : 15/08/2022
 • Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025...

 • Kế hoạch số: 155/KH-UBND
 • Ngày : 12/08/2022
 • Kế hoạch phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn huyện Bắc Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...

 • Công văn số: 1460/UBND-CA
 • Ngày : 09/08/2022
 • V/v triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT 5 tháng cuối năm 2022

 • Công văn số: 1461/UBND-VP
 • Ngày : 09/08/2022
 • V/v thực hiện Kết luận số 1117- KL/HU ngày 26/7/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Hội...

 • Kế hoạch số: 154/KH-UBND
 • Ngày : 09/08/2022
 • Kế hoạch hiệp đồng Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn huyện Bắc Yên

 • Quyết định số: 751/QĐ-UBND
 • Ngày : 04/08/2022
 • Quyết định giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và...

 • Kế hoạch số: 153/KH-UBND
 • Ngày : 03/08/2022
 • Kế hoạch Xây dựng thí điểm mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân c

 • Quyết định số: 01/QĐ-BCĐ
 • Ngày : 02/08/2022
 • Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo...

 • Kế hoạch số: 152/KH-UBND
 • Ngày : 02/08/2022
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Yên giai đoạn...

 • Kế hoạch số: 147/KH-UBND
 • Ngày : 27/07/2022
 • Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại trên địa bàn huyện Bắc Yên

 • Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND
 • Ngày : 06/07/2022
 • Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021...

 • Kế hoạch số: 148/KH-UBND
 • Ngày : 27/07/2022
 • Kế hoạch tham gia Liên hoan “Nghệ thuật Xòe Thái” và vinh danh “Nghệ thuật xòe Thái” được UNESCO...

 • Kế hoạch số: 145/KH-UBND
 • Ngày : 15/07/2022
 • Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn...

Thống kê truy cập

 • Đang online: 7
 • Hôm nay: 1426
 • Trong tuần: 8,309
 • Tất cả: 1,306,886

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN BẮC YÊN - SƠN LA
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Giấy phép xuất bản số: số 02/GP-TTĐT ngày 27/3/2017 của Sở TTTT
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Thào A Mua - Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 02123 860 156 - Email: ;
Website: http://bacyen.sonla.gov.vn
Ghi rõ nguồn “https://bacyen.sonla.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này