Top 29 công tác hòa giải ở cơ sở 2022

Một số vấn đề về công tác hòa giải ở cơ sở và giải pháp góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ HIỆN NAY. 1. Hòa giải ở cơ sở là gì?. 2.1. Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật được tiến hành hòa giải tại cơ sở.

Show

Top 1: Một số vấn đề về công tác hòa giải ở cơ sở và giải pháp góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội

Tác giả: lapphap.vn - Nhận 280 lượt đánh giá
Tóm tắt: . Một số vấn đề về công tác hòa giải ở cơ sở và giải pháp góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội 26/04/2022 . THS. VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO*THS. NGUYỄN NGỌC KIM CƯƠNG***,** Khoa Luật – Học viện Cảnh sát nhân dân. . . Từ viết tắt In trang Gửi tới bạn . . . . . Tóm tắt: Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã và đang chứng minh được vai trò của mình trong việc giúp các bên tranh chấp tự nguyện giải quyết với nhau trên cơ sở phù hợ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 4, 2022 — Tóm tắt: Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở đã và đang chứng minh được vai trò của mình trong việc giúp các bên tranh chấp tự nguyện ... ...

Top 2: Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư

Tác giả: pbgdpl.bacgiang.gov.vn - Nhận 333 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, có thể nói đây là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả. Bởi hòa giải thành sẽ hàn gắn và khôi phục tình cảm giữa các bên tranh chấp, giúp duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Do đó, hòa giải ở cơ sở là chỗ dựa cho việc tổ chức một xã hội đoàn kết, hòa hợp, đồng thuận, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tạo tiền đề cho ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. V
Khớp với kết quả tìm kiếm: 22 thg 6, 2021 — Do đó, hòa giải ở cơ sở là chỗ dựa cho việc tổ chức một xã hội đoàn kết, hòa hợp, đồng thuận, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ... ...

Top 3: Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở là góp phần xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư - Nghiên cứu trao đổi

Tác giả: pbgdpl.moj.gov.vn - Nhận 248 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 4, 2021 — Do đó, hòa giải ở cơ sở là chỗ dựa cho việc tổ chức một xã hội đoàn kết, hòa hợp, đồng thuận, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ... ...

Top 4: Thực trạng của công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An và những giải pháp mang tính đột phá trong thời gian tới

Tác giả: tuphap.nghean.gov.vn - Nhận 311 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 13 thg 6, 2022 — Hòa giải ở cơ sở là biện pháp quan trọng, góp phần giải quyết tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, xây dựng con người Việt ... ...

Top 5: Vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở. - - Huyện Diên Khánh

Tác giả: dienkhanh.khanhhoa.gov.vn - Nhận 166 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 7, 2021 — Ngay khi vụ việc vừa phát sinh, hòa giải viên ở cơ sở biết được sự việc, có mặt kịp thời để can ngăn sự việc tiến triển theo chiều hướng xấu, ... ...

Top 6: Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở - Góp phần ổn định an ninh trật tự địa phương .CÔNG AN TRA VINH

Tác giả: congan.travinh.gov.vn - Nhận 250 lượt đánh giá
Tóm tắt: Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở - Góp phần ổn định an ninh trật tự địa phươngCập nhật ngày: 31-12-2021 | 15:24:27 GMT +7, lượt xem: 63Hòa giải từ lâu được xem là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, mang đậm tính nhân văn, hoạt động vì mọi người trên cơ sở đạo đức xã hội và nền tảng pháp luật. Nếu thực hiện tốt công tác hòa giải sẽ giúp ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 31 thg 12, 2021 — Hòa giải từ lâu được xem là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, nhằm giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết, ... ...

Top 7: Công tác Hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

Tác giả: mattrantoquoc.hoabinh.gov.vn - Nhận 414 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hòa giải ở cơ sở là nét đẹp truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, là hoạt động mang tính tự nguyện, tính xã hội và nhân văn sâu sắc. Hoạt động hòa giải ... ...

Top 8: Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

Tác giả: hatinh.dcs.vn - Nhận 258 lượt đánh giá
Tóm tắt: Ngày 20/6/2013, Quốc hội ban hành Luật Hòa giải ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 01/1/2014. Để Luật Hòa giải ở cơ sở nhanh chóng đi vào cuộc sống, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết là đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng công tác hòa giải ở cơ sở trong quá trình thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở từ khi ban hành (ngày 25/12/1998) cho đến khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực, từ đó đưa ra những giải pháp để công tác hòa giải ở cơ sở đượ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Để Luật Hòa giải ở cơ sở nhanh chóng đi vào cuộc sống, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp thiết là đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực ... ...

Top 9: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ HIỆN NAY

Tác giả: tinhuyquangtri.vn - Nhận 223 lượt đánh giá
Tóm tắt: . MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞHIỆN NAY . Hòa giải ở cơ sở là biện pháp quan trọng góp phần giải quyết tận gốc các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, xây dựng con người Việt Nam sống có ý thức cộng đồng, có lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, tôn trọng pháp luật, quan hệ hài hòa trong gia đình và xã hội. Nhận thức rõ vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của công tác hòa giải ở cơ sở nên Đảng và Nhà nước ta rất quan tâ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 8, 2021 — Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, ... ...

Top 10: Phát huy hiệu quả mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở 5 tốt” - UBND tỉnh Cà Mau

Tác giả: camau.gov.vn - Nhận 264 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 8 thg 7, 2022 — Ông Trần Kiện Toàn cho biết: “Công tác hòa giải không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhiều lúc mình phải đi tới, đi lui nhiều lần mới có thể giải ... ...

Top 11: Nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở - Quốc phòng - An ninh - Pháp luật - Cổng thông tin điện tử huyện Phú Xuyên

Tác giả: phuxuyen.hanoi.gov.vn - Nhận 287 lượt đánh giá
Tóm tắt:       Phát huy vai trò các Tổ hòa giải, các tổ chức chính trị xã hội kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, không đề phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; xây dựng “thế trận lòng dân” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; phòng
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 6, 2022 — Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là đội ngũ hòa giải viên cơ sở, ... ...

Top 12: Đà Nẵng: Chú trọng công tác hòa giải từ cơ sở

Tác giả: danang.gov.vn - Nhận 126 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hiện nay, toàn thành phố có 2.299 thôn, tổ dân phố; 1.986 tổ hòa giải. Mô hình tổ chức của Tổ hòa giải ở cơ sở chủ yếu được thành lập theo địa bàn thôn, cụm dân cư, tổ dân phố. Tổ hòa giải có Tổ trưởng và các thành viên do UBMTTQ xã, phường phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận lựa chọn, giới thiệu để nhân dân bầu và do UBND cùng cấp quyết định, công nhận. Về cơ cấu, mỗi tổ hoà giải có trung bình từ 03 đến 05 thành viên, bao gồm đại diện Ban điều hành tổ dân phố, đại diện Hội phụ nữ,
Khớp với kết quả tìm kiếm: Công tác hòa giải ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình làng, nghĩa xóm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát huy khối đại đoàn ... ...

Top 13: Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở

Tác giả: sotp.laichau.gov.vn - Nhận 217 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở(Ngày đăng :11/03/2022 11:15:00 SA) . Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, ngày 10/3/2022 Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 cho 75 hòa giải viên tại xã Dào San, huyện Phong Th
Khớp với kết quả tìm kiếm: 11 thg 3, 2022 — Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa ... ...

Top 14: Hòa giải ở cơ sở - nhịp cầu đưa pháp luật đến người dân.

Tác giả: longphu.soctrang.gov.vn - Nhận 215 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 7, 2022 — Đó là những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Long Phú. Nhiều năm qua, các vụ tranh chấp, ... ...

Top 15: Hướng dẫn một số hoạt động tại các đơn vị làm điểm chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 - pbgdpl

Tác giả: pbgdpl.baclieu.gov.vn - Nhận 459 lượt đánh giá
Tóm tắt: Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành và chọn một số xã làm điểm chỉ đạo trong công tác hòa giải ở cơ sở trong năm 2022, ngày 24/02/2022 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-STP về việc chọn đơn vị điểm trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022. Theo Quyết định chọn 03 đơn vị điểm gồm: Ủy ban nhân dân Phường 7 - thành phố Bạc Liêu, Phường
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 5, 2022 — Hòa giải ở cơ sở Thứ năm, 05/05/2022, 10:04 Màu chữ Cỡ chữ Hướng dẫn một số hoạt động tại các đơn vị làm điểm chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ ... ...

Top 16: Công tác hòa giải ở cơ sở - Phổ biến giáo dục pháp luật

Tác giả: phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn - Nhận 154 lượt đánh giá
Tóm tắt: - Trưởng Ban biên tập: Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp, PCT Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh - Địa chỉ: Số 17, đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 02293.873.975        Fax: 02293.873.975 * Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Ninh Bình" khi phát hành lại thông tin từ Website này Tổng số lượt truy cập: 106953 .
Khớp với kết quả tìm kiếm: Công tác hòa giải ở cơ sở - TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH NINH BÌNH. ...

Top 17: Bình Gia: Tập huấn cho các hòa giải viên ở cơ sở

Tác giả: sotp.langson.gov.vn - Nhận 138 lượt đánh giá
Tóm tắt:           Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; ngày 27/5/2022 Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bình Gia mở hội nghị tập huấn Luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải Luật Hôn nhân và gia đình, kỹ năng hòa giải tranh chấp, mâu thuẫn về hôn nhân và gia đình; Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 230 người gồm: đại diện lãnh đạo UBND, công chức tư pháp-hộ tịch, tổ trưởng tổ hòa giải, hòa
Khớp với kết quả tìm kiếm: 30 thg 5, 2022 — Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; ngày 27/5/2022 Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Bình Gia mở hội nghị ... ...

Top 18: Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác hòa giải ở cơ sở - Báo Hà Nam điện tử

Tác giả: baohanam.com.vn - Nhận 214 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 7, 2022 — Để làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, phòng đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch, triển khai các văn bản chỉ đạo thực ... ...

Top 19: Hòa giải ở cơ sở là gì theo quy định của pháp luật?

Tác giả: lawkey.vn - Nhận 110 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hòa giải ở cơ sở là gì? Phạm vi hòa giải ở cơ sở. Những vấn đề cần lưu ý về hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật hiện hành.1. Hòa giải ở cơ sở là gì?Theo khoản 1 Điều 2 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật này.Cơ sở ở đây được hiểu là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng
Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo khoản 1 Điều 2 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết ... ...

Top 20: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở tại Hà Tĩnh trong thời gian tới

Tác giả: truongchinhtrihatinh.gov.vn - Nhận 292 lượt đánh giá
Tóm tắt: Từ xa xưa, người Việt Nam với truyền thống tương thân tương ái, tối lửa tắt đèn có nhau; việc hòa giải các mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân ở cơ sở đã xuất hiện từ lâu. Từ chỗ chỉ là một hoạt động mang tính tự phát trong nội bộ nhân dân, đến nay, hòa giải đã trở thành hoạt động của một tổ chức được Nhà nước thừa nhận, được điều chỉnh bởi các chế định pháp luật và đang tích cực phát huy hiệu quả trong thực tế. Hòa giải ở cơ sở có ưu điểm là giải quyết kịp thời những tranh chấp nhỏ
Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 thg 12, 2021 — Hòa giải ở cơ sở có ưu điểm là giải quyết kịp thời những tranh chấp nhỏ về quyền và lợi ích phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình hoặc ... ...

Top 21: Công tác hòa giải ở cơ sở: Những khó khăn, vướng mắc cần sớm được khắc phục

Tác giả: baobaclieu.vn - Nhận 226 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thứ Hai, 01/11/2021 | 15:15Hiện nay, ở tất cả khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đều có tổ hòa giải ở cơ sở (HGƠCS), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HGƠCS, hình thành trong mỗi cá nhân ý thức chấp hành pháp luật, “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ, khắc phục.TP. Bạc Liêu báo cáo về tình hình hòa giải ở cơ sở trong 3 năm (2018 - 2020). THIẾU SỰ QUAN TÂM, ĐẦU TƯ ĐỒNG BỘ Tỷ lệ hòa giải thành trong 3
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 11, 2021 — Hiện nay, ở tất cả khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đều có tổ hòa giải ở cơ sở (HGƠCS), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HGƠCS, ... ...

Top 22: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh - Cổng TTĐT Sở Tư Pháp Hà Tĩnh

Tác giả: tuphap.hatinh.gov.vn - Nhận 263 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnhHòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp và vi phạm pháp luật theo quy định. Hòa giải ở cơ sở đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua việc phát hiện và giải quyết kịp thời tận gốc những mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật trong nhân dân, hòa giải ở cơ sở giúp giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết cộn
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngoài ra, hằng năm, Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác công tác tư pháp, trong đó có nội dung về hòa giải ở cơ sở, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cần ... ...

Top 23: Nâng cao chất lượng công tác hoà giải ở cơ sở - Báo Hòa Bình

Tác giả: baohoabinh.com.vn - Nhận 169 lượt đánh giá
Tóm tắt: (HBĐT) - Những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thường xuyên được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Thực tế cho thấy, ở đâu làm tốt công tác hòa giải, ở đó ANTT, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy.Hòa giải viên thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) nắm bắt thông tin về vụ việc hòa giải ở cơ sở. Giải quyết vụ việc dứt điểm từ cơ sở Sau sáp nhập, xã Hợp Phong (Cao Phong) có quy mô dân số tăng, các vụ việc t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 9, 2021 — Mục đích của hòa giải ở cơ sở là giữ gìn đoàn kết, giải quyết tranh chấp nhỏ trong nội bộ Nhân dân, củng cố, phát huy những tình cảm, đạo lý ... ...

Top 24: Chỉ thị 08/2015/CT-UBND - Sóc Trăng

Tác giả: vbpl.vn - Nhận 102 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác ... ...

Top 25: Yên Định làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở - Báo Thanh Hóa

Tác giả: baothanhhoa.vn - Nhận 163 lượt đánh giá
Tóm tắt: Những năm qua, công tác hòa giải cơ sở ở trên địa bàn huyện Yên Định luôn được chú trọng. Nhờ đó những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân kịp thời được giải quyết, góp phần giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, giúp tình hình an ninh trật tự tại địa phương luôn ổn định, bà con an tâm lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.Tổ hòa giải thôn Thung Thôn (bên trái), xã Định Hòa (Yên Định) gặp gỡ, tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân.Nhận thức tầm quan trọng của công tá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 8, 2022 — Những năm qua, công tác hòa giải cơ sở ở trên địa bàn huyện Yên Định luôn được chú trọng. Nhờ đó những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân ... ...

Top 26: Bình Liêu: Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở

Tác giả: quangninh.gov.vn - Nhận 113 lượt đánh giá
Tóm tắt: Với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, nên tại những cơ sở xảy ra các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất rừng, lối đi, hôn nhân gia đình, dân sự nhỏ… đã được các tổ viên tổ hòa giải ở các thôn, bản, khu phố phối hợp cùng cán bộ các xã, thị trấn phân tích khéo léo, giải thích hợp tình, hợp lý, vận động nhân dân để giải quyết dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh góp phần làm giảm các vụ vi phạm pháp luật, hạn chế được đơn thư khiếu nại vượt cấp. Để đạt được kết quả trên, hằng năm Phòng T
Khớp với kết quả tìm kiếm: QNP - Xác định thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở sẽ góp phần tăng cường xây dựng tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng, vun đắp sự hòa ... ...

Top 27: Huyện Cai Lậy: Nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang

Tác giả: tiengiang.gov.vn - Nhận 220 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 7 thg 8, 2022 — Riêng năm 2019, các tổ hòa giải tiếp nhận 228 đơn và tiến hành hòa giải 100% vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 86,84%. Công tác hòa giải được ... ...

Top 28: Công tác hòa giải ở cơ sở còn nhiều khó khăn - Báo Quảng Bình điện tử

Tác giả: baoquangbinh.vn - Nhận 188 lượt đánh giá
Tóm tắt: 08:19 | Thứ Năm, 25/11/2021(QBĐT) - Công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn TP. Đồng Hới luôn được cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, tác động tích cực đến đời sống xã hội. Song bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hòa giải ở cơ sở còn không ít khó khăn cần được hỗ trợ và tháo gỡ. Thời gian qua, TP. Đồng Hới thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên (H
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 11, 2021 — (QBĐT) - Công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn TP. Đồng Hới luôn được cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường quan tâm ... ...

Top 29: Thị trấn Ba Chúc chú trọng thực hiện tốt công tác hoà giải cơ sở

Tác giả: sotuphap.angiang.gov.vn - Nhận 398 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 27 thg 7, 2021 — Trong công tác hòa giải ở cơ sở các hòa giải viên luôn tăng cường lồng ghép hoạt động hòa giải với công tác trợ giúp pháp lý, phổ biến các chủ ... ...