Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024

Tiếp theo hướng dẫn hồ sơ về nội kiểm. Trong bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ Nội kiểm định lượng. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn tiếp cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ nội kiểm định tính và bán định lượng.

1. Phiếu kết quả nội kiểm định tính – Mã số XN-BM 5.8.5/01

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024

Biểu mẫu này dùng để ghi thông tin và kết quả các xét nghiệm định tính. Bao gồm tên xét nghiệm hoặc vật liệu. Số lot, hạn sử dụng của lot. Ngày thực hiện nội kiểm. Kết quả nội kiểm: Bao gồm chứng âm và chứng dương. Người thực hiện nội kiểm. Nhìn chung biểu mẫu này rất dễ ghi chép.

2. Phiếu kết quả nội kiểm bán định lượng – Mã số XN-BM 5.8.5/02

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024

Biểu mẫu này dùng để ghi chép các kết quả nội kiểm bán định lượng. Ví dụ như kết quả nội kiểm nước tiểu. Cách ghi chép cũng tương tự như biểu mẫu kết quả nội kiểm định lượng.

3. Phiếu theo dõi sự cố nội kiểm định tính và bán định lượng – Mã số XN-BM 5.8.5/03

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024

Biểu mẫu này dùng để ghi chép các sự cố nội kiểm định tính và bán định lượng. Nhân viên cần mô tả rõ sự cố nội kiểm đã xảy ra. Sau đó, cần xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục. Khi sự cố nội kiểm cần tạm dừng ngay việc xét nghiệm mẫu của bệnh nhân, sau đó tìm nguyên nhân gây ra sự cố. Có rất nhiều nguyên nhân như test thử/thuốc thử hết hạn, vật liệu nội kiểm hỏng/hết hạn, thao tác của nhân viên thực hiện nội kiểm sai…. PXN cần khắc phục hoàn toàn sự cố trước khi thực hiện trên mẫu bệnh nhân.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết có minh họa cách ghi chép 3 biểu mẫu của hồ sơ nội kiểm định tính và bán định lượng. PXN của bạn đã thực hiện đầy đủ các nội dung về nội kiểm định tính và bán định lượng này chưa? Có khó khăn vướng mắc gì không? Nếu có hãy trao đổi phía dưới phần bình luận của bài viết này hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Với các đơn vị chưa sử dụng bộ tài liệu 2429 của chúng tôi. Hãy liên hệ để được: Cung cấp bộ tài liệu hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429 Bộ tài liệu gồm 5 cuốn sổ tay, 35 quy trình quản lý quy trình và khoảng 135 biểu mẫu biểu mẫu, đáp ứng 169 tiêu chí theo QĐ 2429. Bộ tài liệu giúp các PXN nhanh chóng hoàn thiện hệ thống tài liệu QLCL của chính mình để đưa vào áp dụng. Đặc biệt là các hồ sơ về quá trình xét nghiệm như nội kiểm, ngoại kiểm. Bênh cạnh đó, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ 24/24 trong suốt thời gian các PXN sử dụng hệ thống tài liệu này của chúng tôi.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ.

Cao Văn Tuyến/ 0913.334.212 – 0978.336.115.

Nguyễn Văn Quang/ 0981.109.635.

Email: [email protected]

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024

Chia sẻ những kiến thức - kinh nghiệm trong Quản lý chất lượng xét nghiệm - Liên hệ điện thoại/Zalo: 0978.336.115 - Hotline: 0913.334.212

Tiếp cận định lượng xem xét hiện tượng theo cách có thể đo lường được trên các đối tượng nghiên cứu. Nói chung, nghiên cứu định lượng thường được áp dụng đối với các hiện tượng có thể được diễn tả/quy đổi bằng số.

Nghiên cứu định lượng thường được gắn liền với việc kiểm định (lý thuyết) dựa vào phương pháp suy diễn. Nói cách khác, nghiên cứu định lượng là nghiên cứu sử dụng các phương pháp khác nhau để lượng hóa, đo lường và phản ánh và diễn giải các mối quan hệ giữa các nhân tố (các biến) với nhau.

Trong khoa học xã hội, nghiên cứu định lượng được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học, kinh tế học, xã hội học, tiếp thị, y tế, …

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024
Dữ liệu trong nghiên cứu định lượng?

 • Ví dụ: các con số, số lượng, tỉ lệ, mức độ, …
 • Dữ liệu định lượng phản ánh mức độ, sự hơn kém và ta tính được giá trị trung bình. Nó thể hiện bằng con số thu thập được ngay trong quá trình thu thập.

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024
Đặc trưng cơ bản của nghiên cứu định lượng?

 • Nghiên cứu định lượng liên quan đến lượng và số trong khi định tính liên quan đến chất và mô tả.
 • Mục đích của nghiên cứu định lượng là đo lường, kiểm tra sự liên quan giữa các biến số dưới dạng số đo và thống kê.
 • Việc sử dụng các mô hình kinh tế lượng, mô hình toán là bắt buộc khi sử dụng phương pháp nghiên cứu này.
 • Nghiên cứu định lượng được dùng để tổng quát hóa kết quả nghiên cứu thông qua phân phối ngẫu nhiên và lấy mẫu đại diện.
 • Đối với các biến số có bản chất là định tính (không đo lường được), việc lượng hóa biến số là yêu cầu bắt buộc để thực hiện nghiên cứu định lượng.

Ví dụ: Khi hỏi mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ, các câu trả lời nhận được là định tính như “Rất không hài lòng”, “Tương đối hài lòng”, “Rất hài lòng”, … Người nghiên cứu cần lượng hóa các dữ liệu định tính này dưới dạng số như 1 (tương ứng Rất không hài lòng) đến 5 (tương ứng với Rất hài lòng) để thực hiện các nghiên cứu định lượng.

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024
Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng?

Các phương pháp thu thập dữ liệu có thể là cân, đo, sử dụng bảng câu hỏi có cấu trúc để khảo sát/phỏng vấn, quan sát và ghi chép dữ liệu, tập hợp lại dữ liệu định lượng trong quá khứ.

2. Nghiên cứu định tính (Qualitative research)

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024
“Not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted” (Albert Einstein) – Không phải mọi thứ đều có thể đếm được số lần và không phải mọi thứ đều có thể đếm được.

Nghiên cứu định tính là hướng tiếp cận nhằm thăm dò, mô tả và giải thích dựa vào các phương tiện khảo sát kinh nghiệm, nhận thức, động cơ thúc đẩy, dự định, hành vi, thái độ. Chúng có thể hướng chúng ta đến việc xây dựng giả thuyết và các giải thích. Phương pháp nghiên cứu định tính phù hợp để trả lời cho các câu hỏi “Thế nào” (How), “Tại sao” (Why) hoặc “Cái gì” (What).

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024
Dữ liệu trong nghiên cứu định tính?

Trong nghiên cứu định tính, dữ liệu được sử dụng có thể là dữ liệu định tính hoặc dữ liệu định lượng (đã được giải thích ở phần trên).

Trong đó, dữ liệu định tính thường ở dạng chữ, phản ánh tính chất, đặc điểm hay sự hơn kém và ta không tính được trị trung bình của dữ liệu dạng định tính. Một số ví dụ về dữ liệu định tính: giới tính: nam hay nữ; kết quả học tập của sinh viên: giỏi, khá, trung bình, yếu…

Cần lưu ý rằng để phục vụ mục đích thống kê, mô tả trong nghiên cứu định tính thì việc mã hóa dữ liệu định tính thành dạng số (lượng hóa) có thể được thực hiện hoàn toàn tương tự như khi sử dụng nghiên cứu định lượng. Điểm khác biệt duy nhất là khi sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, người nghiên cứu không thực hiện các mô hình kinh tế lượng, mô hình toán với những dữ liệu đã được lượng hóa đó.

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024
Đặc trưng cơ bản của nghiên cứu định tính?

 • Nghiên cứu định tính liên quan đến mô tả, giải thích và ít nhiều có yếu tố chủ quan của người nghiên cứu.
 • Mục đích của nghiên cứu định lượng là trả lời các câu hỏi nghiên cứu bằng các dữ liệu mang tính chất giải thích, minh chứng cho kết quả mà người nghiên cứu tìm ra. Tuy nhiên, những kết quả đó không được chứng thực bằng các mô hình kinh tế lượng hay mô hình toán như trong nghiên cứu định lượng.
 • Nghiên cứu định tính đặc biệt phù hợp để trả lời các câu hỏi mà nghiên cứu định lượng chưa thực hiện được, nhằm mở ra những hướng nghiên cứu mới sử dụng phương pháp khoa học. Do đó, đây cũng là thách thức cho nhà nghiên cứu khi sử dụng phương pháp này.
 • Đây là phương pháp có vẻ dễ dàng để sử dụng nhưng không dễ dàng thuyết phục vì yếu tố này phụ thuộc rất lớn vào trình độ, năng lực tư duy và lí luận của người nghiên cứu; khác với nghiên cứu định lượng là phụ thuộc vào kết quả sau khi chạy các mô hình.

Xét nghiệm bán định lượng là gì năm 2024
Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính?

Ngoài các phương pháp dùng để thu thập hoàn toàn tương tự đối với nghiên cứu định lượng, các phương pháp thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định tính còn có thể sử dụng bao gồm: phỏng vấn ý kiến (chuyên gia), quan sát, ghi hình, ghi âm, gửi thư, nhật ký, …

3. Sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng

Định lượng Định tính Đặc điểm

 • Nhấn mạnh vào kiểm tra bằng chứng
 • Tập trung vào cơ sở lập luận hoặc các nguyên nhân của các sự kiến
 • Cách tiếp cận logic và phê phán
 • Cách nhìn khách quan của người ngoài cuộc, cách xa số liệu
 • Tập trung kiểm tra giả thuyết
 • Kết quả được định hướng
 • Nhấn mạnh vào sự hiểu biết
 • Tập trung vào sự hiểu biết từ quan điểm của người cung cấp thông tin
 • Cách tiếp cận qua lý lẽ và giải thích
 • Cách nhìn chủ quan của người trong cuộc và gần gũi với số liệu
 • Định hướng thăm dò, giải thích
 • Quá trình được định hướng Khó khăn
 • Tiềm ẩn nhiều sai biệt thống kê, tốn nhiều thời gian nếu gặp vấn đề về dữ liệu
 • Khó kiểm soát chất lượng dữ liệu điều tra
 • Khó tiếp cận chuyên gia để phỏng vấn
 • Khó viết phần phân tích và báo cáo Nên lựa chọn sử dụng khi
 • Bạn thật sự am hiểu và có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê.
 • Vấn đề nghiên cứu có tính chất mô tả và dự báo mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến tác động (biến độc lập).
 • Nếu chọn nghiên cứu định lượng, cần chú ý khả năng thu thập dữ liệu và khả năng thực hiện thiết kế nghiên cứu hoàn chỉnh.
 • Bạn chưa thật sự am hiểu và có khả năng xử lý và phân tích dữ liệu thống kê tốt.
 • Vấn đề nghiên cứu không nhằm mô tả và dự báo mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc và biến tác động.
 • Các vấn đề nghiên cứu tập trung vào sự khám phá một kinh nghiệm hoặc hành vi, về một hiện tượng còn ít biết tới
 • Nếu chọn nghiên cứu định tính, nên chú ý khả năng tiếp cận và phỏng vấn chuyên gia hoặc thu thập dữ liệu thứ cấp.

Để lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp, người nghiên cứu cần chú ý đến một số yếu tố sau: (i) vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu; (ii) kĩ năng và sở trường của nhà nghiên cứu và (iii) khả năng thu thập dữ liệu nghiên cứu.

Mặc dù chúng ta hay nhấn mạnh nghiên cứu dạng định tính, hoặc định lượng, tuy nhiên trong thực tế các phương pháp định tính và định lượng hoàn toàn có thể phối hợp và sử dụng trong cùng một nghiên cứu. Trong khi phương pháp nghiên cứu định lượng có thể khái quát hóa kết quả từ mô hình, thì nghiên cứu định tính có thể giúp các kết luận đưa ra được thuyết phục hơn bởi ý kiến của chuyên gia hoặc tình hình thực tế liên quan đến đối tượng/chủ đề được nghiên cứu. Xem thêm loạt bài về các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu khoa học tại đây.

Chỉ số CRP bao nhiêu là bình thường?

Chỉ số CRP của người bình thường không bị viêm nhiễm thường là trong khoảng từ 0,1mg/dL đến dưới 10mg/dL.

Xét nghiệm định tính là gì?

Xét nghiệm định tính (test nhanh):Mẫu test lấy bằng cách trích máu và nhỏ vào khay test, sau một thời gian nhất định sẽ cho ra kết quả là âm tính (không có kháng thể) hay dương tính (có kháng thể). Ưu điểm của phương pháp là cho kết quả nhanh và chi phí thấp.

Xét nghiệm định lượng là gì?

Đây là một xét nghiệm được dùng để đánh giá mức độ viêm, nhiễm trùng hoặc dùng để theo dõi điều trị với những bệnh nhân bị loạn tự miễn hoặc bệnh mạn tính. Định lượng CRP ở mức bình thường rất thấp. Vi có viêm và nhiễm trùng, chỉ số CRP trong máu tăng nhanh và có thể giảm nhanh khi tình trạng viêm được kiểm soát.

Nơi kiểm tra là gì?

Nội kiểm tra (IQC) là gì ? IQC là viết tắt của từ Internal Quality Control có nghĩa là Nội kiểm tra chất lượng hay gọi tắt là Nội kiểm. Là các quy trình được chính nhân viên phòng xét nghiệm thực hiện để giám sát liên tục và nhanh quy trình xét nghiệm. IQC thực hiện phân tích trên mẫu chứng đã được biết trước giá trị.