Top 2 cửa hàng đồ da Huyện Ia HDrai Kon Tum 2022

Có tổng 12 đánh giá về Top 2 cửa hàng đồ da Huyện Ia HDrai Kon Tum 2022

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Ia Hdrai

7 đánh giá
Địa chỉ: 584 Đ. Duy Tân,Duy Tân,Kon Tum,Việt Nam
Liên lạc: 0905277954

Cs rộng, tuy nhiên lâu ko đầu tư làm mới lại nên hơi cũ...

Quạt tủ mát alaska

Top 2 cửa hàng đồ da Huyện Ia HDrai Kon Tum 2022

(Bản dịch của Google) Tốt đẹp

(Bài đánh giá gốc)
Nice

Đồ Da Thật Kon Tum

5 đánh giá
Địa chỉ: 286 U Rê,Quang Trung,Kon Tum,580000, Việt Nam
Liên lạc: 0394309729
Website: https://www.facebook.com/%C4%90%E1%BB%93-da-th%E1%BA%ADt-kontum-leather-handmade-872042822963113/