Chủ đề: Package Ubuntu

Có 6 bài viết

Any linux system configured with samba can be set up as a server on a microsoft network.
Any linux system configured with samba can be set up as a server on a microsoft network.

Resource sharing, like file systems and printers, in Microsoft Windows systems, is accomplished using a protocol called the Server Message Block or SMB. For working with such shared resources over a ...

Cài Linux Mint không cần USB
Cài Linux Mint không cần USB

23/03/2020 10:01 | Lượt xem : 272Trong trường hợp vì bất kỳ lý do nào đó mà bạn không sử dụng USB để cài Ubuntu thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây. BKNS ...

Packaging la gì
Packaging la gì

Đóng gói hàng hoá – hay packaging gần như là một khâu không thể thiếu trong bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào, bất kể bạn là doanh nghiệp hay chủ cơ sở sản ...

Cài đặt ubuntu trong windows
Cài đặt ubuntu trong windows

Nội dungNên chọn phiên bản Linux nào?Các cách trải nghiệm Ubuntu trên máy tính WindowsCài Ubuntu Linux từ Microsoft StoreCài trực tiếp từ USB hoặc đĩa CDCài Ubuntu ...

Which of the following is the correct command to display the hostname
Which of the following is the correct command to display the hostname

Updated: 11/06/2021 by On Unix-like operating systems, the hostname command shows or sets the system hostname.This page covers the GNU/Linux version of hostname.Descriptionhostname is used to ...

Gỡ bỏ bash ubuntu trên windows
Gỡ bỏ bash ubuntu trên windows

Windows 10’s new Ubuntu-based Bash shell doesn’t function like a normal program. To uninstall it or reset its state to get a fresh Linux environment, you’ll need to use a few special ...