de la souls là gì - Nghĩa của từ de la souls

de la souls có nghĩa là

Bộ ba New York của MCS Pasemaster Mase, Posdnuos và Dave và nhà sản xuất Hoàng tử Paul đã nổi tiếng với album đầu tiên của họ "3 feet và tăng" 1989. Rất dope.Rất có ảnh hưởng.Tôi muốn nói rằng hầu hết các nhóm NY đều bị ảnh hưởng bởi phong cách của họ.Thường thì hợp tác với một bộ lạc tên là Quest, Jungle Brothers và Mos Def là tiếng nói bản địa.Album "Grind Date" được phát hành gần đây là dope như địa ngục và tất cả các bạn nên có được nó nếu bạn muốn nghe Daddies của Hip-Hop hiện đại.

Thí dụ

De la linh hồnvì vậy d. O.P.E.