Đề bài - giải câu 2 trang 93 sbt địa 12

+ Tiếp giáp với đồng bằng sông Cửu Long (vựa lúa lớn nhất nước ta), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (phát triển tập trung tổng hợp kinh tế biển), Tây Nguyên (phát triển Lâm nghiệp, thủy điện, cây công nghiệp) => Nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp.

Đề bài

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Đông Nam Bộ là vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước (chiếm 45,8% giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng năm 2013) do: vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp hơn những vùng khác.

- Vị trí:

+ Tiếp giáp với đồng bằng sông Cửu Long (vựa lúa lớn nhất nước ta), vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (phát triển tập trung tổng hợp kinh tế biển), Tây Nguyên (phát triển Lâm nghiệp, thủy điện, cây công nghiệp) => Nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp.

+ Tiếp giáp biển Đông thuận lợi để phát triển giao thông vận tải biển, vận chuyển hàng hóa.

+ Tiếp giáp với Cam-pu-chia giúp mở rộng thị trường sang các nước láng giềng.

- Điều kiện tự nhiên:

+ Khoáng sản: nguồn dầu khí trên thềm lục địa. Ngoài ra còn có sét, cao lanh ->cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.

+ Sông ngòi: Hệ thống sông Đồng Nai cung cấp nước cho sản xuất và phát triển thủy điện.

+ Tài nguyên sinh vật biển phong phú giúp phát triển thủy sản cungcấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

+ Tài nguyên đất, khí hậu tạo điều kiện cho Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Lao động dồi dào, trình độ chuyên môn của lao động cao.

+ Cơ sở hạ tầng hiện đại.

+ Chính sách phát triển công nghiệp phù hợp.

+ Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn cả trong và ngoài nước.

.