Top 1 cửa hàng hiếu hạnh Huyện Ia HDrai Kon Tum 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng hiếu hạnh Huyện Ia HDrai Kon Tum 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Huyện ủy Ia H'Drai

2 đánh giá
Địa chỉ: 4F24+W38,Mô Rai,Sa Thầy,Kon Tum, Việt Nam
Website: http://iahdrai.kontum.gov.vn/

Trụ sở Huyện ủy Ia H'Drai mới được xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018. Khuôn viên rộng rãi với vườn hoa và những dãy nhà công vụ ở phía sau. Bên cạnh còn lại những vạt rừng nguyên sinh quý giá với nhiều loài cây đã có cả trăm năm tuổi. Nếu được gìn giữ và bảo tồn thì những vạt rừng này sẽ là lá phổi xanh cho khu trung tâm hành chính huyện Ia H'Drai đang hình thành và hoàn thiện.