Dây chuyền vàng ý giá bao nhiêu

 • Tất cả
 • Nhỏ hơn 1,000,000₫
 • Từ 1,000,000₫ - 3,000,000₫
 • Từ 3,000,000₫ - 5,000,000₫
 • Lớn hơn 5,000,000₫
 • Vàng Vàng
 • Vàng Trắng
 • Vàng Hồng
 • 10k
 • 14k
 • 18k
 • Kim Cương
 • Moissanite
 • Đá Cubic Zirconia
 • Đá Màu

Dây chuyền vàng ý giá bao nhiêu

Sắp xếp theo:

Bộ lọc

Dây chuyền vàng ý giá bao nhiêu

Khoảng giá

Màu sắc

Chât liệu

Đá

Khoảng giá

 • Tất cả
 • Nhỏ hơn 1,000,000₫
 • Từ 1,000,000₫ - 3,000,000₫
 • Từ 3,000,000₫ - 5,000,000₫
 • Từ 5,000,000₫ - 7,000,000₫
 • Từ 7,000,000₫ - 10,000,000₫
 • Lớn hơn 10,000,000₫

Màu sắc

 • Vàng Vàng
 • Vàng Trắng
 • Vàng Hồng

Đá

 • Kim Cương
 • Moissanite
 • Đá Cubic Zirconia
 • Đá Màu

0:max 0:1,000,000 1,000,000:3,000,000 3,000,000:5,000,000 5,000,000:max Vàng Vàng Vàng Trắng Vàng Hồng 10k 14k 18k Kim Cương Moissanite Đá Cubic Zirconia Đá Màu Bỏ lọc

Bộ lọc

Dây chuyền vàng ý giá bao nhiêu