blesk là gì - Nghĩa của từ blesk

blesk có nghĩa là

Một tên điển hình của một nhóm mát mẻ, vui, vui mừng.Thông thường, nó bao gồm một người đàn ông và hai người phụ nữ.

Thí dụ

Tôi Met Blesk.Họ là rất tuyệt!