quality head là gì - Nghĩa của từ quality head

quality head có nghĩa là

Một cái đầu chất lượng là thứ bạn không nhìn vào trong trường hợp bạn vô tình bắt đầu phun nước.

Thí dụ

Người A: Đêm qua tôi nhìn thấy khuôn mặt thô lỗ nhất mà tôi từng thấy trong đời - Tôi phải đi vệ sinh để rửa sạch. Người B: Thực sự, anh ta phải có một đầu chất lượng!