Top 1 cửa hàng domino pizza Quận Thanh Khê Đà Nẵng 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng domino pizza Quận Thanh Khê Đà Nẵng 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

G' Pizza

4 đánh giá
Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ,Thạc Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Liên lạc: 0362208102
Website: https://www.foody.vn/da-nang/g-pizza